Tất cả các dữ liệu những thống kê về COVID-19 của Quận hạt đã gửi sang sử dụng bạn dạng Thăm Dò Ước Đoán số lượng dân sinh Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của cục Kiểm Kê dân số Hoa Kỳ. Gần như ước đoán dân sinh này cho thấy số liệu đúng chuẩn hơn về dân sinh và các thống kê dân sinh trong Quận phân tử của chúng ta dựa bên trên dữ liệu điều tra dân số sơ cỗ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu thống kê của họ đã sử dụng Bảng Dự Đoán số lượng dân sinh Quận Hạt của bộ Tài Chánh đái Bang dựa vào Sắc Tộc/Chủng Tộc với Độ Tuổi.

Bạn đang xem: Bảng số liệu thống kê

Số liệu tiêm ngừa những quận hạt cảm nhận từ tè Bang California đang gặp gỡ những chuyển biến trong thời điểm tạm thời trong quy trình đối chiếu nhằm tích hợp khối hệ thống dữ liệu tiêm ngừa của đái Bang. Công ty chúng tôi dự đoán quá trình đối chiếu và các chuyển trở thành về số liệu tiêm ngừa trong những quận hạt vẫn được giải quyết và xử lý vào tháng 5 năm 2022.


**Số liệu về các trường hợp tử vong đang được update vào mỗi vật dụng Sáu.

Bảng thống kê này sẽ được cập nhật từ trang bị Hai cho Thứ Sáu, trừ những ngày lễ.

Với nỗ lực nhằm mục tiêu liên tục cung ứng các số liệu có mức giá trị, Quận phân tử sẽ update ngay khi tất cả được những thông tin không thiếu hoặc đúng mực hơn. Vì chưng đó, con số các trường phù hợp nhiễm với tử vong có thể biến đổi trong suốt quy trình khi tất cả số trường đúng theo nhiễm với tử vong được cấp dưỡng hoặc đào thải ra ngoài bảng thống kê. Ko kể ra, các report chậm trễ và vấn đề xác thực số liệu gồm thể ảnh hưởng đến số liệu các trường thích hợp nhiễm với tử vong mới được báo cáo trong ngày, dẫn đến số liệu các trường vừa lòng nhiễm hoặc tử vong được report có ngày thấp rộng và có ngày lại cao hơn.

Để tải những số liệu tương quan đến bảng thống kê lại trên đây, phấn kích vào trang: data.randy-rhoads-online.com.org/browse?category=COVID-19​​

Chúng tôi luôn theo dõi kỹ những số liệu có liên quan đến sự lan truyền của COVID-19 trong cộng đồng. Trong công việc kế tiếp, chúng tôi sẽ thường xuyên đưa ra các quyết định dựa trên khoa học, số liệu với dữ kiện liên quan đến các trường hợp cụ thể trong cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi cam đoan sẽ hỗ trợ các report chính xác, an toàn đến công chúng. Những số liệu bổ sung sẽ được cung cấp qua thời gian. Các thông tin trình diễn ở đây được update thường xuyên dựa vào report của nhiều cơ quan tiền trên toàn Quận Hạt với các đối tác doanh nghiệp bên ngoài. Sung sướng đọc các ghi chú tương quan đến từng bảng thống kê để hiểu thêm về những giới hạn vào việc báo cáo.

Xem thêm: Hình Lăng Trụ Đứng Là Gì ? Định Nghĩa Và Tính Chất Hình Lăng Trụ Đứng

Bảng những thống kê COVID-19

Thống kê các trường thích hợp nhiễm, tử vong cùng xét nghiệmBảng Thống Kê tình trạng Tiêm NgừaSố liệu thống kê lại theo phiên bản đồSố liệu thống kê về các trường đúng theo nhập việnSố liệu thống kê vấn đề ứng phó COVID–19Bảng số liệu quan sát và theo dõi tài chánh Cung cung cấp hồ sơ kết toán các ngân sách liên quan mang lại COVID-19 của Quận phân tử một cách công khai và minh bạch.Tập hòa hợp số liệu liên quan đến COVID-19​