Lục Vân Tiên cứu giúp Kiều Nguyệt Nga (trích Hồi 3 “Truyện Lục Vân Tiên”)

Việt phái nam / Lớp 9 » Nguyễn Đình ChiểuNội dungVân Tiên xẹp lại mặt đàng,Bẻ cây có tác dụng gậy nhằm mục đích làng xông vô.Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ,Chớ quen làm cho thói hồ nước đồ<1> sợ hãi dân.”Phong Lai<2> mặt đỏ phừng phừng:“Thằng như thế nào dám cho tới lẫy lừng<3> vào đây.Trước gây việc dữ tại mầy<4>,Truyền quân tứ phía phủ vây bịt bùng.”Vân Tiên tả chợt hữu xông<5>,Khác như thế nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang<6>.Lâu la bốn phía vỡ vạc tan,Đều quăng gươm giáo tìm đường chạy ngay.Phong Lai trở chẳng kịp tay,Bị Tiên một gậy thác rày thân vong<7>.Dẹp rồi bè bạn kiến chòm om,Hỏi: “Ai khóc lóc ở trong xe này?”Thưa rằng: “Tôi thiệt tín đồ ngay,Sa cơ buộc phải mới lầm tay hung đồ.Trong xe chật bé khôn phô<8>,Cúi đầu trăm lạy cứu cô tôi cùng.”Vân Tiên nghe nói động lòng,Đáp rằng: “Ta đang trừ mẫu lâu la.Khoan khoan ngồi kia chớ ra,Nàng là phận gái, ta là phận trai.Tiểu thơ con gái nhà ai,Đi đâu bắt buộc nỗi mang tai bất kì<9>?Chẳng giỏi tên bọn họ là chi?Khuê môn phận gái<10> việc gì mang lại đây?Trước sau không hãn dạ nầy<11>,Hai thiếu nữ ai tớ ai thầy nói ra?”Thưa rằng: “Tôi Kiều Nguyệt Nga,Con này tì tất<12> tên là Kim Liên.Quê nhà tại quận Tây Xuyên,
Cha làm tri lấp ở miền Hà Khê.Sai quân lấy bức thơ về,Rước tôi qua đó định bề nghi gia.Làm nhỏ đâu dám gượng nhẹ cha,Ví dầu nghìn dặm đường xa cũng đành.Chẳng qua là việc bất bình<13>,Hay vầy<14> cũng chẳng đăng trình<15> làm chi.Lâm nguy chẳng gặp giải nguy,Tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi<16>.Trước xe cộ quân tử<17> nhất thời ngồi,Xin mang đến tiện thiếp lạy rồi đã thưa.Chút tôi<18> liễu yếu đuối đào thơ<19>,Giữa mặt đường lâm cần bụi dơ dáy đã phần<20>.Hà Khê qua này cũng gần,Xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng.Gặp phía trên đương cơ hội giữa đàng,Của tiền chẳng có, bội bạc vàng cũng không.Gẫm câu báo đức thù công<21>,Lấy bỏ ra cho phỉ<22> tấm lòng thuộc ngươi”.Vân Tiên nghe nói tức thời cười:“Làm ơn há dễ dàng trông người trả ơn.Nay đà rõ đặng nguồn cơn,Nào ai tính thiệt so hơn làm cho gì.Nhớ câu kiến nghĩa bất vi<23>,Làm tín đồ thế ấy cũng phi anh hùng”.

Bạn đang xem: Bài thơ lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga


<1> hồ nước đồ: lơ mơ ko rõ, thiếu địa thế căn cứ rõ ràng. Ở phía trên chỉ thói làm cho càn, không bao gồm đáng.<2> Phong Lai: thương hiệu của kẻ cố đầu đàn cướp.<3> Lẫy lừng: vang dội, lừng danh, khắp nơi phần đông biết. Ở đây sử dụng nghĩa cổ, có nghĩa là dữ dội, hung hăng khiến sự.<4> Mầy: ngươi (tiếng miền Nam).<5> Tả đột hữu xông (hữu xung): tiến công vào mặt trái, xông thẳng bên phải, ý nói thế dữ thế chủ động tung hoành lúc lâm trận.<6> Triệu Tử phá vòng Đương Dang (Đương Dương): Triệu Vân, tên tự là Tử Long, một tướng con trẻ của lưu Bị thời Tam Quốc. Khi lưu Bị bị quân Tào đánh đuổi, chạy mang lại Đương Dương (nay nằm trong tỉnh hồ nước Bắc, Trung Quốc), buộc phải bỏ cả vk con chạy về phía nam. Triệu Vân một mình phá vòng vây của Tào Tháo, bảo đảm an toàn A Đẩu, con nhỏ tuổi của lưu lại Bị.<7> Thân vong: ý nói chết bỏ xác (thân: thân xác, vong: mất).<8> Khôn phô: cạnh tranh nói, nặng nề mà thổ lộ được hết.<9> có tai bất kì: bất ngờ, thình lình gặp tai nạn.<10> Khuê môn: cửa phòng của fan con gái. Khuê môn phận gái: phận bọn bà đàn bà ở vùng phòng the, ko đi ra phía bên ngoài – theo luân lí phong kiến ngày xưa.<11> không hãn dạ này (tiếng miền Nam): lòng này chưa tỏ, chưa biết chắc hẳn rằng (hãn: rõ)<12> Tì tất: đầy tớ gái.<13> Sự bất bình: câu hỏi không bình thường, rủi ro xảy ra phía bên ngoài ý hy vọng của mình, ý nói ngạc nhiên bị đàn cướp bắt.<14> giỏi vầy (tiếng miền Nam): biết như vậy này.<15> Đăng trình: lên lối đi xa.<16> Ý cả câu: dòng trinh tiết, phẩm giá bán mà người con gái giữ gìn cả một đời đột chốc bị phá hỏng.<17> Quân tử: giờ đồng hồ người thiếu phụ tôn call người đàn ông có tài, gồm đức thời xưa.<18> Chút tôi: chiếc tôi bé dại bé, một phương pháp nói nhã nhặn để chỉ mình lúc xưng hô với người khác.<19> Liễu yếu đuối đào thơ: nói thể chất của cô gái mềm mại, yếu ớt ớt.<20> Đã phần: đang là phần của tôi, ý nói giữa đường gặp phải bọn cướp, lâm vào hoàn cảnh xấu.<21> Báo đức thù công: báo trả ơn đức, đền rồng đáp công lao.<22> Phỉ: thoả đáng, xứng đáng, thoả lòng.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Toàn Phần Hình Trụ, Diện Tích Toàn Phần Hình Trụ

<23> loài kiến nghĩa bất vi: thấy vấn đề nghĩa ko làm. Cả hai câu thơ ý nói thấy vấn đề nghĩa mà làm lơ không làm thì chưa hẳn là tín đồ anh hùng.