I.Kiến thức cần nhớ về bất phương trình

1. Bất phương trình một ẩn

–bất phương trình một ẩn là bất phương trình bao gồm dạng f(x) > g(x) ( hoặc f(x) 0gọi là nghiệm của phương trình f(x) > g(x) nếu thayx0vào ta được f(x0) > g(x0) là một khẳng định đúng. Giải bất phương trình ta tìm kiếm được tất cả các nghiệm tuyệt tập nghiệm của bất phương trình đó.

Bạn đang xem: Các bài toán về bất phương trình lớp 8

– hai bất phương trình được gọi là tương đương nếu chùng tất cả cùng tập nghiệm.

– Phép biến đổi một bất phương trình thành một bất phương trình tương đương gọi là phép biến đổi tương đương.

Một số quy tắc biến đổi tương đương thường sử dụng là :

- Chuyển vế : f(x) + h(x) > g(x) f(x) > g(x) – h(x)

- Nhân (chia ) :

+ f(x) > g(x) f(x) .h(x) > g(x).h(x) nếu h(x) > 0 với mọi x

+ f(x) > g(x) f(x) .h(x) 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn :

– Bất phương trình một ẩn là bất phương trình tất cả dạng ax + b > 0 ( hoặc ax + b 0 (1)

Ta tất cả (1) ax > -b

+ Nếu a > 0 thì (1) x > -b/a.

*

B. Giải toán 8 các bài tập bất phương trình một ẩn (đề)


*
*
*

C. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8 (Lời giải)

*
*

Câu 5:

Giải bỏ ra tiết:

Ta có: ( 2x - 1 )( x + 3 ) - 3x + 1 ≤ ( x - 1 )( x + 3 ) + x2- 5

⇔ 2x2+ 5x - 3 - 3x + 1 ≤ x2+ 2x - 3 + x2- 5⇔ 0x ≤ - 6

⇔ x thuộc tập hợp Ø vậy S = Ø

Chọn đáp án D.

Câu 6:

Giải đưa ra tiết:

*

Câu 7:

Giải chi tiết:

Ta có: 8x + 4 > 2( x +5 )

⇔ 8x + 4 > 2x + 10

⇔ 6x > 6

⇔ x > 6 : 6

⇔ x > 1

Chọn đáp án D

*

Câu 10:

Giải bỏ ra tiết:

X=2 :

⇔ 2m + 2 3

⇔ x > 3 + 5

⇔ x > 8.

Vậy nghiệm của S là x > 8.

b) x - 2x -4x + 2

⇔ -3x + 4x > 2

⇔ x > 2

Vậy nghiệm của S là x > 2.

Xem thêm: Độ Ẩm Đất Liên Quan Chặt Chẽ Đến Quá Trình Hấp Thụ Nước Của Rễ Như Thế Nào ?

d) 8x + 2 < 7x - 1

⇔ 8x - 7x < -1 - 2

⇔ x < -3

Vậy nghiệm của S là x < -3.

Giảibất phương trình bậc nhất một ẩndo randy-rhoads-online.com biên soạn. Nhằm giúp các bạn làm bao gồm thêm kiến thức mang đến bản thân, còn những bạn học tốt thì gồm thể tham khảo xem bản thân mình đạt ở mức độ nào. Sau thời điểm làm hoàn thành các bạn hãy xem kỹ hướng dẫn giải nhé. Nó giúp các bạn hiểu thêm về những câu hỏi bất phương trình, đa dạng hơn về bí quyết giải. Chúc các bạn thành công xuất sắc trên nhỏ đường học tập