Trong hình mẫu vẽ trên, con đường thẳng(a)căt hai tuyến đường thẳng(b),(c)lần lượt tại(A)và(B)tạo thành tư góc đỉnh(A), tứ góc đỉnh(B)được kí hiệu lần lượt như trên. Ta có:

- những cặp góc(widehatA_3)và(widehatB_1),(widehatA_4)và(widehatB_2)là những cặp góc so le trong.

Bạn đang xem: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

- các cặp góc(widehatA_1)và(widehatB_1),(widehatA_2)và(widehatB_2),(widehatA_3)và(widehatB_3),(widehatA_4)và(widehatB_4)là các cặp góc đồng vị.


54404
54406

2. Tính chất.

Trong hình vẽ bên dưới đây, cho(widehatA_4=widehatB_1=60^0)

*

- Do(widehatA_1)và(widehatA_4)là hai góc kề bù nên(widehatA_1=180^0-widehatA_4=180^0-60^0=120^0)

Dó(widehatB_1)và(widehatB_2)là nhị góc kề bù nên(widehatB_2=180^0-widehatB_1=180^0-60^0=120^0)

Ta biết rằng(widehatA_1)và(widehatB_2)cũng là 1 trong những cặp góc so le trong cùng khi đó(widehatA_1=widehatB_2=120^0)

- Do(widehatA_2)và(widehatA_4)là nhì góc đối đỉnh nên(widehatA_2=widehatA_4=60^0)

Do(widehatB_1)và(widehatB_3)là nhị góc đối đỉnh nên(widehatB_1=widehatB_3=60^0).

Ta biết rằng(widehatA_4)và(widehatB_3)là hai góc đồng vị cùng khi đó(widehatA_4=widehatB_3=60^0).

Xem thêm: Cho Dung Dịch Ba(Hco3)2 Lần Lượt Vào Các Dung Dịch, Ca(Oh)2 H2So4 Hcl

Từ kia ta đúc kết tính chất:

Nếu đường thẩng(c)cắt hai tuyến đường thẳng(a),(b)và trong các góc sinh sản thành bao gồm một cặp góc so le trong đều nhau thì:

a) nhị góc so le trong sót lại bằng nhau;

b) hai góc đồng vị bởi nhau.


54409

Ví dụ: đến hình vẽ sau.BIết góc(widehatH_3=widehatK_1=120^0). Tính cácgóccòn lại đỉnh(H)?

*

Ta có(widehatK_1)và(widehatK_2)là nhị góc kề bù(Rightarrow)(widehatK_1+widehatK_2=180^0RightarrowwidehatK_2=180^0-widehatK_1=180^0-120^0=60^0)

Do(widehatH_3)và(widehatK_1)là nhì góc so le vào mà(widehatH_3=widehatK_1). Áp dụngtính hóa học nêu bên trên ta có:

(widehatH_4=widehatK_2=60^0)(cặp góc so le trong còn sót lại bằng nhau)

(widehatH_1=widehatK_1=120^0);(widehatH_2=widehatK_2=60^0) (hai góc đồng vị bằng nhau)


Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Đóng góp

cất giữ
Lớp học tập
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học tập
Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân giờ đồng hồ anh thử nghiệm Đạo đức tự nhiên và làng hội Khoa học lịch sử vẻ vang và Địa lý tiếng việt công nghệ tự nhiên hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp chuyển động trải nghiệm sáng chế
cuốn sách
công tác cũ cung cấp học sinh học tập sách Cánh Diều cung cấp học sinh học sách Kết nối trí thức với cuộc sống cung ứng học sinh học sách Chân trời trí tuệ sáng tạo
nhà đề phụ thân
Đang sở hữu dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang cài dữ liệu...
câu chữ