website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn giá thành https://randy-rhoads-online.com/uploads/thi-online.png
Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành bỏ ra đoàn, report kiểm điểm Ban Chấp hành công đoàn năm 2019, report kiểm điểm lũ Đoàn bạn teen năm 2018, báo cáo kiểm điểm túng thư đưa ra bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Ban report kiểm điểm của BCH bỏ ra đoàn
*
đại hội đoàn trương
báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành bỏ ra đoàn, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành công đoàn năm 2019, report kiểm điểm bằng hữu Đoàn bạn trẻ năm 2018, report kiểm điểm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Ban report kiểm điểm của BCH đưa ra đoàn
HUYÖN §OµN Y£N §ÞNH§oµn tr­­êng thpt Yªn §Þnh 2***
*
§OµN TNCS Hå CHÝ MINHYªn §Þnh, ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2020.

Bạn đang xem: Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành chi đoàn

BÁO CÁO Kiểm điểm của BCH Đoàn TNCS hồ Chí MinhTrường trung học phổ thông Yên Định 2, nhiệm kỳ 2019- 2020

I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 – 2020 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS hồ chí minh trường thpt Yên Định 2 đã thực hiện bầu BCH khoá 47 tất cả 15 bè bạn trong đó:- BTV là: 5 đồng minh (1 túng thiếu thư, 2 P.Bí thư, 2 UV)- Uỷ viên là Đảng viên: 5 đồng chí.- Uỷ viên là sum họp giáo viên: 7 đồng chí.- Uỷ viên là sum vầy học sinh: 8 đồng chí. Vào nhiệm kỳ, vày yêu cầu công tác và sự phân công của tổ chức, gồm 02 bạn bè UV BCH chuyển công tác, gửi trường và giỏi nghiệp lớp 12, đến lúc này UVBCH còn 13 đồng chí. II. LỀ LỐI LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH Lề lối làm việc:- Ban Chấp hành Đoàn trường có lề lối, cách thức làm câu hỏi khoa học, bảo đảm tính kế hoạch; thực hiện đúng Quy chế thao tác làm việc của Ban Chấp hành; duy trì đều đặn những kỳ họp chu trình và tổng kết năm; kiến thiết chương trình vận động toàn nhiệm kì, các các bước thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành ra quyết định đều được bàn bạc, so với kỹ lưỡng, gồm sự thống tốt nhất cao, đảm bảo an toàn dân chủ. - Trong quy trình lãnh, chỉ huy và tổ chức thực hiện, BCH Đoàn ngôi trường luôn khẳng định nhiệm vụ giữa trung tâm là nâng cấp chất lượng, hiệu quả các trào lưu trong nhà trường, cải thiện chất lượng hoạt động. 2. Về cách thức chỉ đạo: - Trong quá trình lãnh đạo, lãnh đạo tổ chức Đoàn tiến hành Nghị quyết Đại hội và các chương trình hành động ở trong nhà trường. Tập trung chỉ đạo cải thiện chất lượng tổ chức những chi đoàn các đại lý và quality đoàn viên.- Tổ chức giỏi việc tiến hành quy chế dân công ty trong hoạt động vui chơi của Ban Chấp hành, phát huy năng lực, trí tuệ của từng thành viên Ban Chấp hành trong chỉ đạo, điều hành và quản lý công tác Đoàn và phong trào thanh niên cân xứng với thực trạng mới. III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ 47, NHIỆM KỲ 2019 - 2020 1. Đặc điểm, thực trạng nhiệm kỳ vừa qua. 1.1. Thuận tiện - số đông BCH Đoàn trường luôn có lập trường bốn tưởng vững vàng vàng, tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành với hài lòng của Đảng, công ty nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng hồ nước Chí Minh, đoàn kết, thống nhất, tin cẩn vào sự lãnh đạo của Đảng, ko ngừng nâng cấp trình độ lý luận thiết yếu trị, trình độ chuyên môn chuyên môn, năng lực nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu yêu cầu công việc. - tiếp tục nhận được sự quan lại tâm, lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, định hướng chỉ huy của BTV thị xã Đoàn. 1.2. Cạnh tranh khăn. - một vài ủy viên BCH Đoàn con nhỏ, nhà xa, một số bạn bè do phải triệu tập cho nhiệm vụ chuyên môn, học tập tập nên thời gian chi tiêu cho công tác làm việc Đoàn còn hạn chế. 2. Kết quả hoạt động vui chơi của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua.

