- Chọn bài bác -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: đặc thù cơ bản của phân thứcBài 3: Rút gọn gàng phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng chủng loại thức các phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng những phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân những phân thức đại sốBài 8: Phép chia các phân thức đại sốBài 9: thay đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 9: biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Quý giá của phân thức giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 9 trang 56: biến hóa biểu thức sau thành một phân thức

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 9 trang 57: cho phân thức
*

a) Tìm điều kiện của x để cực hiếm của phân thức được xác định.

Bạn đang xem: Biến đổi biểu thức hữu tỉ

b) Tính quý giá của phân thức trên x = 1 000 000 cùng tại x = – 1

Lời giải

a) Ta có: x2 + x = x(x + 1)

Giá trị phân thức này được xác minh với điều kiện x2 + x ≠ 0

⇒ x(x + 1) ≠ 0 ⇒ x ≠ 0 với x + 1 ≠ 0

⇒ x ≠ 0 và x ≠ -1

b) Ta có:


*

Bài 46 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1): biến chuyển dổi từng biểu thức sau thành một phân thức đại số:

*

Lời giải:

*

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 47 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1): với cái giá trị nào đó của x thì cực hiếm của mỗi phân thức sau được xác định?

*

Lời giải:

a) Phân thức xác minh

⇔ 2x + 4 ≠ 0

⇔ 2x ≠ -4

⇔ x ≠ -2

Vậy với tất cả x ≠ -2 thì phân thức
xác định.

b) Phân thức xác minh

⇔ x2 – 1 ≠ 0


⇔ (x – 1)(x + 1) ≠ 0

⇔ x – 1 ≠ 0 cùng x + 1 ≠ 0

⇔ x ≠ 1 cùng x ≠ -1.

Vậy với tất cả x ≠ ±1 thì phân thức khẳng định

Các bài giải Toán 8 bài 9 khác

Bài 48 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): cho phân thức
*

a) Với đk nào của x thì quý giá của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn phân thức.

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 ?

d) có mức giá trị nào x để quý hiếm của phân thức bởi 0 hay là không ?

Lời giải:

a) Phân thức

*
xác định

⇔ x + 2 ≠ 0

⇔ x ≠ -2

Vậy điều kiện xác minh của phân thức là x ≠ -2.

*

c) A = 1 ⇔ x + 2 = 1 ⇔ x = -1 ≠ -2 (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy cùng với x = -1 thì A = 1.

d) A = 0 ⇔ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Không thỏa mãn điều kiện)

Vậy không tồn tại giá trị nào của x để A = 0.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 49 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em kiếm được phân thức (của một phát triển thành x) nhưng mà giá trị của chính nó được xác định với gần như giá trị của x khác các ước của 2.

Lời giải:

Các cầu của 2 là ±1, ±2.

Vậy phân thức cần tìm phải xác minh với đa số x ≠ ±1; ±2.

Ta có thể chọn:


*

Có không hề ít đáp án khác.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 50 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): thực hiện các phép tính:

*

Lời giải:

*
*

Các bài giải Toán 8 bài 9 khác

Bài 51 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Làm những phép tính sau:

*

Lời giải:

*
*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 52 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): minh chứng rằng với tất cả x ≠ 0 với x ≠ ±a (a là một vài nguyên), quý hiếm của biểu thức
*
là một vài chẵn.

Lời giải:

Rút gọn biểu thức ta có:

*

Với a là một vài nguyên thì cực hiếm biểu thức bởi 2a là một vài chẵn.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 53 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): a) chuyển đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

*

b) Em hãy dự đoán kết quả của phép chuyển đổi biểu thức:

*

thành phân thức đại số và chất vấn lại dự đoán đó.

Lời giải:

*

b) + dự kiến :

Quy biện pháp : đưa sử viết các phân thức trên thành một dãy thì phân thức sau tất cả tử bởi tổng của tử và chủng loại của phân thức đứng lập tức trước và mẫu bằng tử của phân thức đứng tức tốc trước đó.

Do kia :

*

+ Kiểm chứng :

*

*

Các bài giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 54 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm những giá trị của x để giá trị của những phân thức được xác định:

*

Lời giải:

a) Phân thức

*
xác minh

⇔ 2x2 – 6x ≠ 0

⇔ 2x(x – 3) ≠ 0

⇔ x ≠ 0 với x – 3 ≠ 0


⇔ x ≠ 0 với x ≠ 3.

Vậy phân thức trên xác minh với đều x ≠ 0 cùng x ≠ 3.

b) Phân thức

*
khẳng định

⇔ x2 – 3 ≠ 0

⇔ (x – √3)(x + √3) ≠ 0

⇔ x – √3 ≠ 0 với x + √3 ≠ 0

⇔ x ≠ ±√3

Vậy phân thức trên xác định với gần như x ≠ ±√3.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 55 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến phân thức

*

a) với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) chứng minh phân thức rút gọn gàng của phân thức đã cho là

*

c) Để tính cực hiếm của phân thức đã mang lại tại x = 2 với x = -1, chúng ta Thắng đã làm như sau:

– cùng với x = 2, phân thức đang cho có giá trị là

*

– với x = -1, phân thức đang cho có giá trị là

*

Em có đồng ý không ? ví như không, em hãy chỉ ra chỗ nhưng em cho là sai.

Theo em, với rất nhiều giá trị như thế nào của biến hóa thì hoàn toàn có thể tính giá tốt trị của phân thức vẫn cho bằng phương pháp tính giá trị của phân thức rút gọn gàng ?

Lời giải:

a) Phân thức

*
khẳng định

⇔ x2 – 1 ≠ 0

⇔ (x – 1)(x + 1) ≠ 0

⇔ x – 1 ≠ 0 với x + 1 ≠ 0

⇔ x ≠ ±1

Vậy phân thức xác định với hầu như x ≠ ±1

b) cùng với x ≠ ±1, ta có:

*

c) + với x = 2, các bạn Thắng tính quý hiếm biểu thức đúng.

+ với x = -1, phân thức

*
không xác định nên cần yếu tính giá trị biểu thức nên chúng ta Thắng tính sai.

+ Để tính quý hiếm của phân thức bằng cách tính quý giá của phân thức rút gọn, ta phải bảo đảm giá trị của biến thỏa mãn điều khiếu nại xác định.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 56 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến phân thức

*

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn gàng phân thức.

Xem thêm: Văn 10 Chọn Sự Việc Chi Tiết Tiêu Biểu Trong Bài Văn Tự Sự

c) Em có biết trên 1 cm2 mặt phẳng da của em có bao nhiêu con vi khuẩn không ?

Tính cực hiếm của biểu thức đã cho tại 4001/2000 em sẽ kiếm được câu trả lời thật đáng sợ. (Tuy nhiên trong những đó chỉ bao gồm 20% là vi khuẩn có hại).