Để xác xác định trí của bạn khi thừa nhận chỉ đường, thiết lập cấu hình cuộc hẹn và các tính năng khác, Dịch vụ xác định sử dụng tin tức (khi tất cả sẵn) từ các mạng lưới GPS, kết nối Bluetooth, mạng Wi-Fi toàn bộ và mạng cầm tay của bạn. Khi một ứng dụng đang sử dụng dịch vụ thương mại định vị, xuất hiện thêm trên thanh trạng thái.

Bạn đang xem: Bật định vị iphone 5

Khi bạn thiết lập iPhone, bạn được hỏi xem vẫn muốn bật Dịch vụ xác định không. Sau đó, bạn cũng có thể bật hoặc tắt dịch vụ thương mại định vị bất kỳ lúc nào.

Lần thứ nhất ứng dụng có tài liệu vị trí từ bỏ iPhone, chúng ta nhận được một yêu ước với lời giải thích. Một số trong những ứng dụng rất có thể yêu cầu vị trí của bạn chỉ một đợt duy nhất. Những ứng dụng khác có thể yêu cầu bạn share vị trí của mình hiện giờ và trong tương lai. Dù bạn cấp phép hoặc không đồng ý quyền truy cập đang ra mắt vào vị trí của mình, chúng ta có thể thay đổi quyền truy vấn của ứng dụng sau này.

*

Nếu bạn không bật Dịch vụ định vị khi tùy chỉnh iPhone lần đầu tiên, hãy đi tới setup  >Quyền riêng biệt tư & Bảo mật > thương mại dịch vụ định vị, tiếp đến bật thương mại & dịch vụ định vị.


Đi tới thiết đặt  > Quyền riêng tư và Bảo mật > dịch vụ định vị.

*

Để xem xét lại hoặc biến hóa cài đặt quyền truy vấn cho một ứng dụng hoặc coi lời giải thích cho việc yêu cầu dịch vụ định vị, hãy đụng vào ứng dụng.

Để được cho phép một ứng dụng thực hiện vị trí cụ thể của bạn, hãy nhằm Vị trí đúng đắn ở tâm lý bật. Để chỉ share vị trí ngay sát đúng của khách hàng – rất có thể đủ cho ứng dụng không đề nghị vị trí chính xác của các bạn – hãy tắt Vị trí chính xác.


Ghi chú: Nếu chúng ta đặt quyền truy vấn cho một áp dụng thành Hỏi trong lượt tiếp theo, các bạn được yêu cầu nhảy lại Dịch vụ định vị trong lần tiếp theo sau ứng dụng nỗ lực sử dụng tính năng.


Để mày mò cách ứng dụng thứ ba áp dụng thông tin đang yêu thương cầu, hãy xem xét lại các pháp luật và cơ chế quyền riêng tư của ứng dụng. Hãy xem bài viết Hỗ trợ của randy-rhoads-online.com ra mắt về quyền riêng tứ và thương mại dịch vụ định vị.


Khi bạn chất nhận được một ứng dụng luôn luôn sử dụng vị trí của bạn trong nền, chúng ta có thể nhận được chú ý về vấn đề sử dụng tin tức đó của ứng dụng. (Những chú ý này có thể chấp nhận được bạn thay đổi quyền, nếu bạn muốn). Trong những cảnh báo, một phiên bản đồ hiển thị các vị trí cách đây không lâu mà ứng dụng đã truy cập.

Để ẩn bản đồ, hãy đi tới thiết đặt  > Quyền riêng tư & Bảo mật > thương mại dịch vụ định vị > chú ý vị trí, tiếp nối tắt phiên bản đồ trong chú ý vị trí.

Với thiết lập được tắt, bạn liên tiếp nhận được những cảnh báo vị trí, nhưng phiên bản đồ không hiển thị.


Một số thương mại dịch vụ hệ thống, ví dụ điển hình như lưu ý dựa trên vị trí với quảng cáo dựa trên vị trí, sử dụng dịch vụ thương mại định vị.

Xem thêm: Tiểu Luận Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và Ý Thức, Tiểu Luận Triết Học Về Vật Chất Và Ý Thức

Để xem trạng thái của từng dịch vụ, để nhảy hoặc tắt Dịch vụ xác định cho từng thương mại & dịch vụ hoặc nhằm hiển thị trong thanh trạng thái khi các dịch vụ hệ thống đã bật sử dụng vị trí của bạn, hãy đi tới setup  > Quyền riêng biệt tư & Bảo mật > dịch vụ định vị > thương mại dịch vụ hệ thống.