Nhằm cung cấp ngân hàng thắc mắc và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 giúp học sinh rèn luyện trong quá trình học tập, randy-rhoads-online.com giới thiệu đến những em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11. Tài liệu gồm 697 trang với các thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 bao gồm đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong chương trình Đại số cùng Giải tích 11 và Hình học tập 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11 chương 1 đại số

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 11:I. ĐẠI SỐChương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Lý thuyết.II. Tính tuần hoàn.III. Sự phát triển thành thiên cùng đồ thị của hàm số lượng giác.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.I. Phương trình sin x = a.II. Phương trình cos x = a.III. Phương trình rã x = a.IV. Phương trình cot x = a.V. Bài tập trắc nghệm.3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.I. Phương trình số 1 đối với 1 hàm con số giác.II. Phương trình hàng đầu đối với sin x với cos x.III. Phương trình bậc hai đối với một hàm con số giác.IV. Phương trình sang trọng bậc hai đối với sin x và cos x.V. Phương trình cất sin x ± cos x và sin x cos x.VI. Bài xích tập trắc nghệm.Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.1 QUY TẮC ĐẾM.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Các dạng toán.III. Bài tập trắc nghiệm.2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 BIẾN CỐ và XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.1 DÃY SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc ngihệm.2 CẤP SỐ CỘNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 CẤP SỐ NHÂN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 4. GIỚI HẠN.1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 5. ĐẠO HÀM.1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 VI PHÂN.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.5 ĐẠO HÀM CẤP 2.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.II HÌNH HỌCChương 1. PHÉP BIẾN HÌNH.1 PHÉP BIẾN HÌNH.I. Tóm tắt lí thuyết.2 PHÉP TỊNH TIẾN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.5 PHÉP QUAY.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.6 PHÉP DỜI HÌNH.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.7 PHÉP VỊ TỰ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.8 PHÉP ĐỒNG DẠNG.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 2. Quan lại HỆ tuy nhiên SONG trong KHÔNG GIAN.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.I. Mở màn về hình học tập không gian.II. Các đặc thù thừa nhận.III. Điều kiện khẳng định mặt phẳng.IV. Hình chóp và tứ diện.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 hai ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG – nhị ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.I. Lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí kha khá của đường thẳng với mặt phẳng.II. Điều kiện để một mặt đường thẳng tuy nhiên song với một mặt phẳng.III. Tính chất.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 nhị MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí kha khá của nhì mặt phẳng phân biệt.II. Điều kiện để hai khía cạnh phẳng tuy nhiên song.III. Tính chất.IV. Hình lăng trụ và hình hộp.V. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. Quan HỆ VUÔNG GÓC vào KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Nhiệt Dung Là Gì ? Bảng Nhiệt Dung Riêng Của Các Chất

1 VÉC-TƠ vào KHÔNG GIAN.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 hai ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 nhì MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 KHOẢNG CÁCH.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.

thiết lập tài liệu