- Chọn bài bác -Bài 1: Nhân đối kháng thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: các hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: phần đa hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: hầu hết hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối kháng thức cho 1-1 thứcBài 11: phân tách đa thức cho solo thứcBài 12: chia đa thức một đổi thay đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phù hợp và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 4:

– Hãy viết một solo thức cùng một đa thức tùy ý.

Bạn đang xem: Bài tập toán 8 nhân đơn thức với đa thức

– Hãy nhân 1-1 thức kia với từng hạng tử của đa thức vừa viết.

– Hãy cộng các tích tra cứu được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 cùng đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– khi đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của đối kháng thức x2 với x2 + x + 1

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 5: làm cho tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang tất cả hai đáy bằng (5x + 3) mét với (3x + y) mét, độ cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích s mảnh vườn nói trên theo x với y.

– Tính diện tích s mảnh vườn cửa nếu mang đến x = 3 mét và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích mảnh vườn trên theo x với y là:

*

– giả dụ x = 3 mét và y = 2 mét thì diện tích s mảnh sân vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): có tác dụng tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): thực hiện phép nhân, rút gọn gàng rồi tính cực hiếm của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = – 6 cùng y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại
với y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, quý giá biểu thức bằng : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại cùng y = –100, quý giá biểu thức bằng:

*

Các bài giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tra cứu x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy mang tuổi của mình:

– thêm vào đó 5.

– Được bao nhiêu đem nhân cùng với 2.

– Lấy tác dụng trên cộng với 10.

– Nhân hiệu quả vừa tìm kiếm được với 5.

– Đọc tác dụng cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Tả Ông Tiên Trong Những Truyện Cổ Dân, Please Wait

Tôi đang đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi các bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được từng nào đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy tác dụng trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân kết quả vừa kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc tác dụng cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy tác dụng cuối cùng bằng mười lần số tuổi thực của bạn. Do đó ta chỉ việc lấy công dụng cuối cùng phân chia cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn gàng biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh dấu x vào ô cơ mà em chỉ ra rằng đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 cùng y = 1 (a là hằng số) là: