Nhiều bạn học tiếng Anh chạm mặt khó khăn khi rõ ràng Will và be going to. Để giúp chúng ta nắm vững được những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ Anh này, từ bây giờ randy-rhoads-online.com sẽ hỗ trợ những loài kiến thức cực tốt cũng như các bài tập ngữ pháp tiếng Anh để chúng ta luyện tập.

Bạn đang xem: Bài tập về will và be going to


*

Phân biệt will cùng be going to

Thì tương lai đơn là giữa những thì cơ bạn dạng được thực hiện nhiều tốt nhất trong giờ Anh, thường gặp mặt dưới 2 vẻ ngoài là “be going to” với “will”. Với vấn đề học giờ Anh đặc biệt quan trọng nhất là việc thực hiện đúng những thì thì mới rèn luyện 4 tài năng nghe – nói – phát âm – viết hay tiếp xúc tiếng Anh. Vì vậy, phân minh “will” cùng “be going to” là việc quan trọng mà người học giờ Anh phải nắm.

Sau đấy là bảng so sánh 2 dạng tương lai 1-1 này về tín hiệu sử dụng và ví dụ rứa thể:

BE GOING TOWILL
1. Dùng để tham dự đoán về một điều chắc chắn sẽ ra mắt trong tương lai do đã có dấu hiệu nhận biết.VD:Dung, look at those black clouds. It’s going to rain. (Dung, nhìn các đám mây black kia. Trời sẽ mưa đấy).2. Bộc lộ một dự định hoặc ra quyết định mà chắc hẳn rằng sẽ thực hiện trong tương lai.VD: There’s a new comedy in the centre hall tonight. Nhi is going to lớn come & enjoy it. (Có một vở kịch mới ở nhà hát trung tâm tối nay, Nhi đã tới và hưởng thụ nó.)1. Biểu đạt một quyết định làm/từ chối việc gì tức thì tại thời khắc nóiVD: Linh is too tired to lớn walk to school. She will get a taxi. (Linh quá mệt nhọc để có thể đi cỗ tới trường. Cô ấy sẽ bắt taxi).2. Biểu đạt một lời hứa hẹn vào tương laiVD: Thank you for lending me money. I will give it back lớn you soon. (Cảm ơn chúng ta vì đã cho tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả lại cho bạn sớm)3. Diễn đạt một dự kiến trong tương laiVD: 10 years later, people will live in Mars. (10 năm sau, con fan sẽ lên sinh sống nghỉ ngơi sao Hỏa).

Bên cạnh đó, cũng có thể có một số để ý khác về “be going to” cùng “will” đề xuất nhớ như:

Will không được sử dụng để miêu tả trong trường hợp kia là dự định chắc chắn

VD:

It’s Lan’s birthday. She is going khổng lồ have a buổi tiệc ngọt with her friends (Hôm ni là sinh nhật của Lan. Cô ấy vẫn tổ chức một trong những buổi tiệc chạm mặt mặt bạn bè) => Đúng.

Duy will have a meal (Duy vẫn đi ăn) => Sai.

Trong một vài trường hợp, “be going to” hoàn toàn có thể sử dụng giống như cho thì bây giờ tiếp diễn.

VD: We‘re driving down khổng lồ the North of America. That’ll be a long journey. (Chúng tôi lái xe xuống Bắc Mỹ. Đó sẽ là 1 trong những cuộc hành trình dài dài.)

Cả “be going to” cùng “will” đều hoàn toàn có thể dùng để mô tả dự đoán việc xẩy ra trong thì tương lai nhưng trên thực tế, “be going to” thường dùng và thịnh hành hơn vào lối nói hằng ngày.

VD: “I think Laos will win the 1st prize” giỏi “I think Laos are going to win the 1st prize” phần đông đúng (Tôi nghĩ về Lào vẫn giành giải nhất)


*

Cấu trúc will và be going to lớn trong giờ anh

Cấu trúc

Cấu trúcBe going toWill
Khẳng địnhS+ am/is/are going to + VOS + will + V0
Phủ địnhS+ am/is/are + not + going lớn + VOS + will not + V0
Nghi vấnAm/Is/ Are + S + going lớn + VO?Will +S+V0 ?
Ví dụShe is going to speak.Cô ấy sẵn sàng nóiShe is not going khổng lồ study harder.Cô ấy sẽ không còn học hành cần cù hơnAre they going khổng lồ repair the house?Họ dự định sửa nhà đề xuất không?It will rain tomorrow.Trời đã mưa vào ngày maiNhi will not cook dinner.Nhi sẽ không nấu buổi tối.Will we wait for Linh?Chúng ta sẽ ngóng Linh chứ?

Cách dùng

Be going toWill
Đưa ra đưa ra quyết định trước thời gian nói.Ví dụLinh: There’s no milk.Không gồm sữaDuy: I know. I’m going to lớn go and get some when this TV programme finishes.Tôi biết. Tôi đang đi cùng muamột không nhiều khi công tác tivi này kết thúcĐưa ra đưa ra quyết định ngay tại thời điểm nói tới một chiến lược tương laiVí dụ:• Julie: There’s no milk: không có sữa• John: Really? I’ll go và get some.Vậy sao, tôi đang đi và cài đặt một ít
Diễn tả một dự kiến dựa trên phần lớn gì nghe (nhìn) thấy tại thời gian nóiVí dụ: The Conservatives are going to lớn win the election. They already have most of the votes.Tôi nghĩ Đảng Báo thủ đang giành chiến thắng trong cuộc thai cử. Họ vẫn có hầu hết phiếu bầuDự đoán dựa trên ý kiến cá nhânVí dụ: I think the Conservatives will win the next election.Tôi nghĩ Đảng báo thủ vẫn giành thành công trong cuộc thai cử tới
Nói về thực tế trong tương laiVí dụ: The sun will rise tomorrow.Mặt trời sẽ mọc vào trong ngày mai
Dùng miêu tả lời hứa/ yêu cầu từ chối/ lời đề nghịVí dụ: I’II help you tomorrow, If you like:Ngày mai tôi sẽ giúp đỡ bạn, nếu như khách hàng thích

