a) Có(4) số tự nhiên có một chữ số lập được từ những chữ số (1,, 2,, 3,, 4).

Bạn đang xem: Bài tập toán 11 trang 46

b)Gọi số có(2) chữ số là(overlineab)

+ (a)có(4) cách chọn.

+ (b )có(4) giải pháp chọn.

Vậy theo luật lệ nhân có(4.4=16)số.

c) gọi số có(2) chữ số không giống nhau có dạng(overlineab)((a e b))

+(a)có(4)cách chọn.

Xem thêm: Bảng Nguyên Tử Khối Cacbon, Ví Dụ Và Bài Tập Thực Hành

+(b )có(3)cách chọn (vì(a e b) )

Vậy theo nguyên tắc nhân ta có(4.3=12)số

Ghi nhớ:

- luật lệ cộng: "Một các bước được ngừng bởi 1 trong các hai hành động. Nếu hành vi này có m biện pháp và hành động kia bao gồm n cách thực hiện không trùng với bất kỳ cách làm sao của hành động đầu tiên thì công việc đó bao gồm m+n cách thực hiện.

- luật lệ nhân: "Một công việc được chấm dứt bởi hai hành vi liên tiếp. Nếu tất cả m cách thực hiện hành động đầu tiên và ứng cùng với mỗi từ thời điểm cách đó có n phương pháp thực hiện hành vi thứ nhị thì gồm m.n cách ngừng công việc"


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 1: quy tắc đếm khác • Giải bài 1 trang 46 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Từ những chữ... • Giải bài bác 2 trang 46 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Từ những chữ số 1, 2, 3,... • Giải bài 3 trang 46 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 những thành... • Giải bài xích 4 trang 46 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Có bố kiểu phương diện đồng...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ song song - Hình học tập 11 •Chương 3: dãy số - cấp cho số cùng và cung cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11
bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 11
Bài 1: quy tắc đếm
• Giải bài bác 1 trang 46 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 46 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 3 trang 46 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 4 trang 46 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11
Giải bài xích tập SGK Toán 11
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong phương diện phẳng Chương 2: tổ hợp và phần trăm Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ tuy nhiên song Chương 3: hàng số - cấp số cộng và cấp cho số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không khí Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12