Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tư liệu vô cùng có lợi mà randy-rhoads-online.com muốn trình làng đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng phù hợp các câu hỏi Toán lớp 7 cơ bản và cải thiện dành cho các bạn học sinh tham khảo, từ luyện tập nhằm mục đích củng vậy lại loài kiến thức, học tốt môn Toán lớp 7. Trong khi các bạn bài viết liên quan Tài liệu tự học môn Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào giải đáp đúng trong các đáp án sau:

Kết trái của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: kiếm tìm X biết:

*

*

Bài 3: Kết quả của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 với 316

Bài 6: search x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được từ đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: tra cứu tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai lầm trong giải thuật sau và sửa lại vị trí sai:

Bài 12: search x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. bà bầu bạn Minh giữ hộ tiền tiết kiệm chi phí 2 triệu vnd theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Không còn thời hạn 6 tháng, bà bầu Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách này.

Bài 14. Theo phù hợp đồng, nhị tổ chế tạo chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia từng nào nếu tổng cộng lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong phương diện phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên và một hệ trục toạ độ Oxy những đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: chọn câu tuyên bố đúng trong các câu sau:

a) nhì góc đối đỉnh thì bởi nhau.

b) hai góc bằng nhau mà bình thường đỉnh thì đối đỉnh.

c) nếu như hai góc kề bù nhau thì nhì tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một đường thẳng thứ ba thì nhị góc so le trong bằng nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ các tia OM với ON sao để cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo những góc: AOM, BON.

b) bệnh minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong những câu sau:

a) trong một tam giác, ko thể tất cả hai góc tù.

b) Góc quanh đó của tam giác bắt buộc là góc tù.

c) nếu như cạnh đáy với góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân này bằng cạnh đáy và góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân kia thì nhị tam giác đó bằng nhau.

d) giả dụ hai cạnh cùng một góc của tam giác này bằng hai cạnh với một góc của tam giác tê thì nhị tam giác đó bởi nhau.

Bài 20. cho tam giác ABC cân tại A. Điểm D ở trong cạnh AB, điểm E trực thuộc cạnh AC thế nào cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE cùng CD. Minh chứng rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bằng tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Cho tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC đem điểm D sao để cho
*
= 600. điện thoại tư vấn H là trung điểm của BD.

a.Tính độ dài HD

b.Tính độ nhiều năm AC.

c.Tam giác ABC có phải là tam giác vuông tốt không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a với lập phương của b.

b. Hiệu các lập phương của a và b.

c. Lập phương của hiệu a cùng b.


Bài 23. đến tam giác ABC vuông sinh hoạt A, tất cả AB = 5cm, BC = 13. Cha đường trung con đường AM, BN, CE cắt nhau tại O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích s tam giác BOC

Bài 24: mang đến tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Call I là giao điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn các đa thức sau rồi kiếm tìm bậc của nhiều thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), cùng với a là hằng số.

Bài 26. Cho các đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm đa tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho những đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Tìm kiếm một nghiệm của mỗi nhiều thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Search nghiệm của các đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. Cho đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong các số sau: 1, -1, 5, -5 số làm sao là nghiệm của nhiều thức f(x)

Bài 32. Mang đến hai đa thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. đến đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với mọi x. Minh chứng rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Hãy Nêu Những Thành Tựu Văn Hóa Của Trung Quốc Thời Phong Kiến ?

Bài 34. Cho tam giác ABC vuông sinh hoạt A, gồm AB = 5cm, BC = 13. Bố đường trung tuyến AM, BN, CE cắt nhau trên O.