Bài 141: Cho x và y là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch, điền vào ô trống trong những bảng sau:

*


Bài 143: Xác định đại lượng sẽ cho trong những câu sau liệu có phải là hai đại lượng tỉ lệ

*

Bài 142: Các giá trị khớp ứng của nhị đại lượng x với y được mang lại trong bảng dưới đây có tỉ lệ nghịch cùng nhau không? nghịch cùng nhau không? Nếu tất cả hãy khẳng định hệ số tỉ lệ.

Bạn đang xem: Các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch

Chiều nhiều năm x với chiều rộng y của hình chữ nhật có diện tích bằng a (a là hằng số mang lại trước)

Vận tốc v và thời gian t lúc đi trên thuộc quãng con đường S.

Diện tích S và bán kính R của hình tròn.

Năng suất lao cồn n và thời hạn thực hiện nay t nhằm làm ngừng một quá trình a.

Bài 144: Xác định mối tương quan giữa nhì cạnh x, y của các hình chữ nhật bao gồm cùng diện tích là 120 cm2. Hãy điền những giá trị tương ứng của x cùng y (bằng cm vào bảng sau)

*
Bài 145: Một xe hơi đi từ A mang đến B với vận tốc 50 km/h và từ B về bên A với vận tốc 45 km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 6 giờ đôi mươi phút. Tính thời gian đi, thời hạn về và độ lâu năm quãng con đường AB.

Bài 146: Biết rằng 4 bạn làm cỏ một cánh đồng không còn 4 giờ nửa tiếng hỏi 9 fan (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng kia hết mấy giờ.

Bài 147: a) Để làm một các bước trong 8 giờ cần 35 công nhân. Nếu bao gồm 40 người công nhân thì các bước được xong xuôi trong mấy giờ.

b)Để có tác dụng một công việc trong 8 giờ đề xuất 30 công nhân. Nếu bao gồm 80 công nhân thì quá trình được hoàn thành trong mấy giờ.

Bài 148: Để để một đoạn đường tàu phải cần sử dụng 480 thanh day nhiều năm 8 m. Nếu thay bằng những thanh day nhiều năm 5 m thì cần bao nhiêu thanh day?

Bài 149: a) Hãy chia số 470 thành tía phần tỉ trọng nghịch với 3; 4; 5.

b) Hãy chia số 555 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 4; 5và

Bài 150: Học sinh những lớp 7A, 7B, 7C thuộc đào một trọng lượng đất như nhau. Lớp 7A có tác dụng xong quá trình trong 2 giờ.Lớp 7B làm xong các bước trong 2,5 giờ. Lớp 7C có tác dụng xong các bước trong 3 giờ.Hãy tính số học sinh mỗi lớp tham gia. Biết rằng số học viên lớp 7A tham gia nhiều hơn thế số học sinh lớp 7C là 10 em.

Bài 151: Ba đội sản phẩm công nghệ cày thao tác trên cánh đồng giống như nhau. Đội I trả thành các bước trong 4 ngày, đội II trong 6 ngày, team III vào 5 ngày. Hiểu được đội III có ít hơn đội I 3 máy. Hỏi mỗi đội bao gồm bao nhiêu máy? (Giả thiết năng suất từng máy tương đồng và hàng ngày làm cùng một thời gian)

Bài 152: Hai xe hơi đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Xe đầu tiên đi hết 1 giờ trong vòng 30 phút xe vật dụng hai đi hết 1 tiếng 45 phút. Tính tốc độ trung bình của từng xe cùng quãng con đường AB. Biết rằng trong một phút cả nhị xe đã đi được được 1560 m.

Xem thêm: Thực Chất Của Hoạt Động Tiêu Hóa Thức Ăn Là Gì ? Thực Chất Của Quá Trình Tiêu Hóa Là Gì

Bài 153: Tìm độ nhiều năm mỗi cạnh của một tam giác biết chu vi tam giác là 56,4 centimet và con đường cao tỉ lệ nghịch với 1/3 ; 0, 25 và 0,2

Bài 154: Biết chu vi tam giác là 6,2 centimet và các đường cao của tam giác có chiều nhiều năm là 2cm, 3cm, 5cm. Search chiều lâu năm mỗi cạnh của tam giác.

Bài 155: Một người công nhân theo kế hoạch buộc phải tiện xong 120 dụng cụ. Nhờ cách tân kĩ thuật đáng lẽ tiện hoàn thành một dụng cụ cần mất trăng tròn phút thì người ấy chỉ làm trong 8 phút. Hỏi thời gian trước phía trên đã lý lẽ thì fan ấy đang tiện được bao nhiêu dụng cụ? vì vậy vượt mức bao nhiêu phần trăm?