Lý thuyết cách làm hóa 11 cơ bạn dạng cùng các dạng bài tập là phần kiến thức đặc biệt mà học viên cần nắm rõ để đạt điểm cao trong kì thi trung học phổ thông Quốc gia. Lân cận đó, việc nắm chắc các công thức Hóa 11 để giúp bạn thu nạp được kiến thức và kỹ năng mới một cách thuận tiện hơn trong chương trình lớp 12. Nội dung bài viết dưới phía trên của randy-rhoads-online.com sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp những công thức hóa 11 cơ bản và cải thiện học kì 1 cùng học kì 2, cũng tương tự một số dạng bài bác tập thường xuyên gặp, cùng tò mò nhé!. 


Mục lục

1 Tổng hợp lý thuyết các cách làm hóa học tập lớp 11 học tập kì 11.1 Phần 1: bí quyết hóa 11 về việc điện li1.1.4 một trong những dạng của việc điện li 1.2 Phần 2: cách làm hóa 11 Nitơ – Photpho1.2.3 công thức hóa 11 về Axit Nitric : (HNO_3)1.2.5 Tổng hợp những công thức chất hóa học lớp 11 phần photpho1.2.6 Tổng hợp những công thức hóa học lớp 11: Axit phophoric1.3 Phần 3: cách làm hóa 11 về Cacbon – Silic1.3.2 Hợp hóa học của cacbon và các công thức hóa học 1.3.3 những công thức Silic và những hợp chất của silic2 bài bác tập trắc nghiệm với công thức tính cấp tốc hóa 112.2 bài tập tính số đồng phân Hiđrocacbon2.3 bài xích tập về làm phản ứng rứa halogen với phương pháp hóa 11

Tổng hợp triết lý các cách làm hóa học tập lớp 11 học tập kì 1

Kì I lớp 11, văn bản kiến thức các bạn cần nắm vững chính là sự năng lượng điện li, nito-photpho cũng như cacbon-silic. Vì chưng đó, công thức hóa 11 kì I bao gồm các nội dung tương quan đến các phần kỹ năng và kiến thức trên. 


Phần 1: bí quyết hóa 11 về sự việc điện li

Khái niệm sự năng lượng điện li là gì? 

Quá trình phân li thành những ion khi hóa học điện li rã trong nước hoặc rét chảy theo luồng thông tin có sẵn đến đó là sự năng lượng điện li. Sự năng lượng điện li được màn trình diễn bằng phương trình năng lượng điện li. Trong phương trình điện li thì tổng điện tích những cation = tổng năng lượng điện tích những anion. 

Tổng quát:

*

Tìm hiểu độ điện li là gì?

Độ năng lượng điện li (anpha) của chất điện li được định nghĩa đó là tỉ số thân số phân tử phân li thành ion với toàn bô phân tử ban đầu.

Bạn đang xem: Các công thức hóa học lớp 11 học kì 2

Ta có: 0 ≤ α ≤ 1 tốt 0% ≤ α ≤ 100%Ta thấy hóa học không điện li có nghĩa là không bị phân li: α = 0Chất điện li to gan lớn mật thì sự phân li đã hoàn toàn, thay thể: α = 1 hay 100%Chất năng lượng điện li yếu thì sự phân li là không trả toàn, cố gắng thể: 0

=> Như vậy, trong thuộc một ánh nắng mặt trời và gồm cùng mật độ mol/lít chất điện li càng mạnh bạo thì độ điện li α đang càng lớn.

*

Phân một số loại chất điện li: tự độ điện li, ta gồm 2 loại chất điện li như sau:

Chất điện li yếu.Hằng số năng lượng điện li – cân bằng điện li

Đối với các chất điện li yếu sẽ lộ diện cân bởi hoá học. Bạn ta gọi đó là cân bằng động. Quan sát chung, hằng số điện li thường xuyên được vận dụng cho sự phân li yếu. 

Nếu hóa học điện li yếu có công thức (A_aB_b) thì cách làm phân li trong dung dịch đã như sau:

(A_aB_b, aA^n+bB^m-)

Khi đó bí quyết tính hằng số điện li sẽ được tính như sau:

(K= ^a.^b/)

Trong đó: a.n = b.m

Hằng số phân li của axit với bazơ yếu:

Đối với phần đa axit giỏi bazơ yếu ớt thì sự năng lượng điện li là không hoàn toàn, phương trình điện li thuận nghịch như sau:Hằng số cân bằng của dung dịch axit yếu:

*

Vì Ka a = – logKaHằng số cân bằng của hỗn hợp bazơ yếu:

*

Vì Kb b = -logKbMột số dạng của sự việc điện li Dạng 1: hỗn hợp axit yếu HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)

Trong đó: 

