Câu hỏi: Bảng tuần hoàn tất cả bao nhiêu nhóm A? team A gồm các khối thành phần nào?

Trả lời:

- Bảng tuần hoàn tất cả 8 nhóm A trường đoản cú IA mang đến VIIIA.Bạn đã xem: trong bảng tuần hoàn gồm bao nhiêu nhóm a

- những nguyên tố team A tất cả nguyên tố s và nguyên tố p:

+ nguyên tố s: team IA cùng nhóm IIA cùng He. 

+ yếu tố p: từ nhóm IIIA mang đến VIIIA (trừ He).

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm

Hãy cùng Top lời giải tìm hiểu cụ thể hơn về các nguyên tố đội A để làm rõ câu hỏi trên nhé!

I đội nguyên tố

1. Định nghĩa

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố nhưng mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự như nhau, vì thế có đặc điểm hóa học gần giống nhau với được sắp xếp thành một cột.

2. Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân thành 8 team A (đánh số trường đoản cú IA cho VIIIA) với 8 đội B (đánh số từ IB mang lại VIIIB). Từng nhóm là một trong cột, riêng nhóm VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố trong cùng một đội có số electron hóa trị bằng nhau và thông qua số thứ tự của tập thể nhóm (trừ hai cột cuối của group VIIIB).

* team A:

- những nguyên tố nhóm A bao gồm nguyên tố s cùng nguyên tố p:

+ nguyên tố s: team IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) với nhóm IIA (kim loại kiềm thổ).

+ yếu tố p: team IIIA cho VIIIA (trừ He).

- STT nhóm = Số e phần ngoài cùng = Số e hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của group A:

⟶nsanpb

⟶ĐK:1≤a≤2;0≤b≤6

+ Số thứ tự của group A=a+b

⟶ nếu như a+b≤3 ⇒ Kim loại

⟶ nếu 5≤a+b≤7 ⇒ Phi kim

⟶ nếu như a+b=8 ⇒ Khí hiếm

+ Ví dụ:

⟶Na(Z=11):1s22s22p63s1⇒IA

⟶O(Z=8):1s22s22p4⇒VIA


*

II. Bài bác tập vận dụng

Bài 1 Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar trực thuộc chu kì 3. Lớp electron ngoài cùng tất cả số electron tối đa là

A. 3. 

B. 10

C. 8. 

D. 20

Lời giải:

Đáp án đúng là C, lớp electron bên cạnh cùng có tối đa 8 electron.

 Bài 2: Tổng số phân tử cơ phiên bản (proton, nơtron, electron) vào ion M+ là 57. Trong bảng tuần trả M nằm ở

A. Chu kì 4, nhóm IA. 

B. Chu kì 3, đội IA.

C. Chu kì 4, đội IIA. 

D. Chu kì 3, nhóm IIA

Lời giải:

Ta có: phường + E + N -1 = 57 ↔ 2P + N = 58 ↔ N = 58 – 2P (1)

Mặt khác ta có công thức : 1 ≤ N/P ≤ 1,5(2)

Thay (1) vào (2) ta gồm : P ≤ 58 – 2P ≤ 1,5P ↔ 16,57 ≤ P ≤ 19,33

P có 3 cực hiếm 17, 18, 19

P = 17 : cấu hình e thu gọn gàng 2/8/7 → loại

P = 18 : thông số kỹ thuật e thu gọn 2/8/8 → loại

P = 19 : cấu hình e thu gọn gàng 2/8/8/1 → chu kì 4 nhóm IA → chọn Đáp án A.

Xem thêm: Lê Thanh Huyền Trang

Bài 3: Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa hoc, trừ chu kì 1 những chu kì đều bắt đầu bảng

A. Nguyên tố kim loại điển hình, cuối chu kì là 1 trong những phi kim điển hình và ngừng là một kí hiếm

B. Thành phần kim loại điển hình, cuối chu kì là 1 phi kim điển hình

C. Yếu tắc phi kim, cuối chu kì là một trong những phi kim điển hình và ngừng là một khí hiếm

D. Nhân tố phi kim điển hình và ngừng là một phi kim điển hình

Lời giải:

Đáp án A

Bài 4: Nguyên tử của nguyên tố X nắm tổng số các hạt (p, n, e) bởi 40. Biết số khối A Lời giải:

Theo đề bài ta gồm : 2Z + N = 40

N ≥ Z . Vày vậy ta bao gồm : 3Z ≥40, do đó Z ≤ 40/3 = 13,3 (1)

Măt khác : N/Z ≤ 1,5 → N ≤ 1,5Z

Từ đó ta có : 2Z + N ≤ 2Z + 1,5Z; 40 ≤3,5Z

→ Z ≥ 40/3,5 = 11,4 (2)

Tổ thích hợp (1) cùng (2) ta bao gồm : 11,4 ≤ Z ≤13,3 nhưng mà z nguyên. Vậy Z= 12 với Z = 13.

Nếu Z = 12 thì N = 16 cùng A = 28 (trái với đề bài A Bài 5: 

a) Chu kì 1, chu kì 2, chu kì 3, từng chu kì bao gồm bao nhiêu yếu tố ?

b) Chu kì 4, chu kì 5, mỗi chu kì bao gồm bao nhiêu yếu tố ?

c) Chu kì 6 gồm bao nhiêu yếu tố ?

d) những chu kì như thế nào là những chu kì nhỏ dại (ngắn) ? các chu kì như thế nào là những chu kì mập (dài) ?