toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Tham khảo

Năm 1230, Trần Thái Tông ban hành bộ Quốc triều thông chế gồm đôi mươi quyển, lý lẽ về tổ chức triển khai chính quyền. Sau đó qua vài ba lần thay thế bổ sung, nhà Trần lại ban hành bộ Quốc triều hình luật. Phòng ban pháp luật nhà Trần được tăng cường triển khai xong hơn nhà Lý.

Bạn đang xem: Bộ luật nào được ban hành dưới thời trần


*

Luật Nhân trái Nha Bn , Mik đùa đấy Năm 1230, Trần Thái Tông ban hành bộ Quốc triều thông chế gồm trăng tròn quyển, lao lý về tổ chức chính quyền. Tiếp nối qua vài lần sửa chữa bổ sung, nhà Trần lại ban hành bộ Quốc triều hình luật. Cơ quan pháp luật nhà Trần được tăng cường hoàn thành hơn đơn vị Lý.


Bộ nguyên tắc nào được ban hành dưới thời Trần?

A. Hình thư

B. Hình chính sách

C. Giải pháp Hồng Đức

D. Hoàng Việt qui định lệ


 Bộ quy định nào được phát hành dưới thời Trần?

A.

Hình thư.

B.

Quốc triều hình luật.

C.

Luật Hồng Đức.

D.

Hoàng Việt công cụ lệ.

Xem thêm: Chứng Minh Nhân Dân Ta Luôn Sống Theo Đạo Lý Thương Người Như Thể Thương Thân


