Bệnh nhân phải tiếp mặt đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), sẽ là đường glucozơ

Glucozơ được thực hiện để sản xuất năng lượng cần thiết cho sự sống, quá trình này ra mắt trong tế bào. Glucozơ ngấm trực tiếp vào niêm mạc ruột non vào máu bắt buộc cơ thể rất có thể hấp thụ một cách dễ dàng qua con đường tĩnh mạch.

Bạn đang xem: Bệnh nhân phải tiếp đường đó là loại đường nào


Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat:

(1). Tất cả các cacbohiđrat đều phải sở hữu phản ứng thủy phân.

(2). Thủy phân hoàn toàn tinh bột chiếm được glucozơ.

(3). Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều sở hữu phản ứng tráng bạc.

(4). Glucozơ làm mất màu nước brom.

(5). Thủy phân mantozo chiếm được glucozơ và fructozơ

(6). Anđehit chức năng với H2 (dư) tất cả xúc tác Ni đun nóng, nhận được ancol bậc một

(7). Hỗn hợp axit axetic tính năng được cùng với Cu(OH)2

(8). Etylamin tác dụng với axit nitro ở ánh nắng mặt trời thường tạo thành etanol.

(9). Metylamin chảy trong nước sản xuất dung dịch có môi trường bazo.

Số phát biểu đúng là:


A. 6.


B. 5.


C. 7.


D. 8.


Câu 2:


Trong các phát biểu sau, bao gồm mấy phát biểu đúng?

(1) Đường fructozơ gồm vị ngọt hơn đường mía.

(2) Xenlulozơ được sinh sản bởi các gốc β–glucozơ liên kết với nhau bằng links β–1,6–glicozit.

(3) Chất khủng lỏng chứa đựng nhiều axit mập không no như oleic, linoleic.

(4) Glucozơ bị oxi hóa vì nước brom tạo thành axit gluconic.

(5) Bột ngọt bao gồm thành phần chính là muối đinatri của axit glutamic.

(6) Lysin là thuốc té gan, axit glutamic là thuốc cung cấp thần kinh.

(7) Nilon–7 được điều chế bởi phản ứng trùng dừng axit ω–aminoenantoic.


A. 1.


B. 3.


C. 4.


D. 2.


Câu 3:


Thực hiện phản ứng thủy phân 20,52 gam saccarozơ vào (H+) với công suất 75%. Th-nc hết lượng H+ bao gồm trong hỗn hợp sau thủy phân rồi đến AgNO3/NH3 dư vào thấy tất cả m gam Ag xuất hiện. Quý hiếm của m là:


A. 24,84


B. 22,68


C. 19,44


D. 17,28


Câu 4:


Cho dãy các chất sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ. Số hóa học trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là


A. 3.


B.5.


C. 6.


D. 4.


Câu 5:


Hỗn phù hợp X gồm glucozơ, fructozơ, metylfomat với hai amin (mạch hở) thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 14,42 gam X buộc phải a mol O2. Thành phầm cháy thu được bao gồm CO2, H2O và N2 cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 58 gam kết tủa xuất hiện thêm đồng thời khối lượng bình tăng 36,86 gam (xem N2 hoàn toàn không bị hấp thụ). Cực hiếm lớn nhất của a hoàn toàn có thể là:


A. 0,745


B. 0,625


C. 0,685


D. 0,715


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại randy-rhoads-online.com


*

link
thông tin randy-rhoads-online.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


randy-rhoads-online.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


randy-rhoads-online.com

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ, Hoá Học 9 Bài 34:


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


randy-rhoads-online.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
randy-rhoads-online.com