Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về bội và ước của một số trong những nguyên. Vào bài còn tồn tại các dạng bài bác tập áp dụng và lời giải cụ thể giúp những em rất có thể nắm kiên cố và hiểu sâu bài học.

Bạn đang xem: Bội và ước của một số nguyên


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

 

A. Tóm tắt loài kiến thức:

1. Bội và mong của một vài nguyên

Cho a,b là đa số số nguyên, b không giống 0. Nếu tất cả số nguyên q làm thế nào để cho a = bq thì ta nói a phân chia hết cho b với kí hiệu

Ta còn nói a là một bội của b và b là một trong những ước của a.

Lưu ý:

a) ví như a = bq thì ta còn nói a chia cho b được yêu mến là q cùng viết q = a : b.

b) Số 0 là bội của phần đông số nguyên khác 0.

c) Số 0 không hẳn là mong của bất kì số nguyên nào.

d) hàng đầu và -1 là cầu của số đông số nguyên.

e) giả dụ c là ước của tất cả a cùng b thì c được gọi là 1 ước tầm thường của a cùng b.

2. Tính chất:

a) Nếu và thì

b) nếu như thì

c) với thì và

Bài Tập.

Bài 1. Tìm năm bội của: 3; -3.

Bài giải:

Có thể lựa chọn năm bội của 3, -3 là -6; -3; 0; 3; 6.

Bài 2. Tìm toàn bộ các cầu của: -3; 6; 11; -1.

Bài giải:

Các mong của -3 là -3; -1; 1; 3.

Các cầu của 6 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6.

Các ước của 11 là: -11; -1; 1; 11.

Các mong của -1 là: -1; 1.

Bài 3. Cho nhì tập vừa lòng số A = 2; 3; 4; 5; 6, B = 21; 22; 23.

a) hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) cùng với a ∈ A với b ∈ B?

b) trong những tổng trên gồm bao nhiêu tổng phân tách hết mang lại 2?

Bài giải:

HD: a) Mỗi thành phần a ∈ A cộng với 1 phần tử b ∈ B ta được một tổng a + b.

b) mỗi số chẵn nằm trong A cùng với một vài chẵn trực thuộc B ta được một tổng phân tách hết cho 2 với mỗi số lẻ ở trong A cộng với một số trong những lẻ trực thuộc B cũng được một số phân chia hết đến 2.

ĐS: a) có 5 . 3 = 15 tổng a + b.

b) bao gồm 3 . 1 + 2 . 2 = 7 tổng chia hết đến 2.

Bài 4. Tìm số nguyên x, biết: a) 15x = -75; b) 3ΙxΙ = 18.

Bài giải:

ĐS: a) x = -5;

b) |x| = 6. Vì vậy x = 6 hoặc x = -6.

Bài 5. Điền số vào ô trống mang lại đúng:

a

42

 

2

-26

0

9

b

-3

-5

 

|-13|

7

-1

a : b

 

5

-1

 

 

 


Bài giải:

a

42

-25

2

-26

0

9

b

-3

-5

-2

 |-13|

7

-1

a : b

-14

5

-1

-2

0

-9

 Bài 6: Tìm năm bội của 2 và -2.

Giải:

Muốn tìm một bội của 2, (-2) ta nhân 2, (-2) với một số nguyên nào đó. Chẳng hạn :

Năm bội của 2 là : 2 . 1 = 2 ; 2 . (-1) = -2 ; 2 . 2 = 4 ; 2. (-2) = – 4 ; 2 . 3 = 6.

Năm bội của -2 là : -2 ; 2 ; – 4 ; 4 ; – 6.

Tổng quát mắng : các bội của 2 bao gồm dạng là 2 . Q cùng với q ∈ z :

0 ; -2 ; 2 ; – 4 ; 4 ; – 6 ; 6 ; -8 ; 8 ; …….

Bài 7: Tìm tất cả các ước của -2, 4, 13, 15, 1

Các mong của-2 là :-1 , 1 ,-2 , 2.

Cấc ước của 4 là : -1 , 1 , -2 , 2 , -4 , 4.

Các ước của 13 là : -1 , 1 , -13 , 13

Các uớc của 15 là : -1 , 1 , -3 , 3 , -5 , 5 , -15 , 15.

Các ước của 1 là : -1 , 1.

Bài 8: Cho nhì tập đúng theo số A=4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8; B=13 ; 14 ; 15

a) rất có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a+b) cùng với a ∈ A, b ∈ B?

b) trong các tổng trên tất cả bao nhiêu tổng phân tách hết đến 3?

Giải:

Lập bảng ta thấy :

a) bao gồm 15 tổng được chế tạo ra thành


*
 

b) trong các số ấy có 5 tổng phân tách hết cho 3 là : 18, 18, 21, 21, 21. Như vậy có hai tổng khác nhau chia hết mang lại 3 là 18 và 21.

Bài 9: Tìm số nguyên x, biết:

a) 12 . X = -36

b) 2 . |x| = 16

Giải:

a) x = -3

b) |x| =8 đề xuất x = -8, hoặc x = 8.

Bài 10: Điền vào ô trống:

*
 

 Giải:

 

*

Bài 11: Tìm hai cặp số nguyên a, b khác biệt sao mang đến a ⋮ b cùng b ⋮ a.

Giải:

5 và-5 ; 6 và-6.

Các cặp số nguyên (khác 0) đối nhau đều sở hữu tính hóa học này (và chỉ bao gồm cặp số này).

Bài 12: Điền chữ ”Đ” (đúng) hoặc ”S” (sai) vào những ô vuông.

a) (-36) : 2 = -18 …..

b) 600 : (-15) = -4 …..

c) 27 : (-1) = 27 …..

d) (-65) : (-5) = 13 ..…

Giải:

a) (-36) : 2 = -18 Đ

b) 600 : (-15) = -4 S

c) 27 : (-1) = 27 S

d) (-65) : (-5) = 13 Đ

Bài 13: Tính quý hiếm của biểu thức:

a) <(−23) . 5> : 5

b) <32 . (−7)> : 32

Giải:

a) <(-23) . 5> : 5 = -23

b) <32.(-7)> : 32

Bài 14: Điền số tương thích vào ô trống vào hình sau:

 

*

Giải:

Điền từ trên xuống:

 

*

Bài 15: Tìm các số nguyên x thoả mãn:

a) (x + 4) ⋮ (x + 1);

b) (4x + 3) ⋮ (x – 2).

Giải:

a) Ta bao gồm X + 4 = (x + 1) + 3

nên (x + 4) : (x + 1) lúc 3 : (x + 1), có nghĩa là x + 1 là ước của 3. Vày Ư(3) = -1 ; 1 ; -3 ; 3, ta có bảng sau :


x+1

-1

1

-3

3

x

-2

0

-4

2

 ĐS : X = -4 ; -2 ; 0 ; 2.

b) HD : Ta gồm 4x + 3 = 4(x – 2) + 11,

nên (4x + 3) : (x – 2) khi 11 : (x – 2), tức là (x – 2) là ước của 11. ĐS : x ∈ -9 ; 1 ; 3 ; 13.

Bài 16:

Tìm số nguyên x, biết:

a) 2|x−1| = 10;

b) . X = 56 + 10 . 13x

Giải:

a) 2|x + 1| = 10 => |x + 1| = 5

=> x + 1 = 5 hay x = 4 hoặc x + 1 = -5 giỏi x = -6.

ĐS : x = 4, x = -6.

Xem thêm: Khí Co2 Không Thể Dập Tắt Đám Cháy Chất Nào Sau Đây ? Co2 Không Dùng Để Dập Tắt Đám Cháy Nào

b) x = 4.

 

Tải về