Câu điều kiện loại 1 là câu được sử dụng không ít trong tiếp xúc hàng ngày cũng như văn viết.Bạn đã nắm vững được kết cấu ngữ pháp này tốt chưa?Nếu chưa! Đừng lo bài viết dưới đây sẽ giúp đỡ ích không hề ít cho bạn!

*


1. Cấu tạo câu điều kiện loại 1

 Định nghĩa: Câu đk loại 1 hay được dùng để đề ra một điều kiện rất có thể có thiệt (ở lúc này hoặc tương lai) cùng với kết quả có thể xảy ra.

Bạn đang xem: Cách dùng câu điều kiện loại 1


Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V(s/es)

S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

IF+ thì hiện tại đơn

Will + Động trường đoản cú nguyên mẫu


Cách dùng:

Mệnh đề If hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc thân câu. Thông thường, mệnh đề trước If phân tách ở thì lúc này đơn, còn mệnh đề sau thì phân chia ở thì tương lai đơn.

Câu đk loại 1 dùng để chỉ sự việc hoàn toàn có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai

EX: If I get up early in the morning, I will go to school on time. Nếu tôi dậy sớm vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học tập đúng giờ.EX: If you need a ticket, I can get you one.Nếu bạn cần mua vé, tôi có thể mua dùm chúng ta một cái.EX: If you come in, he will kill you. Nếu bạn lao vào đó, anh ta đã giết bạn.

Một vài lưu ý về câu đk loại 1

Cách sử dụng này tức là sự việc này luôn tự động hóa xảy ra theo sau sự việc khác.EX: If David has any money, he spends it.Nếu David gồm đồng nào, anh ấy vẫn tiêu đồng ấy.EX: If you’ll wait a moment, I’ll find someone lớn help you. (= Please wait a moment … )Nếu chúng ta đợi một lát, tôi vẫn tìm fan giúp bạn.Ex:
 If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean. Nếu bọn họ muốn có khá nhiều khách du lịch thăm quan thì bảo tàng cần thật sạch sẽ sẽ.

Sử dụng công thức: If + HTĐ, TLTD/TLHT.

Ex: If we go trang chủ today, we will be having a party tomorrow.Nếu chúng ta về bên hôm nay, bọn họ sẽ gồm một bữa tiệc ngày mai.

Trường hợp thể hiện sự cho phép, đồng ý, gợi ý

 Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... May/can + V-inf.

EX: If it’s a nice day tomorrow, we’ll go khổng lồ the beach.

Nếu sau này trời đẹp, chúng tôi sẽ đi biển.

Với câu gợi ý, đề nghị, yêu cầu, khuyên nhủ răn mà nhấn mạnh vấn đề về hành động

Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... Would lượt thích to/must/have to/should... + V-inf.

EX: If you want to thua thảm weight, you should vày some exercise.Nếu bạn có nhu cầu giảm cân thì nên cần làm bài bác tập luyện.

Với câu trách nhiệm (chủ ngữ ẩn nghỉ ngơi mệnh đề chính) 

Công thức: If + HTĐ, (do not) V-inf.

EX: If you are thirty, drink a cup of water.Nếu các bạn khát, hãy uống một cốc nước.

2. Các biến thể của câu đk loại 1

Biến thể mệnh đề chính

Trường hợp bộc lộ sự đồng ý

 If + S + simple present, S + may/can + V-inf

Trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra về sau và nhấn mạnh vấn đề trạng thái diễn ra/hoàn thành của việc việc

If + S + simple present, S + future continuous/ future perfect(will be V_ing / will have V3/ed) Ex: If we start building this supermarket today, we will have finished by April.(Nếu họ khởi công xây dựng nhà hàng ăn uống này hôm nay, chúng ta sẽ hoàn thành xong trước tháng Tư)

Trường hòa hợp câu gợi ý, răn dạy nhủ, yêu cầu hoặc đề nghị.

If + S + simple present, S + would like to/must/have to/should + V-infEx: If you want to meet my boss, you should wait for a while. (Nếu bạn muốn gặp sếp tôi, thì chúng ta nên đợi một lát.)

Trường hòa hợp câu mệnh lệnh.

If + S + simple present, (Don’t ) + V-infEx: If you don’t leave now, you will miss the bus. (Nếu hiện nay bạn không đi thì các bạn sẽ nhỡ chuyến xe buýt.)

Biến thể mệnh đề IF

Trường hợp vụ việc đang xảy ra trong hiện tại tại.

If + S + present continuous , S + will + V_infEx: If you are studying, I will not disturb you. (Nếu nhiều người đang học thì tôi sẽ không làm phiền bạn.)

Trường hợp sự việc không dĩ nhiên về thời gian.

Xem thêm: Nh3 Là Liên Kết Gì - Liên Kết Trong Phân Tử Nh3 Là Liên Kết

If + S + present perfect, S + will + V-infEx: If he has finished cooking, I will try out his food. (Nếu anh ta nấu ngừng thì tôi đã thử những món của anh ấy ấy.)

 

3. Bài bác tập

Bài tập câu điều kiện loại 1: Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. David will leave for Rent tomorrow if the weather _____ (be) fine.2. What will you vì if you _____ (not / go) away for the weekend ?3. The game _____ (start) if you put a coin in the slot.4. If you _____ (be) scared of spiders, don’t go into the garden.5. We’ll have to lớn go without John if he ( not arrive) _____soon.6. Please don’t disturb him if he_____ (be) busy.7. If she _____ (accept) your card & roses, things will be very much hopeful.8. If a holiday_____ (fall) on a weekend, go lớn the beach.9. If she (come) _____ late again, she’ll đại bại her job.10. If he (wash) _____my car, I’ll give him $20.11. He’ll be late for the train if he (not start) _____ at once.12. If I lend you $100, when you (repay) _____me?13. Unless I have a quiet room I (not be able) _____to vày any work.14. If we leave the car here, it (not be) _____ in anybody’s way.15. Someone (steal) _____ your oto if you leave it unlocked.16. Unless he (sell) _____more, he won’t get much commission.17. If you come late, they (not let) _____you in.18. If you (not go) _____away I’ll send for the police.19. If he _____ (eat) all that, he will be ill.20. What _____ (happen) if my parachute does not open?

Đáp án

1. Is2. Don’t go3. Will start4. Are5. Doesn’t arrive6. Is7. Accepts8. Falls9. Comes10. Washes11. Doesn’t start12. Will you repay13. Won’t be able14. Won’t be15. Will steal16. Sells17. Won’t let18. Don’t go19. Eats20. Will happen

Hy vọng cùng với những share trên đây của cô ấy Hoa sẽ giúp đỡ các em ôn luyện và học tập công dụng hơn nhé!

Hẹn gặp mặt lại những em trong chủ thể ngữ pháp câu đk loại 2 trong bài bác học tiếp theo sau nhé.

Để được support miễn mức giá về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, chúng ta để lại tin tức tại đây để được hỗ trợ nhé!