*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài bác hát

randy-rhoads-online.com xin reviews đến các quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập bộ bài bác tập Tam giác đồng dạng Toán lớp 8, tài liệu bao hàm 6 trang, tuyển chọn chọn bài bác tập Tam giác đồng dạngđầy đầy đủ lý thuyết, cách thức giải chi tiết và bài tập gồm đáp án (có lời giải), giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và sẵn sàng cho kì thi môn Toán sắp tới tới. Chúc những em học viên ôn tập thật công dụng và đạt được hiệu quả như ao ước đợi.

Bạn đang xem: Bài tập về tam giác đồng dạng lớp 8 có lời giải

Tài liệu Tam giác đồng dạng hình học toán 8 gồm những nội dung thiết yếu sau:

A. Lý thuyết

- tóm tắt lý thuyết ngắn gọn.

B. Các dạng bài bác tập

- bao gồm 2 dạng bài xích tập vận dụng có lời giải và lời giải cụ thể giúp học viên tự rèn luyện bí quyết giải các dạng bài bác tập Tam giác đồng ngoài mặt học toán 8.

Mời các quý thầy cô và những em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu bên dưới đây:

TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

A. Lý thuyết

Định nghĩa: ΔA1B1C1 hotline là đồng dạng cùng với ∆ABC nếu:

⇒A1^ =A,^B1^=B^,C1^=C^A1B1AB=B1C1BC=C1A1CA

Khi đó:

• Kí hiệu△A1B1C1∽△ABC

• Tỉ sốA1B1AB=B1C1BC=C1A1CA=k call là tỉ số đồng dạng.

Chú ý: khi viết △A1B1C1∽△ABC, chúng ta cần hiểu ở đó gồm sự khớp ứng giữa những đỉnh của nhị tam giác cùng với nhau, có nghĩa là không thể viết lại kí hiệu trên dưới dạng: △B1A1C1∽△ABC, và nếu còn muốn đảo đỉnh thì nên đảo cả nhị vế của vệt đồng dạng△B1A1C1∽△BAC

B. Các dạng bài tập

Dạng 1: chứng minh hai tam giác đồng dạng

Phương pháp

Sử dụng quan niệm hoặc định lí.

Ví dụ 1: Trong hai mệnh đề sau đây, mệnh đề làm sao đúng? Mệnh đề nào sai?

a. Hai tam giác đều nhau thì đồng dạng với nhau.

b. Hai tam giác đồng dạng cùng nhau thì bởi nhau.

G Hướng dẫn: áp dụng định nghĩa nhị tam giác đồng dạng.

? Giải

a. Mệnh đề "Hai tam giác hằng nhau thì đồng dạng cùng với nhau" là đúng bởi nếu hai tam giác cân nhau thì có cha cặp góc tương xứng bằng nhau và tía cặp này tỉ trọng với nhau.

b. Mệnh đề "Hai tam giác đồng dạng với nhau thì hằng nhau" là sai bởi nếu nhị tam giác đồng dạng thì có bố cặp góc tương ứng bằng nhau và tía cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ nhưng lại không bằng nhau. Bởi vì đó, nhị tam giác không bằng nhau.

Ví dụ 2: từ bỏ điểm M ở trong cạnh AB của ∆ABC với AM=12MB, kẻ các tia tuy nhiên song với AC và BC, chúng giảm BC cùng AC theo thứ tự tại L và N.

a. Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b. Đối với từng cặp tam giác đồng dạng, hãy viết những cặp góc đều nhau mà tỉ số đồng dạng tương ứng.

Hướng dẫn

Ta lần lượt

- cùng với câu a) thực hiện định lí cùng với tính chất 3 để dấn được ba cặp tam giác đồng dạng.

- với câu b) sử dụng định nghĩa tam giác đồng dạng.

Xem thêm: Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây Bên Nắng Đốt Bên Mưa Bay, Câu Hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây

Giải – học sinh tự vẽ hình

a) Ta có tía cặp tam giác đồng dạng

MN // BC => △AMN∽△ABC(1)

LM // AC =>△BML∽△BAC (2)

Từ (1) với (2)⇒△BML∽△AMN

b) Ta có:△AMN∽△ABC⇒A^chung,M1^=B,^N1^=C^k=AMAB=13

△BML∽△BAC⇒B^chung,M2^=A,^L1^=C^k=BMBA=23

△BML∽△AMN⇒A^=M2^,M1^=B,^N1^=L1^k=AMMB=12

Ví dụ 3: △A"B"C"∽△A"B"C" theo tỉ số đồng dạng k1, △A"B"C"∽△ABC theo tỉ số k2. Hỏi ∆A’B’C’ đồng dạng cùng với ∆ABC theo tỉ số nào?

G hướng dẫn: thực hiện định nghĩa nhì tam giác đồng dạng để nhận thấy cách màn trình diễn A"B" cùng AB theo k1, k2 cùng A"B". Tự đó, suy ra giá trị của tỉ số A"B"ABvà đó đó là tỉ số đồng dạng của nhị tam giác nên tìm.