- Là hàm số tất cả dạng: (y = left{ eginarraylfleft( x ight),,,khi,,,x in D\gleft( x ight),,,khi,,,x in D"endarray ight.)

- Vẽ thiết bị thị hàm số:

+ Vẽ thứ thị hàm số (y = fleft( x ight)) bên trên (D).

Bạn đang xem: Các bài toán về đồ thị hàm số

+ Vẽ trang bị thị hàm số (y = gleft( x ight)) trên (D").

+ phù hợp hai đồ dùng thị trên chính là đồ thị hàm số vần tìm.

Ví dụ: Vẽ đồ dùng thị hàm số (y = left{ eginarrayl2x,,,,,,,,,,,khi,,,x > 1\ - x + 2,,,khi,,,x le 1endarray ight.)

Ta vẽ những đồ thị hàm số (y = 2x) bên trên (left( 1; + infty ight)) cùng (y = - x + 2) trên (left( - infty ;1 ight>) như sau:

*

Phần thứ thị tô color đỏ đó là đồ thị hàm số đề nghị tìm.

Chú ý: Điểm mũi tên là bộc lộ điểm (left( 1;2 ight)) không thuộc thứ thị hàm số (y = 2x).

2. Hàm số gồm chứa dấu giá trị tuyệt đối

- Là hàm số dạng (y = fleft( x ight)), trong biểu thức (fleft( x ight)) gồm chứa dấu quý hiếm tuyệt đối.


- Vẽ trang bị thị hàm số:

+ trở thành đỏi hàm số đã mang đến thành hàm số đến dưới dạng khoảng bằng phương pháp phá lốt giá trị hoàn hảo kèm theo điều kiện của (x).

+ Vẽ vật dụng thị hàm số sau khi thay đổi ta được đồ dùng thị hàm số yêu cầu tìm.

Xem thêm: Lai Thanh Huyền

Ví dụ: Vẽ thứ thị hàm số (y = left| x ight| - 2).

Ta có: (y = left| x ight| - 2 = left{ eginarraylx - 2,,,,khi,,,x ge 0\ - x - 2,khi,,,x
Mục lục - Toán 10
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
bài bác 1: Mệnh đề
bài bác 2: Mệnh đề chứa trở thành và áp dụng vào suy luận toán học tập
bài 3: Tập đúng theo
bài bác 4: những phép toán bên trên tập đúng theo
bài 5: những tập vừa lòng số
bài 6: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC nhị
bài bác 1: Đại cương cứng về hàm số
bài 2: Hàm số hàng đầu
bài bác 3: Hàm số bậc nhì
bài xích 4: một số bài toán về trang bị thị hàm số hàng đầu
bài xích 5: phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc nhì
bài xích 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
bài bác 1: Đại cưng cửng về phương trình
bài xích 2: Phương trình bậc nhất và bậc nhì một ẩn
bài 3: phương thức giải phương trình bậc ba, bậc bốn đặc biệt
bài xích 4: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt vời
bài 5: Phương trình chứa căn
bài 6: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn
bài xích 7: Hệ phương trình có cấu tạo đặc biệt
CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
bài 1: Bất đẳng thức
bài 2: Đại cương cứng về bất phương trình
bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn
bài xích 4: vết của nhị thức hàng đầu
bài bác 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
bài bác 6: vệt của tam thức bậc hai
bài bác 7: Bất phương trình bậc nhị
CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ
bài xích 1: Phương sai và độ lệch chuẩn
CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
bài 1: Đơn vị đo góc với cung tròn, độ nhiều năm cung tròn
bài xích 2: Góc lượng giác với cung lượng giác
bài xích 3: giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
bài bác 4: quý hiếm lượng giác của các góc có liên quan quan trọng đặc biệt
bài xích 5: một số công thức thay đổi lượng giác
CHƯƠNG 7: VÉC TƠ
bài 1: các định nghĩa về véc tơ
bài bác 2: Tổng của hai véc tơ
bài bác 3: Hiệu của nhị véc tơ
bài xích 4: Tích của một véc tơ với một số trong những
bài 5: Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
bài 6: Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ
bài xích 7: Ôn tập chương Véc tơ
CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
bài 1: quý hiếm lượng giác của một góc bất kể từ 0 mang đến 180 độ
bài 2: Tích vô vị trí hướng của hai véc tơ
bài xích 3: Biểu thức tọa độ của tích vô phía
bài xích 4: Hệ thức lượng trong tam giác
CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào MẶT PHẲNG
bài 1: một số trong những khái niệm phương trình đường thẳng
bài xích 2: một số trong những bài toán viết phương trình mặt đường thẳng
bài bác 3: khoảng cách và góc
bài 4: Phương trình đường tròn
bài xích 5: Vị trí tương đối của con đường thẳng với mặt đường tròn
bài bác 6: Elip
bài 7: Hypebol

*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.