A.LÍ THUYẾT

I.Định cách thức Ôm đối với toàn mạch

Cường độ cái điện chạy vào mạch điện kín đáo tỉ lệ thuận cùng với suất điện độngcủa nguồn điện với tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

Bạn đang xem: Biểu thức định luật ôm đối với toàn mạch

I =
*

Trong đó:ξlà suất điện cồn của nguồn (V)

R , r là điện trở ko kể của mạch và trong của nguồn (W)

I là cường độ dòng điện (A)

-Mạch ngoài tất cả máy thu:

Cường độ chiếc điện chạy vào mạch:

*

2.Nhận xét

– Unguồn= I.Rngoài= ξ– I.r

– ví như nguồn bao gồm r = 0 => U =ξ

– nguồn bị đoản mạch: U =0=> I =

*

– Định biện pháp Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn cân xứng với định luật bảo toàn và đưa hoá năng lượng.

– năng suất nguồn điện

*

+ nguồn điện:H=Uξ=ξ-rIξ

+Máy thu:H"=ξpU=U-r"IU=1-r"IU

II.Định hiện tượng Ohm so với các một số loại đoạn mạch:

1.Biểu thức bao quát của định nguyên tắc Ohm đối với các các loại đoạn mạch:


*

(Ra rất nào dấu cực đấ )


2.Các trường hợp riêng

a.Định nguyên lý Ohm đối vớiđoạn mạch cất nguồn phạt dòng


*/ UAB=E– Ir hayUBA= Ir –E(UBAlấy theo chiều mẫu điện tự B mang đến A)

Ta cũng hoàn toàn có thể viết:

*
(UBAlấy theo chiều chiếc điện từ bỏ B mang đến A)


*/UAB= E – I(R + r ) hayUBA= I(r + R) –

*


Ta cũng có thể viết:

*
(UBAlấy theo chiều loại điện từ bỏ B đến A)

b.Định khí cụ Ohm so với đoạn mạch chứa máy thu:


*/UAB=E+ Ir(UABlấy theo chiều cái điện từ bỏ A cho B)

Ta cũng rất có thể viết:

*
(UABlấy theo chiều dòng điện trường đoản cú A đến B)


*/UAB= E + I(R + r )(UABlấy theo chiều chiếc điện từ A đến B) .


Ta cũng hoàn toàn có thể viết:

*
(UABlấy theo chiều loại điện từ bỏ A mang lại B).

c.Chứa R

*

B.BÀI TẬP

DẠNG 1: ĐỊNH LUẬT ÔM cho TOÀN MẠCH

Phương pháp

– Định hiện tượng Ôm đến toàn mạch cần sử dụng khi

+ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính

+ Biết được cách làm tính

*
bvà rb

– công việc làm

*
bvà rb

+ Đọc sơ vật dụng mạch ngoài, tính RN

+ Áp dụng định giải pháp Ôm cho toàn mạch nhằm tìm I , điền chiều dòng điện vào hình

+ Áp dụng định lao lý Ôm cho các đoạn mạch để tìm U và I những nhánh

DẠNG 2: ĐỊNH LUẬT ÔM đến ĐOẠN MẠCH

Phương pháp

– Định biện pháp Ôm đến đoạn mạch cần sử dụng khi

+ Tính cường độ chiếc điện qua mạch , hiệu năng lượng điện thế của các đoạn

+ Tính Ickhông tìm kiếm được ebvà rb

– quá trình làm

+ khẳng định chiều cái điện qua những đoạn (Nếu băn khoăn giả sử)

+ Viết biểu thức định qui định Ôm cho những đoạn mạch

*
(Ra cực nào dấu rất đấy)

Hoặc UAB= IAB(R + r + r’) – E + E’ (Vào rất nào dấu rất đấy)

DẠNG 3: BÀI TOÁN VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

Phương pháp

Tính công, công suất:Áp dụng những công thức tính công cùng công suất

– Biện luận:

+ Lập biểu thức của đaị lượng cần tìm phệ nhất, bé dại nhất theo biến

+ thực hiện lập luận (tử mẫu, bất đẳng thức côsi….)

Tìm R để năng suất mạch ngoài lớn nhất và tính công lớn số 1 này. (R =? nhằm PNmax; PNmax=?)

Ta có: công suất mạch ngoàiPN= RI2=

*
với
*

PN=

*
.

Theo bất đẳng thức Cô-si (Cauchy), ta có:

*

=>PNmaxkhi

*
tức là khi R = r. Dễ ợt tính được PNmax=
*
=
*
.

Xem thêm: Nghị Luận Sống Trong Đời Sống Cần Có Một Tấm Lòng Để Làm Gì Em Biết Không

Tìm quý hiếm R ứng cùng với một giá chỉ trị công suất tiêu thụ mạch ngoài xác minh P (với p. Max=

*
).