Dấu hiệu nhận biết

Be going toWill
S+ think/guessS+ be+ afraid surePerhapsIn + thời gian: trong … nữa (in đôi mươi minutes: trong trăng tròn phút nữa)Tomorrow: ngày maiThe next day: ngày tớiNext week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Bài tập vận dụng có đáp án 

Bài tập 1: Chọn câu trả lời đúng

I completely forgot about this report. Give me a minute, I………..do it now.will b. Am going c. Is going toTonight, I……stay home. I’ve borrowed some books.am going to lớn b. Will c. A & bI feel tired. I…………sickam going lớn be b. Will be c. A với bIf any problems arise, feel không tính phí to ask me. I….help youwill b. Am going to c. A với bWhere are you going?I’m going khổng lồ see a friend b. I’ll see a friend c. I went to a friendThat’s the phone./ I….answer itwill b. Am going to lớn c. A cùng bLook at those đen clouds. It….nowwill rain b. Is going to lớn rain c. Is rainingTea or coffeeI’m going to drink tea, please b. I’ll have tea, please c. I want lớn drink teaThanks so much for your offer. But I am OK. Nhi………help meis going to lớn b. Will c. A với bThe weather forecast girl says it…….rain tomorrowis going to b. Will c. A và b

Bài tập 2: chia động từ

I love London. I (probably / go) there in the next 3 years.What (wear / you) at the event tomorrow?I haven’t made up my mind yet. But I think I (find) nice dress in my sister’s wardrobe.My wife have bought two tickets. She và I (see) a movie tonight.Nhi thinks Linh (get) the job.A: “I (move) from my house tomorrow. Everything has been packed”

B: “I (come) và help you.”

If Jane have enough money, he (buy) a new house.

Bài tập 3: Sửa lại những lỗi ngữ pháp trong các câu bên dưới đây:

1. Is your parents going khổng lồ buy a new house?

2. Where is he going to lớn visit Paris?- Next Sunday

3. It’s very cloudy. It’s go khổng lồ rain.

4. My sister and I am going khổng lồ visit our grandparents in the country this Monday.

5. Jane and Lily is going khổng lồ buy some rice, coffee and beef.

6. My brother isn’t go to vì chưng the housework this weekend.

7. Ms. Jane is going for the zoo

Bài tập 4: phân chia động từ

1. Next summer, I ____to Paris. My brother lives there và he bought me a plane ticket my birthday. (travel)

2. Are you going to the cinema? Wait for me. I____ with you! (go)

3. What ____you ____(do) tomorrow? I____ (visit) my mother.

4. John, those bags seem quite heavy. ____ you carry them. (help)

5. Rose____ 15 next Monday. (be)

6. Look at those black clouds. I think it____ (rain)

7. Be careful! That tree____. (fall)

8. Bye Bye John. I ____you when I arrive home! (phone)

9. What a beautiful girl! I____her out next Friday! (ask)

10. It’s hot in here, I think I____ on the fan. (turn)

11. It’s getting cold. I____ my coat! (take)

12. Those oranges seem delicious. We (buy)____

13. Bye! I____ back! (be)

14. The French test____ on June 7th. (be)

15. They wear sneakers because they____ badminton.(play)

16. Bye for now. Perhaps I____ you later. (see)

17. This summer I____ What are your plans? (stay)

18.I____ you sometime this evening. (see)

19. Be careful! You ____ down from the stairs! (fall)

20. Be quiet or you____ the baby up! (wake).

Đáp án:

Bài tập 1: Đáp án: 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7B 8B 9B 10A

Bài tập 2:

will goare you going to lớn wearwill findare going to lớn seewill gotam going to move / will comewill buy.

Xem thêm: Trạng Thái Tự Nhiên Của Cacbon, Tính Chất Của Cacbon (C)

Bài tập 3

1. Is→ are

2. Where→ When

3. Go→ going

4. Am → are

5. Is → are

6. Go→ going

7. For→ to

Bài tập 4

1. Am going travel

2. Will go

3. Are going to do- am going khổng lồ visit

4. Will help

5. Will be

6. Is going to rain

7. Is going lớn fall

8. Will phone

9. Will ask

10. Will turn

11. Will take

12. Will buy

13. Will be

14. Will be

15. Are going to play.

16. Will see

17. Am going lớn stay

18. Am going

19. Are going lớn fall

20. Are going lớn wake

Cấu trúc A lot ofCách cần sử dụng Since và ForPhân biệt will cùng be going to
Cấu trúc SuggestMade from cùng với made ofCách sử dụng Either Neither
Cách cần sử dụng ExceptPhrasal Verbs with PutAdvice tất cả đếm được không
Made by là gìCách thực hiện in on atCách dùng Any với Some
Cấu trúc look forward to

Trên đây là một số bài tập thì tương lai đối kháng giữa “will” với “be going to” sẽ giúp đỡ các bạn có thể thực hành và nắm rõ kiến thức. ý muốn rằng với những kiến thức và kỹ năng về phân biệt will và be going to mà lại randy-rhoads-online.com hỗ trợ các bạn sẽ nhanh chóng nâng cấp trình độ của phiên bản thân. Chúc các bạn học tập vui vẻ!