Lập bảng thống kê các cuộc đao binh và khởi nghĩa kháng ngoại xâm từ thế kỉ X đến cố gắng kỉ XV.
Bạn đang xem: Các cuộc kháng chiến từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 18

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Dựa vào sgk lịch sử vẻ vang 10 trang 96 - 99 nhằm lập bảng theo các tiêu chuẩn chính: tên cuộc kháng chiến/ khởi nghĩa; thời gian/ triều đại; kẻ thù; người lãnh đạo; chiến thắng tiêu biểu; kết quả. 


Lời giải bỏ ra tiết

Bảng thống kê các cuộc tao loạn và khởi nghĩa kháng ngoại xâm từ vắt kỉ X đến rứa kỉ XV:

*

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Một Ngọn Đèn Nhỏ S Đặt Ở Đáy Một Bể Nước N 4 3 Độ Cao Mực Nước H 60Cm

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp randy-rhoads-online.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện randy-rhoads-online.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?