CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Mang lại BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 1.Bạn sẽ xem: cách đó 3 năm tuổi cháu bởi 1/6 tuổi ôngCách trên đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà mẹ là 24 tuổi. Bây giờ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bạn đang xem: Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của nhị chị em hiện nay là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta có sơ đồ:


*

Tuổi em hiện giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây chừ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm trước tổng số tuổi của hai cô cháu bởi 50 tuổi. Hiện giờ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Kiếm tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi đề xuất tổng số tuổi của nhị cô cháu hiện thời là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ thể hiện tuổi cô và con cháu hiện nay:


*

Tuổi cháu hiện nay là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện giờ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bởi tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai bạn không biến đổi theo thời gian nên ta bao gồm sơ thiết bị sau:


*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi với em 3 tuổi.

DẠNG 2. Mang lại BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhị người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ấy và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bằng hữu không đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta tất cả sơ đồ biểu lộ tuổi anh với em khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em cho đến nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện nay là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ không đổi khác theo thời gian nên theo đề bài xích ta gồm sơ đồ thể hiện tuổi của hai bà mẹ khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :


*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian tự nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. đề xuất gỉai một vấn đề phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải:

Trước hết, ta cần giải việc phụ nhằm tìm hiệu số tuổi nhị người.

Sau đó giải như một số loại 1.

Ví dụ 6.Cách đây 8 năm tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi nhỏ và tổng cộng tuổi của hai chị em con thời điểm đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ dùng tuổi của hai bà mẹ con từ thời điểm cách đây 8 năm:


Tuổi mẹ cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai người mẹ con không thay đổi theo thời hạn nên theo đề bài xích ta tất cả sơ đồ bộc lộ tuổi mẹ và tuổi nhỏ khi mẹ gấp 2 lần tuổi con:


Tuổi nhỏ khi tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho tới khi tuổi người mẹ gấp gấp đôi tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai tín đồ ở hai thời gian khác nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện thời thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai fan không biến đổi theo thời gian nên ta gồm sơ đồ gia dụng sau:


Tuổi em bây chừ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây chừ là: 12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm nay tuổi thân phụ gấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta có sơ vật dụng sau:


Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp 2 lần tuổi con hiện nay.

Tuổi con hiện nay là: trăng tròn : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha hiện giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 10 tuổi, phụ thân 40 tuổi.

DẠNG 3. Mang đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô hơn tổng số tuổi của hai cô con cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi con cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ vật dụng sau:


Nhìn vào sơ thứ ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta gồm sơ thứ sau:


Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để đưa bài toán về tính tuổi với các số trường đoản cú nhiên, tiếp nối ta vận dụng các phương pháp đã trình diễn ở trên nhằm giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội vàng 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện thời là một trong những phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi cháu 10 năm trước là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm ngoái ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhị ông cháu không thay đổi theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu hiện thời bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện thời gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta tất cả sơ vật dụng sau:


Tuổi cháu hiện nay là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây chừ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện nay gấp 3 lần tuổi con cháu khi tuổi cô bằng tuổi con cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô bây chừ thì tổng cộng tuổi của nhì cô cháu bởi 96 tuổi. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bởi tuổi mẹ bây giờ thì tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 79 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi và kém phụ thân 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Tổng cộng tuổi của hai bà mẹ con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, lúc tuổi chị bởi tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi em hiện nay nay.

Xem thêm: Tác Giả Bài Hát Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi (Lyrics), Lời Bài Hát Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi (Lyrics)

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm ngoái tuổi bà vội 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống đến 100 tuổi để thấy con cháu bà thành đạt !”. Các bạn hãy tính tuổi cháu bây chừ (biết rằng tuổi của bà với cháu đều là số trường đoản cú nhiên)