Bạn đang xem: Bài thu hoạch lớp đảng viên mới năm 2015

*
Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó bí thư sở tại Đảng ủy Khối, phạt biểu khai giảng Lớp tu dưỡng LLCT giành riêng cho Đảng viên mới

Phát biểu tại sự kiện khai giảng, bạn hữu Phó túng thiếu thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Là sức nóng liệt chào đón các đồng chí đảng viên dự bị thâm nhập lớp học; đồng thời nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo lý luận bao gồm trị trong tình trạng hiện nay, quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về tứ tưởng, đứng vững lập trường chủ yếu trị, nắm bắt các nhà trương, đường lối của Đảng của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế, mặt khác phát huy vai trò của đảng viên trong vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững vàng mạnh, phấn đấu kiên trì theo xua đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm đủ đk trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với thương hiệu đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Là mong muốn các bằng hữu học viên sẽ tham gia tích cực và lành mạnh nội dung công tác của lớp với ý thức trách nhiệm cao, nâng cao nhận thức với ý thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm, vinh diệu của người đảng viên nhằm từ đó đầu tư phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam. Lân cận đó, bè bạn cũng ý kiến đề nghị các đồng minh học viên thực hiện tráng lệ quy chế lớp học, vạc huy niềm tin tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng học tập công tác Lý luận chính trị.


*
Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, trưởng phòng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông dụng nội quy Lớp tu dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới


Xem thêm: Cách Tra Cứu Điểm Thi Vào Lớp 10 Tỉnh Nam Định Năm 2021, Tra Cứu Điểm Thi Vào Lớp 10 Nam Định Năm 2021

*
Quang cảnh Lớp tu dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới

Trong toàn cảnh dịch căn bệnh Covid-19, Lớp học được tổ chức triển khai trong 3 ngày 29, 30, 31 tháng 12 năm 2021 với vẻ ngoài trực tuyến, trên lớp học tập các bạn bè đảng viên mới sẽ tiến hành học tập và nghiên cứu và phân tích 10 bài bác lý luận theo luật pháp của Ban Tuyên giáo Trung ươngnhằm sản phẩm công nghệ những kiến thức cơ bản, cốt yếu về chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh, những sự việc cơ bản về mặt đường lối bí quyết mạng Việt Nam; cơ chế tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức nghề nghiệp và trọng trách của đảng viên…đồng thời cải thiện khả năng đánh giá của đảng viên new trong việc tiếp cận những vấn đề buôn bản hội ở vị trí mình đã công tác, học tập tập, sinh sống với qua đó sẽ có được sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không hoàn thành để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị chức năng và xóm hội; bao gồm đủ khả năng theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng nhằm phát huy được phương châm tiên phong, gương mẫu, xứng đáng thương hiệu Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam