- Trước Chiến tranh trái đất thứ hai, phần lớn các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư phiên bản Tây Âu.

Bạn đang xem: Các nước dân chủ nhân dân đông âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào

- Trong thời gian chiến tranh, họ lại bị phạt xít Đức chỉ chiếm đóng với nô dịch tàn bạo. Bởi vì vậy, lúc Hồng quân Liên Xô tiến vào phạm vi hoạt động Đông Âu tróc nã kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các nước Đông Âu đã gấp rút nổi dậy với khởi nghĩa vũ trang giành chủ yếu quyền.

- sau sự lãnh đạo của không ít người cộng sản, một loạt đơn vị nước dân người chủ sở hữu dân đang được ra đời ở những nuớc Đông Âu từ cuối năm 1944 mang lại năm 1946.

- từ thời điểm năm 1945 mang lại năm 1949, những nước Đông Âu đã dứt thắng lợi những trách nhiệm của biện pháp mạng dân người chủ dân. Đó là:

+ Xây dựng máy bộ chính quyền dân người chủ sở hữu dân;

+ Tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của tư bạn dạng nước không tính và trong nước;

+ thực hiện các quyền tự do dân nhà và cải thiện đời sinh sống của nhân dân.

=> lịch sử hào hùng các nước Đông Âu vẫn sang trang mới.

*

Lược đồ những nước dân chủ nhân dân Đông Âu


Mục 2

2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội (từ năm 1950 cho đầu trong thời gian 70 của nắm kỉ XX)

- từ thời điểm năm 1949, những nước Đông Âu bước vào giai đoạn thi công chủ nghĩa làng hội.

- Những trách nhiệm chính:

+ xóa sổ sự tách lột của thống trị tư sản, chuyển nông dân vào tuyến phố làm nạp năng lượng tập thể thông qua vẻ ngoài hợp tác xã.

+ triển khai công nghiệp hoá nhằm xoá quăng quật tình trạng nghèo nàn, không tân tiến từ thọ đời, xây dựng các đại lý vật hóa học - kỹ năng của nhà nghĩa buôn bản hội.

- Thành quả:

+ cho tới đầu trong thời điểm 70 của nạm kỉ XX, những nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp. Cỗ mặt tài chính - buôn bản hội của đất nước đã biến đổi căn bản và sâu sắc.

+ Trước chiến tranh, An-ba-ni là nước nghèo độc nhất châu Âu. Cho tới năm 1970, nền công nghiệp đã có xây dựng, toàn quốc đã được năng lượng điện khí hoá.

+ Năm 1975, tổng sản phẩm công nghiệp của Bun-ga-ri tăng 55 lần đối với năm 1939.

+ Tiệp xung khắc được xếp vào hàng những nước công nghiệp phân phát triển, chỉ chiếm 1,7% sản lượng công nghiệp cầm giới.

+ cùng hoà Dân chủ Đức có được những kết quả đáng kể, phân phối tăng vội 5 lần, các khoản thu nhập quốc dân tăng 4 lần so với năm 1949.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Phân Số Bằng Phân Số Và Có Tử Số Nhỏ Hơn 100? Trả Lời: Có Phân Số Như Vậy


ND chính

Các nước Đông Âu từ năm 1945 đến trong những năm 70 của ráng kỉ XX:

- Sự thành lập của những nước dân người sở hữu dân Đông Âu;

- tiến hành xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội (từ năm 1950 mang đến đầu trong thời điểm 70 của gắng kỉ XX).

Sơ đồ tứ duy Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến một trong những năm 70 của ráng kỉ XX