*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng tầm 10000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Ví như ta cường điệu hạt nhân lên thành một quả bóng có 2 lần bán kính 8 centimet thì đường kính nguyên tử đang là


Nguyên tử của nguyên tố X gồm tổng số hạt là 40. Tổng thể hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa tổng số phân tử không sở hữu điện là 12 hạt. Nguyên tử X bao gồm số khối là


Tổng số hạt sở hữu điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích hạt nhân X là


Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số phân tử của phân tử XY2 là 69. Trong số nguyên tử X, Y đều phải sở hữu số phân tử proton ngay số hạt nơtron. Quý hiếm đúng độc nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với có khối lượng nguyên tử là 65u. Trọng lượng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 gồm tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron bằng 196, trong đó hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn thế nữa trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử sắt lần lượt là 1,28A với 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, những nguyên tử Fe chiếm 74% thể tích, phần còn lại là rỗng. Cân nặng riêng của sắt là


Nguyên tử Au có nửa đường kính và trọng lượng mol nguyên tử thứu tự là 1,44A cùng 197 g/mol. Biết cân nặng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chiếm bao nhiêu xác suất trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy cân nặng theo đơn vị kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử bộc lộ đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học bởi nó mang lại biết:


Cho các nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử gồm điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

Bạn đang xem: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử

(2) vào một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá hạt nhân tín đồ ta tìm kiếm thấy một một số loại hạt có trọng lượng gần bằng cân nặng của proton, hạt sẽ là electron.

(4) vào nguyên tử bất kỳ thì năng lượng điện của lớp vỏ luôn bằng năng lượng điện của phân tử nhân dẫu vậy ngược dấu.

Số nhấn xét đúng là:


Một nguyên tử tất cả tổng số phân tử là 46. Trong các số đó tỉ số hạt sở hữu điện tích so với hạt không sở hữu điện là 1,875. Trọng lượng tuyệt đối của nguyên tử đó là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ tất cả tổng số hạt bởi 29 cùng tổng số hạt có điện dương bằng 11. Nguyên tử X tất cả số hạt mang điện dương nhiều hơn thế nữa số hạt mang điện dương vào Y bởi 6. Và số hạt không với điện X nhiều hơn thế số phân tử không có điện trong Y bằng 7. Tổng số hạt không sở hữu điện của nhị nguyên tử X cùng Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ tất cả số phân tử không có điện là 30. Số hạt mang điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- có tổng số phân tử là 29 và số hạt sở hữu điện chỉ chiếm 65,52% toàn bô hạt. Số hạt sở hữu điện vào X là


Ion dương M2+ có tổng số phân tử là 91và tỉ lệ (fracen = frac2735). Số electron vào M là:


Một nguyên tử X tất cả số khối là 80, X bao gồm tỉ lệ số hạt sở hữu điện với số phân tử không sở hữu điện là 14/9. Số phân tử không có điện là 


Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt tất cả 26 electron. Số phân tử electron gồm trong 5,6g sắt là


Nguyên tử R bao gồm điện tích sinh sống lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác minh nào sau đó là không chính xác?


Khi năng lượng điện phân nước, bạn ta xác định được là ứng với cùng 1 gam hiđro sẽ thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có khối lượng gấp từng nào lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: trong nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bởi điện tích phân tử nhân nguyên tử.

(2) Số phân tử proton trong hạt nhân luôn luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số hạt proton ngay số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron sinh sống lớp vỏ của nguyên tử.

Số thừa nhận xét không đúng là:


Tổng số hạt không với điện vào phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Nâng Cao, Soạn Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Phần Tác Phẩm


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.