*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng tầm 10000 lần đường kính hạt nhân. Nếu như ta cường điệu hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 8 centimet thì đường kính nguyên tử vẫn là


Nguyên tử của nguyên tố X gồm tổng số hạt là 40. Tổng cộng hạt với điện nhiều hơn thế nữa tổng số phân tử không mang điện là 12 hạt. Nguyên tử X tất cả số khối là


Tổng số hạt sở hữu điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích phân tử nhân X là


Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số phân tử của phân tử XY2 là 69. Trong những nguyên tử X, Y đều phải sở hữu số hạt proton thông qua số hạt nơtron. Quý giá đúng nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với có khối lượng nguyên tử là 65u. Cân nặng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 gồm tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron bởi 196, trong số ấy hạt mang điện nhiều hơn thế số hạt không sở hữu điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn thế trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28A với 56 gam/mol. Hiểu được trong tinh thể, các nguyên tử Fe chiếm phần 74% thể tích, phần sót lại là rỗng. Cân nặng riêng của fe là


Nguyên tử Au có bán kính và trọng lượng mol nguyên tử lần lượt là 1,44A với 197 g/mol. Biết cân nặng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy trọng lượng theo đơn vị chức năng kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu lộ đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một thành phần hóa học vì chưng nó cho biết:


Cho các nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử có điện tích hạt nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

Bạn đang xem: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

(2) trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi bắn phá hạt nhân fan ta tìm kiếm thấy một loại hạt có trọng lượng gần bằng khối lượng của proton, hạt sẽ là electron.

(4) vào nguyên tử bất kỳ thì năng lượng điện của lớp vỏ luôn luôn bằng điện tích của phân tử nhân nhưng mà ngược dấu.

Số dìm xét đúng là:


Một nguyên tử gồm tổng số phân tử là 46. Trong các số đó tỉ số hạt sở hữu điện tích đối với hạt không với điện là 1,875. Cân nặng tuyệt đối của nguyên tử chính là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ tất cả tổng số hạt bằng 29 và tổng số hạt mang điện dương bởi 11. Nguyên tử X tất cả số hạt sở hữu điện dương nhiều hơn số hạt với điện dương trong Y bằng 6. Cùng số phân tử không có điện X nhiều hơn nữa số hạt không mang điện vào Y bởi 7. Tổng số hạt không với điện của nhì nguyên tử X và Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ gồm số phân tử không sở hữu điện là 30. Số hạt sở hữu điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- tất cả tổng số phân tử là 29 với số hạt có điện chiếm 65,52% toàn bô hạt. Số hạt mang điện trong X là


Ion dương M2+ tất cả tổng số hạt là 91và tỉ lệ thành phần (fracen = frac2735). Số electron trong M là:


Một nguyên tử X có số khối là 80, X tất cả tỉ lệ số hạt mang điện cùng số phân tử không sở hữu điện là 14/9. Số phân tử không với điện là 


Biết 1 mol nguyên tử sắt có trọng lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt gồm 26 electron. Số phân tử electron tất cả trong 5,6g fe là


Nguyên tử R có điện tích sống lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác định nào sau đó là không chính xác?


Khi điện phân nước, fan ta xác định được là ứng với một gam hiđro sẽ thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có trọng lượng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số phân tử proton bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

(2) Số hạt proton trong hạt nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton bằng số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong phân tử nhân luôn bằng số electron ở lớp vỏ của nguyên tử.

Số dìm xét không đúng là:


Tổng số hạt không sở hữu điện trong phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Soạn Bài Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ Siêu Ngắn Nhất)


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.