(alpha) là độ năng lượng điện ly(K_a) là hằng số phân ly của axit(C_a) là nồng độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp tất cả axit yếu hèn HA và muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: hỗn hợp bazơ yếu đuối BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Phần 2: cách làm hóa 11 Nitơ – Photpho

Với lý thuyết công thức hóa 11, bạn phải nắm vững các công thức phần Nitơ – Photpho như sau: 

Công thức hóa 11 về pha trộn Nitơ

(NH_4NO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + 2H_2O)

(NH_4Cl + NaNO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + NaCl + 2H_2O)

Công thức hóa 11 về pha trộn (NH_3)

(NH_4^+ + OH^- ightarrow NH_3 + H_2O)

Công thức hóa 11 về Axit Nitric : (HNO_3)

(HNO_3) được nghe biết là ko bền, ví dụ như khi bao gồm ánh sách vẫn phân hủy 1 phần tạo thành (NO_2). Bây giờ thì phương pháp phân hủy vẫn như sau:

(4HNO_3 ightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O)

Tính hóa học của (HNO_3) khi công dụng với kim loại cũng là kiến thức quan trọng đặc biệt trong cách làm hóa 11 mà các bạn cần lưu tâm. Ta có hợp chất của Nitơ này có thể oxi hóa phần lớn các sắt kẽm kim loại ngoại trừ Au với Pt.

(M + HNO_3 ightarrow M(NO_3)_n + left{eginmatrix NH_4NO_3\ N_2\ N_2O\ NO\ NO_2 endmatrix ight. + H_2O)

Dạng 1: Kim loại công dụng với (HNO_3) dư

a) Tính lượng kim loại công dụng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của sắt kẽm kim loại trong muối hạt nitrat(i_spk) là số e nhưng mà (N^+5) nhấn vào

Nếu bao gồm Fe tính năng với (HNO_3) thì sẽ tạo muối (Fe^2+), không tạo nên muối (Fe^3+).

b) Tính khối lượng muối nitrat nhận được khi mang đến hỗn hợp kim loại chức năng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

c) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho tất cả hổn hợp sắt với oxit sắt tác dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và những oxit sắt tính năng với (HNO_3) loãng dư giải hòa khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính cân nặng muối thu được khi hòa tan các thành phần hỗn hợp sắt và những oxit sắt tác dụng với (HNO_3) loãng dư hóa giải khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

d) Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính cân nặng kim loại thuở đầu trong bài toán oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) tất cả hổn hợp A (R dư với oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + sản phẩm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính khối lượng sắt đã cần sử dụng ban đầu, biết lão hóa lượng sắt này bởi oxi được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hài hòa hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng giải hòa khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Muối amoni (NH_4^+) với (NO_3^-)

Một số phương pháp hóa học quan trọng của muối bột (NH_4^+) và (NO_3^-)

*

Tổng hợp những công thức chất hóa học lớp 11 phần photpho

Các kỹ năng về photpho cũng thường phía bên trong đề thi thpt Quốc Gia. Chính vì thế, lúc ôn tập phương pháp hóa 11 bạn không nên bỏ qua phần kiến thức này.

Tính oxi hóa

(P + KL oversett^circ ightarrow) Photphua kim loại

Ví dụ: 

(2P + 3Ca oversett^circ ightarrow Ca_3P_2)

(3Na + Poversett^circ ightarrowNa_3P)

Tính khử(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ: 

(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ:

(5HNO_3 + phường ightarrow H_2O + 5NO_2 + H_3PO_4)

(5H_2SO_4 + 2P ightarrow 2H_2O + 5SO_2 + 2H_3PO_4)

Tổng hợp những công thức chất hóa học lớp 11: Axit phophoric

(H_3PO_4 oversetOH^- ightarrowH_2PO_4^-oversetOH^- ightarrowHPO_4^2-oversetOH^- ightarrowPO_4^3-)

Một số trường phù hợp phản ứng(H_3PO_4 + NaOH ightarrow NaH_2PO_4 + H_2O)(H_3PO_4 + 2NaOH ightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O)(H_3PO_4 + 3NaOH ightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O)

Đặt (fracn_OH^-n_H_3PO_4 = x)

Nếu: 

(x leq 1 ightarrow H_2PO_4^-)(x = 2 ightarrow HPO_4^2-)(1 (2 (x geq 3 ightarrow PO_4^3-)Phản ứng thủy phân của muối hạt Photphat

(PO_4^3- + H_2O leftrightarrow HPO_4^2- + OH^-)

(H_2PO_4^- + H_2O leftrightarrow H_3O^+ + HPO_4^2-)

Phần 3: bí quyết hóa 11 về Cacbon – Silic

Ôn luyện cách làm hóa 11 bạn phải nắm chắc kỹ năng và kiến thức về phần cacbon – silic bên dưới đây: 

Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11: Cacbon

Tính thoái hóa của Cacbon khi công dụng với:

Hidro:

(C+ 2H_2 oversett^circ,xt ightarrowCH_4)

Kim loại:

(Al + C oversett^circ ightarrowAl_4C_3)

Hợp hóa học của cacbon và những công thức hóa học Cacbonđioxit ((CO_2))

Phản ứng với dung dịch kiềm:

(CO_2 + OH^- ightarrow HCO_3^–)

(CO_2 + 2OH^- ightarrow CO_3^2- + H_2O)

Muối cacbonat

(CO_2) phản nghịch ứng với dung dịch kiềm tạo nên 2 muối hạt (HCO_3^-) cùng (CO_3^2-).

