Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 7 học kì 2

*

Loạt bài bác tổng hợp kim chỉ nan Toán lớp 7 bỏ ra tiết, dễ nắm bắt và các dạng bài bác tập Toán 7 với trên 600 câu hỏi trắc nghiệm & bài tập từ bỏ luận có lời giải cụ thể được soạn theo từng bài xích học giúp cho bạn học tốt môn Toán lớp 7: Đại số cùng Hình học tập hơn.
Xem thêm: Ngày 7 Tháng 1 Là Cung Gì - Bật Mí Hồ Sơ Tử Vi Của Người Sinh Ngày 7 Tháng 1

Mục lục lý thuyết & 600 bài xích tập Toán 7

Lý thuyết & Bài tập Toán 7 học kì 1

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

I. định hướng & trắc nghiệm theo bài

Bài 1: Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ

Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 3: Nhân, phân tách số hữu tỉ

Bài 4: giá bán trị hoàn hảo nhất của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Bài 5: Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ

Bài 6: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ (tiếp)

Bài 7: tỉ lệ thành phần thức

Bài 8: đặc điểm của hàng tỉ số bởi nhau

Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 10: làm tròn số

Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 12: Số thực

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 Đại Số 7

Tổng đúng theo Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7

II. Những dạng bài bác tập

Chủ đề 1: Tập đúng theo Q những số hữu tỉ

Chủ đề 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Chủ đề 3: giá bán trị tuyệt vời của một vài hữu tỉ

Chủ đề 4: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Chủ đề 5: tỉ lệ thức

Chủ đề 6: đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau

Chủ đề 7: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chủ đề 8: có tác dụng tròn số

Chủ đề 9: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Chủ đề 10: Số thực

Chương 2: Hàm số và đồ thị

Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận

Bài 2: một số bài toán về đại lượng tỉ trọng thuận

Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 4: một vài bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 5: Hàm số

Bài 6: khía cạnh phẳng tọa độ

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Tổng hợp định hướng Chương 2 Đại Số 7

Tổng phù hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài 1: hai góc đối đỉnh

Bài 2: hai đường thẳng vuông góc

Bài 3: các góc tạo vày một con đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng

Bài 4: hai tuyến đường thẳng song song

Bài 5: tiên đề Ơ-clit về đường thẳng tuy nhiên song

Bài 6: từ bỏ vuông góc đến tuy vậy song

Bài 7: Định lí

Tổng hợp định hướng Chương 1 Hình học 7

Tổng thích hợp Trắc nghiệm Chương 1 Hình học tập 7

Chương 2: Tam giác

Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 2: hai tam giác bởi nhau

Bài 3: ngôi trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 4: ngôi trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 5: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ bố của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài 6: Tam giác cân

Bài 7: Định lí Pi-ta-go

Bài 8: những trường hợp đều nhau của tam giác vuông

Tổng hợp triết lý Chương 2 Hình học 7

Tổng đúng theo Trắc nghiệm Chương 2 Hình học 7

Lý thuyết & Bài tập Toán 7 học tập kì 2

Chương 3: Thống kê

Bài 1: thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 2: Bảng "tần số" những giá trị của dấu hiệu

Bài 3: Biểu đồ

Bài 4: Số trung bình cộng

Tổng hợp lý thuyết Chương 3 Đại Số 7

Tổng hòa hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 4: Biểu thức đại số

Bài 1: quan niệm về biểu thức đại số

Bài 2: giá trị của một biểu thức đại số

Bài 3: Đơn thức

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 5: Đa thức

Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 7: Đa thức một biến

Bài 8: Cộng, trừ nhiều thức một biến

Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Tổng hợp định hướng Chương 4 Đại Số 7

Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác

Bài 1: quan hệ giới tính giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 2: quan hệ tình dục giữa con đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên với hình chiếu

Bài 3: tình dục giữa cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Bài 4: đặc thù ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 5: đặc thù tia phân giác của một góc

Bài 6: đặc điểm ba đường phân giác của tam giác

Bài 7: tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 8: tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 9: đặc điểm ba đường cao của tam giác

Tổng hợp định hướng & Trắc nghiệm Chương 3 Hình học tập 7

Tổng vừa lòng Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Giới thiệu kênh Youtube randy-rhoads-online.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, randy-rhoads-online.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 7 mang lại con, được tặng ngay miễn mức giá khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học demo cho nhỏ và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!