Giải bài bác tập trang 23 bài bác 5 số sát đúng. Sai số Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Viết sấp xỉ theo phương pháp làm tròn với hai, ba, tứ chữ số thập phân và cầu lượng sai số hay đối...

Bạn đang xem: Bài tập toán đại 10


Bài 1 trang 23 sgk đại số 10

Viết gần đúng (sqrt<3>5) theo vẻ ngoài làm tròn cùng với hai, ba, bốn chữ số thập phân và cầu lượng sai số hay đối.

Giải:

(sqrt<3>5≈ 1,71) với sai số phạm phải (0,01);

(sqrt<3>5 ≈ 1,710) với không đúng số mắc phải (0,001);

(sqrt<3>5≈ 1,7100) với không đúng số phạm phải (0,0001).

 

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Chiều dài một chiếc cầu là (l= 1745,25 m ± 0,01 m).Hãy viết số quy tròn của số gần đúng (1745,25).

Giải:

Độ chính xác của số đo là (frac1100m). Chữ số (5) ở hàng xác suất nên không xứng đáng tin ta yêu cầu bỏ và theo quy tắc có tác dụng tròn. Thêm vào đó (1) đơn vị vào hàng sau đó ((2+1=3)).

Tóm lại các chữ số xứng đáng tin là (1; 7; 4; 5; 2) và chiều dài ước viết dưới dạng chuẩn là (d= 1745,30).

 

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

a) mang đến giá trị khoảng của (π) là (a = 3,141592653589) cùng với độ đúng là (10^-10). Hãy viết số quy tròn của (a);

b) cho (b = 3,14) với (c = 3,1416) là các giá trị giao động của (π). Hãy cầu lượng không nên số hoàn hảo và tuyệt vời nhất của (b) và (c).

Giải:

a) Dạng chuẩn của số (π) cùng với 10 chữ số chắc chắn rằng (3,141592654) với sai số tuyệt vời và hoàn hảo nhất (∆_pi≤ 10^-9).

b) Viết (π ≈ 3,14) ta phạm phải sai số tuyệt vời và hoàn hảo nhất không thừa (0,002). Trong biện pháp viết này còn có (3) chữ số đáng tin.

Viết (π ≈ 3,1416) ta mắc phải sai số tuyệt đối hoàn hảo không thừa (10^-4). Viết như vậy thì số (π) này còn có (5) chữ số đáng tin.

 

Bài 4 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong hiệu quả lấy (4) chữ số ở trong phần thập phân).

a) (3^7.sqrt14);

b) ( oot 3 of 15 .12^4)

Giải:

a). Trường hợp dùng máy tính xách tay CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

*

Ấn tiếp tục phím 

*
 cho mang lại khi screen hiện ra 

*

Ấn liên tiếp 

*
 để mang (4) chữ số phần thập phân. Tác dụng hiện ra trên màn hình hiển thị là (8183.0047).

Xem thêm: Công Thức Diện Tích Xung Quanh Mặt Cầu Và Diện Tích Mặt Cầu, Công Thức Diện Tích Mặt Cầu, Thể Tích Hình Cầu

b) 

*

Kết trái (51139.3736).

 

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi 

a) ( oot 3 of 217 :13^5) với kết quả có (6) chữ số thập phân;

b) (left( oot 3 of 42 + oot 5 of 37 ight):14^5) với hiệu quả có (7) chữ số thập phân;