Một số đặc thù của muối (HCO_3^-) với (CO_3^2-)

*

Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2: muối bột cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Các phương pháp Silic và những hợp chất của silic

Công thức hóa học về tính chất khử với tính thoái hóa của silic

Tính khử

(Si + 2F_2 ightarrow SiF_4)

(Si + O_2 ightarrow SiO_2)

(Si + 2NaOH + H_2O ightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2)

Tính oxi hóa

(2Mg + mê mẩn oversett^circ ightarrow Mg_2Si)

Bài tập trắc nghiệm với công thức tính nhanh hóa 11

Bài tập đốt cháy hiđrocacbon

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, khi cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A bao gồm số (pi = (k+1)).

Bài thói quen số đồng phân Hiđrocacbon

Tính số đồng phân của ankan

Số đồng phân của (C_nH_2n+2 = 2n-4 + 1, (3

Tính số đồng phân của RH thơm, đồng đẳng benzen

Số đồng phân của (C_nH_2n-6 = (n – 6).2, (6

Bài tập về bội phản ứng cụ halogen với phương pháp hóa 11

Các công thức hóa 11 về bội nghịch ứng nạm monohalogen của ankan

(C_nH_2n+2 + X_2 ightarrow C_nH_2n+1X + HX)

Các cách làm hóa học lớp 11 về phản bội ứng bóc tách của ankan 

Ankan X ( ightarrow) hỗn hợp Y ( Hiđrocacbon; (H_2))

Theo định phương tiện bảo toàn khối lượng:

Khối lượng ankan ban đầu = trọng lượng hỗn phù hợp sau bội nghịch ứng .

(Leftrightarrow m_x= m_y)

(n_H_2= n_x= n_y)

Công thức tính nhanh công suất của phản bội ứng tách.

Xem thêm: Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Thơ Buổi Chiều Đứng Ở Phủ Thiên Trường Trông Ra

H% = (Mx/My -1).100%

Các cách làm hóa học tập lớp 11 giải bài tập bội phản ứng cộng Phương trình tổng quát:

(C_nH_2n+2 + kH_2 ightarrow C_nH_2n+2)

(C_nH_2n+2-2k + kBr_2 ightarrow C_nH_2n+2-2kBr_2k)

Số mol (H_2) và số mol (Br_2) làm phản ứng bằng số mol links (pi) (Anken/ankin/ankađien)

(n_pi = n_Br_2, pu = n_H_2, pu)

Theo định công cụ bảo toàn khối lượng

Khối lượng trước bội nghịch ứng = cân nặng sau bội phản ứng

Số mol tất cả hổn hợp giảm thông qua số mol (H_2) thâm nhập phản ứng

(n_hh, truoc – n_hh, sau = n_H_2, pu)

Khối lượng bình brom tăng = trọng lượng anken/ankin/ankađien

Bài tập về phản bội ứng của ankin có liên kết ba đầu mạch 

Bài tập về phản ứng của ankin có links ba đầu mạch với hỗn hợp (AgNO_3/NH_3)

(R-Cequiv CH + AgNO_3 + NH_3 ightarrow R-Cequiv CAg^+ NH_4NO_3 (R eq H))

Số mol ankin = số mol kết tủa

Khối lượng kết tủa = (m_ankin + 107n_Ag^+)

Hay: (n_Ag^+ = fracm_ket, tua – m_ankin107)

*

Lý thuyết những công thức chất hóa học lớp 11 học kì 2

Trong học tập kỳ 2, những kiến thức về hóa cơ học cũng cực kỳ quan trọng, yêu cầu học viên nắm dĩ nhiên phần kỹ năng và kiến thức này. Bao gồm công thức hóa 11 học kì 2 vẫn là căn cơ cơ bản giúp các em tiếp thu công tác lớp 12. Sẽ có bản update mới nhất giúp đỡ bạn nắm vững các công thức hóa 11 học tập kì 2.

Như vậy, trong nội dung nội dung bài viết trên đây randy-rhoads-online.com đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích trong vượt tình tìm kiếm hiểu cũng tương tự nghiên cứu vãn về nhà đề bí quyết hóa 11 học tập kì 1 cùng học kì 2. Chúc bạn luôn học tốt!.