Xem thêm: 3X 5X 10X Binance Là Gì - Cách Băm Vốn Chia Cầu An Toàn Không Cháy Tài Sản

2.1. Hoạt động của Ban Chấp hành: - BCH Đoàn trường đang kịp thời xuất bản Quy chế hoạt động của BCH, cắt cử các đồng minh UV BCH, UV BTV phụ trách những mảng học tập, vật nài nếp, ATGT, TDTT, VHVN. - thường xuyên tham mưu với Đảng uỷ về những chương trình công tác, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận công tác ở trong nhà trường tổ chức triển khai tốt hoạt động của ĐVTN những chi đoàn thầy giáo và học viên - với nhà trường, BCH đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiều vận động phong trào lớn, những vận động tập thể mang tính chất giáo dục rộng lớn rãi, sản xuất được tinh thần thoải mái, phấn khởi trong những đoàn viên. - Động viên, khích lệ, khơi dậy mọi tiềm năng của các bạn hữu đoàn viên, thanh niên trong những chi đoàn trực thuộc. Nhắc cả vận động giảng dạy, học tập cũng như các phong trào hoạt động khác góp thêm phần vào các thành tích chung ở trong nhà trường. - tăng tốc kiểm tra lãnh đạo các đưa ra đoàn vào trường, độc nhất vô nhị là những đưa ra đoàn còn yếu, cực nhọc khăn; thời hạn sơ kết, tổng kết rút tởm nghiệm. 2.2. Hoạt động vui chơi của Bí thư, Phó túng thiếu thư - Về công tác làm việc chỉ đạo: khẳng định trách nhiệm, nỗ lực cố gắng trong học tập tập, nghiên cứu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm của đồng chí, đồng nghiệp, các thế hệ đi trước; đặc biệt quan trọng là bảo trì và phạt huy truyền thống cuội nguồn đoàn kết, lắp bó, quy tụ sức khỏe của cộng đồng Ban Chấp hành, Ban Th­ường vụ để thỏa mãn nhu cầu yêu mong nhiệm vụ. Phát huy tối đa khả năng để xong xuôi tốt trọng trách và cùng tiến bộ. - Về điều hành: bao gồm sự phân công, phân cấp t­ương đối phù hợp, khoa học. Liên tiếp kiểm tra, đôn đốc cùng hướng dẫn cấp cho dưới để thực hiện đảm bảo an toàn chất lượng, đúng tiến độ những công việc; bố trí công việc. Tích cực trong bài toán tham mư­u, khuyến nghị với cấp uỷ, Đoàn cung cấp trên và tăng tốc quan hệ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để chế tạo ra cơ chế, nguồn lực và các điều kiện cho vận động công tác Đoàn. 3. Về phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sinh sống của các đồng minh Ủy viên Ban Chấp hành: - những ủy viên Ban Chấp hành luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, khắc phục nặng nề khăn, ân cần công tác, không dứt rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sinh sống và gần gụi với thanh niên; có khả năng chính trị và năng lực tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác làm việc của Ban Chấp hành, Ban thường vụ cùng trong việc triển khai các công việc cụ thể được phân công. Nhiều bạn bè tích cực học tập, nâng cấp trình độ chăm môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. - Ở từng địa điểm công tác, nhiều phần các ủy viên Ban Chấp hành đều nỗ lực cố gắng xong xuôi tốt các bước được phân công, tráng lệ chấp hành đúng phép tắc của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước, phương pháp Điều lệ Đoàn. 4. Tồn tại, hạn chế: - năng lực nghiệp vụ, năng lực tổ chức họat hễ của một thành phần cán cỗ Đoàn chưa đáp ứng nhu cầu được yêu ước công tác.- Việc tổ chức thực hiện một vài ít chương trình công tác làm việc chưa đạt tác dụng cao. - công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên, bạn trẻ xuất sắc chưa kịp thời. Sự việc giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho đoàn viên, tuổi teen có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng nhu cầu yêu mong đặt ra. Các vận động VHVN - TDTT chưa được tổ chức thường xuyên xuyên tiếp tục mà mới tập trung vào các dịp lễ lớn, bề ngoài tổ chức có đổi mới nhưng không nhiều.- Trong quá trình thực hiện nay nhiệm vụ còn tồn tại sự thả lỏng trong thống trị cán bộ Đoàn. Có lúc chưa triển khai nhiệm vụ theo đúng quy trình của công tác Đoàn.- các ban trong BCH hoạt động không liên tục, việc report kế hoạch theo tháng còn chậm. 5. Một vài bài học ghê nghiệm: - tiệm triệt kịp thời những Chủ trương, Nghị quyết với sự chỉ đạo của Ban thường xuyên vụ Đảng uỷ, định hướng chỉ đạo của Ban thường xuyên vụ thị trấn Đoàn. Thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, của thường vụ thị xã Đoàn trong quy trình thực hiện nhiệm vụ. - chú ý công tác giáo dục chính trị bốn tưởng đến ĐVTN, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, những khuyến cáo kiến nghị từ chi đoàn cơ sở. Thường xuyên xuyên chăm sóc xây dựng hàng ngũ cán bộ nhân viên Đoàn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ; thực hiện quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng tốc công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao ý thức đấu tranh từ bỏ phê bình với phê bình trong đồng đội BCH. Trên phía trên là báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường thpt Yên Định 2 khóa 47 - nhiệm kỳ 2019 – 2020 xin trình Đại hội. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA 47