1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu thí nghiệm

< randy-rhoads-online.com > – loài kiến thức: biện pháp đo được lực căng bề mặt của nước tính năng lên một mẫu vòng kim lọai nhúng va vào trong nước, từ bỏ đó xác định hệ số căng mặt phẳng của nước ở nhiệt độ phòng.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

1.2. Phép tắc thí nghiệm

– chiếc vòng nhôm sử dụng trong thí điểm này là một số loại vật rắn bao gồm tính bám ướt trả toàn so với chất lỏng cần nghiên cứu (nước). Trước lúc đo phải lau sạch những chất bẩn phụ thuộc vào mặt vòng, nhằm có hiệu quả đo thiết yếu xác.

– Thước kẹp dùng đo chu vi kế bên và chu vi trong của chiếc vòng.

+ Thước kẹp: gồm thước chủ yếu và du xích.

1.3. Cơ sở lý thuyết

2. Report thực hành

a) phương pháp 1: Xác định thông số căng bề mặt của nước xà phòng

* Trường phù hợp chiều lâu năm cạnh AB l1 = 5 cm.

Bảng 57.1

*

(eginarrayl overline sigma = fracsigma _1 + sigma _2 + sigma _33 = frac0,0314 + 0,0333 + 0,02843 = 0,0310,N.m^2 Delta sigma = fracsigma _max – sigma _min 2 = frac0,0333 – 0,02842 = 0,00245,N/m^2 endarray )

Vậy: σ = (overline sigma ) ± Δσ = 0,0310 ± 0,00245 N/m2.

* Trường vừa lòng chiều dài cạnh AB l2 = 10 cm.

Bảng 57.2

*

Ta có:

(eginarrayl overline sigma = fracsigma _1 + sigma _2 + sigma _33 = frac0,0289 + 0,0304 + 0,02793 = 0,0290,N.m^2 Delta sigma = fracsigma _max – sigma _min 2 = frac0,0304 – 0,02792 = 0,00125,N/m^2 endarray)

Vậy: σ = σ− ± Δσ = 0,0290 ± 0,00125 N/m2.

b) giải pháp 2: Xác định hệ số căng mặt phẳng của nước cất

Bảng 57.3: Kết quả đo đường kính trong và 2 lần bán kính ngoài của vòng nhôm

*

Bảng 57.4: Kết quả đo lực căng bề mặt

*

1. Cực hiếm trung bình của hệ số căng mặt phẳng của nước:

(eginarrayl overline sigma = fracoverline F_c pi (overline D + overline d ) = frac0,0153,1412 + (51,66.10^ – 3 + 50,33.10^ – 3) = 0,0468,N/m endarray )

2. Tính sai số tỉ đối của phép đo:

(delta sigma = fracDelta sigma overline sigma = fracDelta F_cF_c + fracDelta pi pi + fracDelta D + Delta doverline D + overline d )

Trong đó:

ΔFc = (overline Delta F_c )+ 2ΔF’ (ΔF’ là không đúng số dụng cụ của lực kế, lấy bởi một nửa độ chia nhỏ dại nhất của lực kế → ΔF’ = 0,001/2 = 0,0005)

ΔD = (overline Delta D )+ ΔD’; Δd = (overline Delta d )+ Δd’ (ΔD’ và Δd’ là không đúng số điều khoản của thước kẹp, lấy bởi một nửa độ chia nhỏ nhất của thước kẹp → ΔD’ = Δd’ = 0,05/2 = 0,025 mm)

→ ΔFc = 0,0006 + 2. 0,0005 = 0,0016

(fracDelta Foverline F_c = frac0,00160,015 = 10,67\% )

Và ΔD = 0,08 + 0,025 = 0,105 mm; Δd = 0,005 + 0,025 = 0,03 mm

( Rightarrow fracDelta D + Delta doverline D + overline d = frac0,105 + 0,0351,66 + 50,03 = 0,133\% )

Như vậy vào trường hòa hợp này ta đề nghị lấy π = 3,1412 nhằm cho (fracDelta pi pi , khi đó ta có thể bỏ qua (fracDelta pi pi ).

(eginarrayl Rightarrow delta sigma = fracDelta Foverline F_c + fracDelta pi pi + fracDelta D + Delta doverline D + overline d = 10,67\% + 0,0133\% = 10,6833\% endarray )

3. Tính không nên số tuyệt đối của phép đo:

Δσ = (overline sigma ).δσ = 0,0468.10,6833% = 0,005.

4. Viết tác dụng xác định hệ số căng mặt phẳng của nước:

σ = (overline sigma ) ± Δσ = 0,0468 ± 0,005 (N/m).

Nhận xét: Hệ số căng mặt phẳng trong nghiên cứu thường nhỏ tuổi hơn giá chỉ trị thực tiễn trong SGK (σ = 0,073 N/m) do trong SGK làm cho thí nghiệm ở môi trường xung quanh lí tưởng nước cất, còn vào phòng nghiên cứu độ tinh khiết của nước cùng của vòng nhôm không lí tưởng, gồm sai số trong quá trình đo. Bên cạnh đó σ còn phụ thuộc vào ánh sáng của môi trường.

Xem thêm: Con Người Luôn Mong Muốn Được Người Khác Lắng Nghe Và Công Nhận

3. Luyện tập

Câu 1: Mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. Phân tích phương, chiều của lực căng bề mặt?

Câu 2: Trình bày thí nghiệm khẳng định chất lỏng theo phương thức kéo vòng sắt kẽm kim loại bứt ra khỏi bề mặt của hóa học lỏng đó.

Câu 3: Viết công thức xác minh độ lớn của lực căng mặt phẳng của hóa học lỏng. Thông số căng mặt phẳng phụ thuộc những yếu tố nào của hóa học lỏng?

Câu 4: Một khối gỗ hình trụ có khối lượng đôi mươi g đặt nổi bên trên mặt nước, trục của khối gỗ nằm thẳng đứng. Đường kính tiết diện của khối gỗ d =10 mm; nước dings ướt hoàn toàn gỗ. Mang đến khối lượng riêng biệt của nước là 1000 kg/m3 và hệ số căng bề mặt của nước là 0,072 N/m; lấy g = 9,8 m/s2. Độ ngập của khối gỗ trong nước là bao nhiêu?

4. Kết luận

Vậy là bọn họ đã cùng mọi người trong nhà tìm hiểu dứt bài học Thực hành Xác định hệ số căng mặt phẳng của chất lỏng, các em cần xong xuôi 1 số phương châm mà bài xích đưa ra như: