Phương pháp giải bài xích toán hoạt động ngược chiều

1. đề cập lại cách làm trong câu hỏi chuyển động.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài toán chuyển động ngược chiều

Gọi tốc độ là v, quãng đường là s, thời hạn là t, ta gồm công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Phương thức giải bài bác toán vận động ngược chiều xuất xứ cùng lúc.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- thời gian để nhị xe gặp nhau:

t = s : v

- thời điểm hai xe gặp gỡ nhau

=Thời điểm xuất hành + thời gian đi mang lại chỗ gặp gỡ nhau

- địa chỉ hai xe chạm mặt nhau giải pháp A

s1 = v1 x t

Ví dụ 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A cùng với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvà ô tôgặpnhau lúcmấy giờ biết nhị xe căn nguyên lúc 8 tiếng 30 phút

b) Chỗ gặp mặt nhau cách tp A từng nào km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng vận tốc hai xe pháo là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian hai xe đi mang lại chỗ gặp gỡ nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Vậy hai xe chạm mặt nhau lúc:

8 giờ khoảng 30 phút + 2 tiếng đồng hồ 30 phút = 11 giờ

Chỗ gặp gỡ nhau cáchthành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô xuất phát từ A và B và một lúc với đi ngược hướng nhau. Quãng đường AB lâu năm 162 km. Sau 2 giờ chúng gặp mặt nhau. Tìm tốc độ của từng ô tô, biết ô tô đi trường đoản cú A bằng 4/5 gia tốc ô tô đi tự B, điểm chạm mặt nhau cách A từng nào km?

Hướng dẫn giải:

Tổng tốc độ hai xe hơi là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta có sơ đồ:

*

Giá trị một trong những phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi trường đoản cú B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm gặp nhau phương pháp A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

Bài tập từ luyện:

Bài 1.Một ô tô đi tự A mang lại B với gia tốc 54 km/h đồng thời đó một xe lắp thêm đi trường đoản cú B đến A với vận tốc 36 km/h. Sau 2 giờ xe hơi và xe pháo máy gặp nhau. Tính quãng mặt đường AB?

Bài2.Hai ca nô xuất xứ cùng một lúc, đi ngược chiều nhau bên trên quãng con đường sông dài 175km với vận tốc 24km/h cùng 26km/h. Hỏi sau từng nào thời gian kể từ khi khởi hành cho lúc hai ca nô gặp mặt nhau?

i 3.Hai thành phố A cùng B giải pháp nhau 135 km. Một xe lắp thêm đi trường đoản cú A đến B với tốc độ 42 km/h cùng một xe đạp đi trường đoản cú B cho A với vận tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp điện và xe máy gặp nhau? Lúc gặp gỡ nhau xe cộ máy cách B bao nhiêu km?

Bài4.Hai ô tô bắt đầu từ A và B cùng một lúc cùng đi trái hướng nhau. Quãng đường AB lâu năm 174 km. Sau 2 tiếng chúng gặp gỡ nhau.

a)Tìm tốc độ của mỗi ô tô, biết tốc độ đi tự A bằng 1,5 lần vận tốc đi trường đoản cú B.

b) Chỗgặpnhaucách A baonhiêukm?

Bài5.Hai bạn khởi hành cùng 1 cơ hội từ 1 vị trí và đi về hai phía trái chiều nhau. Người đi xe vật dụng có gia tốc 48km/giờ. Tín đồ đi xe đạp điện có gia tốc bằng 25% vận tốc người đi xe pháo máy. Hỏi sau 1giờ 42 phút hai fan cách nhau từng nào km?

Bài6.Địađiểm A giải pháp B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitừ A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗibạn, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai fan ở giải pháp nhau 37,8 km đi lại gặp gỡ nhau với cùng xuất hành lúc 8 giờ. Người đầu tiên đi bộ với tốc độ 5,6 km/h. Fan thứ nhị đi xe đạp với tốc độ 16 km/h. Hỏi 2 người gặp mặt nhau thời gian mấy giờ? Khi chạm mặt nhau thì người trước tiên đã đi được từng nào km?

Bài8.Xe thứ nhất đi trường đoản cú A mang lại B không còn 3 giờ, xe sản phẩm hai đi trường đoản cú B về A hết 4 giờ. Sau khi khởi hành và một lúc từ bỏ A cùng B được 2 tiếng đồng hồ thi nhị xe bí quyết nhau 5km. Hỏi quãng đường AB dài từng nào km?

3. Cách thức giải bài toán hoạt động ngược chiều xuất hành không thuộc lúc

- Tìm thời hạn xe đi trước t1

- kiếm tìm quãng mặt đường xe thứ nhất đi trước:

s1 = v1 x t1

- tra cứu quãng con đường còn lại:

s2 = s – s1

- tra cứu tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian chạm mặt nhau của nhị xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng mặt đường từ A cho B lâu năm 91,5km. Một bạn đi xe đạp từ A thời điểm 13 giờ đồng hồ 15 phút cho B với tốc độ 12km/giờ. Đến 13 tiếng 45 phút, một fan đi xe đồ vật từ B về A với gia tốc 45km/giờ. Hỏi nhì người chạm chán nhau dịp mấy giờ và người đi xe đạp đi được bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp điện đi trước xe trang bị là:

13 giờ 45 phút – 13 giờ đồng hồ 15 phút = 30 phút

Đổi: 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường xe đạp đi trước xe đồ vật là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng tốc độ hai xe cộ là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian vật dụng đi mang lại chỗ chạm mặt nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 giờ đồng hồ = 1 giờ đồng hồ 30 phút

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

13 giờ đồng hồ 45 phút + 1 giờ nửa tiếng = 15 tiếng 15 phút

Người đi xe đạp đi được số lượng km là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 tiếng 15 phút

24 km.

Ví dụ 2.Một người đi trường đoản cú A cho B không còn 10 giờ. Một bạn đi từ bỏ B về A không còn 12 giờ. Thời gian 6 giờ, fan đi trường đoản cú A khởi hành để đi đến B. Thời điểm 8giờ40 phút bạn đi từ bỏ B xuất hành để trở về A. Hỏi nhị người gặp nhau thời điểm mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 giờ fan đi trường đoản cú A đi được: 1/10(quãng mặt đường AB)

1 giờ fan đi từ bỏ B đi được: 1/12(quãng mặt đường AB)

Người đi trường đoản cú A đi trước thời gian là:

8 giờ 40 phút – 6 giờ = 2 tiếng đồng hồ 40 phút = 8/3(giờ)

Người đi từ A đi trước fan đi từ B quãng đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng đường AB)

Người đi tự B đi hết số giờ đồng hồ để mang lại chỗ gặp mặt nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai người chạm mặt nhau lúc:

8 tiếng 40 phút + 4 giờ đồng hồ = 12 giờ 40 phút

Đáp số:12 tiếng 40 phút.

Bài tập từ bỏ luyện:

Bài 1.Lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút sáng một ô tô khởi hành từ A mang lại B với tốc độ 65 km/giờ. Đến 8 giờ đồng hồ 15 phút, một xe ô tô khác khởi nguồn từ B về A với vận tốc 70km/giờ. Hỏi nhị xe chạm chán nhau thời điểm mấy giờ? Biết quãng con đường AB = 402,5km

Bài 2.Một xe hơi khởi hành tại A lúc 9 giờ đi về B với gia tốc 60km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút xe hơi khác phát xuất tại B đi về A với tốc độ 70km/giờ. Nhị xe gặp nhau thời gian 11 tiếng 30 phút. Tính quãng con đường AB.

Bài 3.Một người đi xe đạp từ vị trí A để tới vị trí B. Fan đó khời hành lúc 4 giờ đồng hồ 24 phút. Vào khoảng 6 giờ đồng hồ 36 phút, một người khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi tự B lớn hơn người đi từ bỏ A là 1km/giờ. Hai người chạm chán nhau dịp 11 giờ. Tính gia tốc của từng người. Biết quãng đường AB nhiều năm 158,4 km?

Bài 4.Một người đi xe đạp điện từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khời hành thời điểm 4 giờ đồng hồ 24 phút. Vào tầm 6 giờ đồng hồ 36 phút, một tín đồ khác đi xe đạp điện từ B về A. Vận tốc người đi từ B lớn hơn người đi tự A là 1km/giờ. Hai người gặp mặt nhau cơ hội 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng mặt đường AB nhiều năm 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ chiếu sáng một xe hơi khởi hành trường đoản cú A đến B với tốc độ 65 km/giờ. Đến 8 giờ trong vòng 30 phút một xe xe hơi khác xuất phát từ B mang lại A với tốc độ 75 km/giờ. Hỏi nhì xe gặp mặt nhau cơ hội mấy giờ đồng hồ ? biết rằng A phương pháp B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ đôi mươi phút một bạn đi xe đạp điện từ vị trí A nhằm tới địa điểm B. Vào mức 9 tiếng 5 phút, một tín đồ khác đi xe đồ vật từ B về A. Gia tốc người đi trường đoản cú B là 30km/giờ, còn vận tốc của tín đồ đi từ bỏ A là 10km/giờ. Biết quãng mặt đường AB lâu năm 65km. Cho đến khi chạm mặt nhau, người đi xe đạp điện đã đi được từng nào km?

Bài 7.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Đề Văn Biểu Cảm Và Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm, Đề Văn Biểu Cảm Và Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm

Một bạn đi xe đạp điện từ địa điểm A nhằm tới vị trí B. Bạn đó lên đường lúc 5 giờ 20 phút. Vào thời gian 7 tiếng 40 phút, một tín đồ khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi trường đoản cú B lớn hơn người đi trường đoản cú A là 3km/giờ. Nhị người gặp gỡ nhau thời điểm 10 giờ. Tính tốc độ của mỗi người. Biết quãng đường AB lâu năm 91km.