Câu 30 : Bộ hiện tượng nào được ban hành dưới thời Trần? A. Hình thư B. Quốc triều hình giải pháp C. Phương tiện Hồng Đức D. Hoàng Việt dụng cụ lệCâu 31: những chức đại thần văn, võ phần lớn do ai gắng giữ? A. Fan họ Lý B. Người họ trần C. Trần Thủ Độ D. Nai lưng LiễuCâu 32: trọng trách của Quốc sử viện là gì? Coi bài toán chữa dịch trong cung vua.Nắm sự vụ của mình hàng tôn thất.Đảm nhận câu hỏi viết sử.Trông coi đê điều.Câu 33: trọng trách của Thái y viện là gì? Coi việc chữa dịch trong cung vua.Nắm sự vụ của mình hàng tôn thất.Đảm nhận việc viết sử.Trông coi đê điều.Câu 32: trách nhiệm của Tôn nhân đậy là gì? Nắm sự vụ của họ hàng tôn thất.Đảm nhận việc viết sử.Trông coi đê điều.Coi việc chữa căn bệnh trong cung vua.Câu 34: các xưởng thủ công bằng tay nhà nước không cấp dưỡng những món đồ gì? A. Sản xuất vũ khí, đóng góp thuyền. B. Khai thác vàng, đúc đồng. C. Đồ tơ lụa, xống áo cho vua quan. D. Đúc tiền.Câu 35: Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần một là gì? A. Xâm lấn Đại Việt để giải quyết những trở ngại trong nước. B. Xâm lấn Đại Việt để làm bàn đạp tiến công Nam Tống. C. Xâm lấn Đại Việt để triển khai bàn đạp tiến công Cham-pa. D. Xâm lăng Đại Việt để triển khai bàn đạp tấn công các nước phía nam Đại Việt.Câu 36: lúc Mông Cổ mang đến sứ giả đến đưa thư rình rập đe dọa và dụ hàng vua Trần, thể hiện thái độ vua Trần như vậy nào? A. Trả lại thư ngay. B. Hối hả xin giảng hòa. C. Bắt giam sứ đưa vào ngục. D. Chém đầu sứ giả ngay trên chỗ.Câu 37: Trước nguy hại bị quân Mông xâm lược, triều đình bên Trần đã bao gồm thái độ như thế nào? A. Kiên quyết chống giặc với tích cực chuẩn bị kháng chiến. B. Gật đầu đồng ý đầu mặt hàng khi sứ mang quân Mông Cổ đến. C. Cho sứ giả của bản thân sang giảng hòa. D. Đưa quân đón tấn công giặc ngay tại cửa ải.Câu 38: câu nói “Nếu đại vương muốn sản phẩm giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai? A. è Quốc Toản. B. Trằn Thủ Độ. C. Trần Quang Khải. D. Trằn Quốc Tuấn.Câu 39: nhà trương tiến công giặc nào được nhà Trần triển khai trong cả cha lần nội chiến chống quân Mông – Nguyên. A. Tàn phá đoàn thuyền lương của giặc. B. Chặn đánh tức thì từ khi quân giặc vừa tiến vào nước ta. C. Tiến hành “vườn không công ty trống” D. Nhất quyết giữ Thăng Long, đào chiến lũy để phòng giặc.Câu 40: Ai là người lãnh đạo quân Mông Cổ tấn công Đại Việt lần vật dụng nhất? Thoát Hoan.Trương Văn Hổ.Ô Mã Nhi.Ngột Lương hợp Thai.Câu 42: Vào vào cuối tháng 1 - 1285, 50 vạn quân lý do ai lãnh đạo tràn vào xâm lấn Đại Việt?Thoát Hoan.Hốt vớ Liệt.Ô Mã Nhi.Toa Đô.Câu 43: Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 2 là gì?Xâm lược Đại Việt để giải quyết và xử lý những khó khăn trong nước.Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Cham-pa.Xâm lược Đại Việt để gia công bàn đạp tiến công các nước phía nam Đại Việt.Xâm lược Đại Việt với Chăm-pa làm cầu nối xâm lược với thôn tính các nước phía phái mạnh Trung Quốc.Câu 44: vì sao quân Mông Cổ tiến công Chăm-pa trước khi đánh Đại Việt?Chăm-pa dễ dàng xâm lược hơn Đại Việt. Làm bàn đạp tiến công vào phía nam giới Đại Việt.Chăm-pa ngay gần Mông Cổ hơn Đại Việt.Đại Việt sinh sống xa Mông Cổ hơn Đại Việt.Câu 45: Ai là người soạn “Hịch tướng tá sĩ”?Trần Thái Tông.Trần Quốc Toản.Trần Quốc Tuấn.Trần Khánh Dư.Câu 46: Ý nghĩa của “Hịch tướng sĩ” là gì? Giết giặc Mông Cổ.Sẵn sàng tiến công giặc.Kêu gọi toàn quốc đánh giặc.Động viên tinh thần chiến đấu của quân đội.Câu 47: Đầu năm 1285, vua è mở họp báo hội nghị Diên Hồng để triển khai gì? Bàn kế tấn công giặc. Xin giảng hòa cùng với quân Mông Cổ.Phong tước mang lại Trần Quốc Tuấn.Lập chiếu nhường ngôi.Câu 48: Âm mưu của Mông Cổ trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 3 là gì?Xâm lược Đại Việt để xử lý những khó khăn trong nước.Xâm lược Đại Việt nhằm trả thù.Xâm lược Đại Việt để gia công bàn đạp tiến công các nước phía nam Đại Việt.Xâm lược Đại Việt và Chăm-pa làm mong nối xâm lược và thôn tính những nước phía phái mạnh Trung Quốc.Câu 49: Trận đánh lớn nhất trong cuộc nội chiến chống Mông – Nguyên lần đầu tiên là: A. Trận Quy Hóa (Yên Bái, Lào Cai). B. Trận Thiên Mạc (Duy Tiên, Hà Nam). C. Trận Đông bộ Đầu (bến sông Hồng, ngơi nghỉ phố sản phẩm Than – Hà Nội). D. Trận Bạch Đằng.Câu 50: Ai là bạn được giao nhiệm vụ Quốc công máu chế lãnh đạo cuộc đao binh lần sản phẩm công nghệ hai chống quân thôn tính Nguyên? A. Trần Quốc Tuấn B. è cổ Quốc Toản C. Nai lưng Quang Khải D. è cổ Khánh DưCâu 51: Địa danh nào gắn sát với đầy đủ chiến công hiển hách của quân dân công ty Trần vào cuộc nội chiến lần trang bị hai chống quân xâm chiếm Nguyên? A. Bình Than, Đông cỗ Đầu, Vạn Kiếp. B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương. C. Thiên Trường, Thăng Long. D. Bạch Đằng.Câu 52: câu nói “Đầu thần không rơi xuống đất, xin hoàng thượng đừng lo” là của ai? A. è Quốc Toản. B. Nai lưng Thủ Độ. C. è cổ Quang Khải. D. è Quốc Tuấn.Câu 53: Vua è mở họp báo hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão gồm uy tín trong cả nước về họp bàn giải pháp đánh giặc. Họp báo hội nghị mở vào thời điểm năm nào?1282128312841285Câu 54: Ai là fan được giao trọng trách Quốc công máu chế chỉ huy cuộc binh đao lần lắp thêm hai phòng quân xâm lược Nguyên?Trần Quốc TuấnTrần Quốc ToảnTrần quang quẻ KhảiTrần Khánh DưCâu 55: Ngày 29 - 1 - 1258, ghi vào lịch sử vẻ vang chống quân Mông Cổ của dân tộc ta, chính là ngày gì?Quân Mông Cổ bị tiến công ở Đông cỗ Đầu.Quân Mông Cổ thất bại trận, buộc phải rời ngoài Thăng Long.Quân Mông Cổ chạm chán khó khăn làm việc Thăng Long.Quân Mông Cổ bị tấn công ở Vạn Kiếp.