12 mon Sáu, 2021randy-rhoads-online.com✅ cách làm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, ✅ Lớp 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, ✅ Toán học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️0
Bạn đang xem: Các công thức lớp 7

*

TỔNG HỢP CÔNG THỨC MÔN TOÁN LỚP 7

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
*
6. Tỉ trọng thức
*Xem thêm: Công Thức Tính Tổng Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn Cực Hay, Cách Tính Tổng Của Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn Cực Hay

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

*

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

*

HÌNH HỌC

*
2. Hai tuyến đường thẳng vuông góc
*
5. Hai đường thẳng song song
*

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

*
3. Nhị tam giác bằng nhau
*
5. Tam giác cân:
*
*
*
*
*

CHƯƠNG III. Quan liêu HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁCĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC

*
3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
*
*
5. đặc điểm tia phân giác của một góc
*
6. Tính chất ba mặt đường phân giác của tam giác
*
7. đặc thù đường trung trực của một đoạn thẳng
*
9. đặc thù ba mặt đường cao của tam giác
*
*

CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ – QUY TẮC “CHUYỂN VẾ”

*

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

*

LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

*

TỈ LỆ THỨC, TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

*

ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

*

TAM GIÁC BẰNG NHAU

*

THỐNG KÊ

*

QUAN HỆ GIỮA GÓC, CẠNH, ĐƯỜNG XIÊN, HÌNH CHIẾUTRONG TAM GIÁC, BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

*

ĐA THỨC, ĐA THỨC MỘT BIẾN, CỘNG TRỪ ĐA THỨC.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

*

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

*

TAM GIÁC CÂN, TAM GIÁC ĐỀU VÀ ĐỊNH LÍ PITAGO

*

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

*

TÍNH CHẤT CÁC ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN, ĐƯỜNG PHÂN GIÁC,ĐƯỜNG TRUNG TRỰC, ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

*
*

*
Trước đó

✅ cách làm Toán lớp 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