Công thức 1: (Dành đến gửi tiền một lần) nhờ cất hộ vào bank số tiền là a đồng, với lãi vay hàng mon là r% vào n tháng. Tính cả vốn lẫn lãi T sau n tháng ?Công thức 2: (Dành cho gửi tiền mặt hàng tháng) Một người, mỗi tháng gửi vào bank số tiền là a (đồng). Biết lãi suất hàng mon là r%. Hỏi sau n tháng, tín đồ ấy có bao nhiêu tiền ?Công thức 3: giành cho bài toán trả góp: gọi số tiền vay là N, lãi suất vay là x, n là số tháng nên trả, A là số tiền nên trả vào các tháng để sau n tháng là


Công thức 1: (Dành cho gửi tiền một lần) gởi vào bank số chi phí là a đồng, với lãi suất hàng tháng là r% trong n tháng. Tính cả vốn lẫn lãi T sau n tháng ?Công thức 2: (Dành cho gửi tiền mặt hàng tháng) Một người, các tháng gửi vào ngân hàng số chi phí là a (đồng). Biết lãi vay hàng tháng là r%. Hỏi sau n tháng, người ấy có bao nhiêu chi phí ?Công thức 3: dành cho bài toán trả góp: call số chi phí vay là N, lãi suất là x, n là số tháng cần trả, A là số tiền bắt buộc trả vào các tháng để sau n mon là không còn nợ.

Bạn đang xem: Cách làm bài toán lãi suất

Công thức 4: Rút sổ tiết kiệm theo định kỳ:Thực ra câu hỏi này giống bài bác 3, tuy nhiên mình lại hiểu là bank nợ tiền của fan cho vay. Trái lại đối với vay trả góp.Công thức 5: gởi tiền theo kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm …

Ví dụ 5a. Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 100.000.000 đồng (tiền Việt Nam) vào một trong những ngân sản phẩm theo mữc kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0/65% một tháng. A) Hỏi sau 10 năm , bạn đó thừa nhận được từng nào tiền cả vốn lẫn lãi ngân hàng.Biết rằng tín đồ đó ko rút lãi ở toàn bộ các chu kỳ trước đó.b) nếu so cùng với số tiền trên, tín đồ đó gửi tiết kiệm theo nút kỳ hạn 3 mon với lãi xuất 0.63% một tháng thì sau 10 năm đã nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi sinh hoạt ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở toàn bộ các thời hạn trước đó.

*

*

*

*

*

*

*

A. M= 0,09 % tháng B. M=0,08%/tháng C. M=0,07% /tháng D. 0,1%/tháng

Câu 5. Cô Lan đã có tác dụng hợp đồng vay vốn ngân hàng với bank với số tiền là m triệu đồng với lãi xuất 12%/năm. Cô Lan mong hoàn nợ lại cho bank theo cách sau đúng một tháng kể từ ngày Cô Lan vay mượn vốn, Cô Lan bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ thường xuyên cách nhau một tháng, số tiền trả nợ mỗi tháng là đồng nhất và giải pháp nhau 3 tháng kể từ ngày Cô Lan bắt đầu kí thích hợp đồng vay vốn, số tiền những lần Cô Lan phải trả cho bank là 34 triệu đồng, hiểu được lãi xuất bank không biến đổi trong thời hạn Cô Lan trả nợ, vậy quý giá của m ngay gần đúng với mức giá trị nào sau đây nhất?


A. M = 100 triệu đ B. M = 90 triệu đ C. M = 80 triệu vnd D. M = 110 triệu đ

Câu 6. Cô Lan sẽ lập quỹ cho chỗ thưởng đó bằng phương pháp gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí vào ngân hàng một vài tiền “kha khá” hàng tháng vào tài khoản tiết kiệm của chính bản thân mình với lãi xuất x%/tháng để sở hữu quỹ ngày tổng kết trao học tập bổng vinh danh các học viên trên QSTUDY.VN đã bao gồm thành tích học tập tốt, trong 9 tháng thao tác với học sinh trên website trong thời gian 2017 thì từng tháng Cô Lan nhờ cất hộ vào tài khoản tiết kiệm của chính bản thân mình 6 triệu đ và số tiền ngày rước quỹ là 60 triệu, (biết rằng số chi phí được gửi chu kỳ và đầy đủ đặn vào đầu mỗi tháng). Vậy hỏi lãi xuất ngân hàng phải chi trả mang đến Cô Lan gần với giá trị nào dưới đây nhất?

A. X%/tháng = 2,1%/tháng B. X%/tháng= 1,7%/tháng

C. X%/tháng = 2,3%/tháng D. X%/tháng=1,9%/tháng

Câu 7. Thầy quang đã có tác dụng hợp đồng vay vốn với ngân hàng với số tiền 100 triệu đồng với lãi xuất 1%/tháng cùng thầy quang quẻ chọn bề ngoài thanh toán cho ngân hàng là sau 24 tháng tính từ lúc ngày ký hợp đồng cả vốn lẫn lãi, (biết rằng tiền lãi mon trước không cùng dồn làm cho vốn sinh lãi tháng sau). Vậy khi chấm dứt hợp đồng, thầy Quang buộc phải chi trả cho ngân hàng với số chi phí là bao nhiêu?


A. 122 triệu vnd B. 123 triệu vnd C. 124 triệu đồng D. 125 triệu vnd

Câu 8. Thầy Nguyễn Anh Phong đã làm hợp đồng vay vốn với bank với số chi phí m triệu vnd với lãi xuất 12%/năm với . Thầy Nguyễn Anh Phong chọn vẻ ngoài thanh toán cho ngân hàng là sau 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng cả vốn lẫn lãi, (biết rằng chi phí lãi mon trước không cùng dồn có tác dụng vốn có lãi tháng sau). Khi xong xuôi hợp đồng, Thầy Nguyễn Anh Phong đã yêu cầu chi trả cho ngân hàng với số chi phí là 280 triệu đồng. Vậy hỏi số tiền nhưng mà thầy Phong đã ký kết hợp đồng mượn bank là bao nhiêu?

A. 270 triệu đ B. 260 triệu đ C. 250 triệu đ D. 240 triệu đồng

Câu 9. Để tiếp cách ước mơ đến trường của Linh, bố Linh vẫn vay vốn hỗ trợ gói vay vốn dành cho sinh viên của ngân hàng, với số tiền vay là về tối đa 8 triệu đồng/năm, cùng trong 4 năm đại học đó năm nào tía Linh cũng vay tối đa phần tiền được phép vay, biết rằng thời gian dứt hợp đồng là 7 năm kể từ ngày vay vốn, và đk lãi xuất trog thời hạn còn hợp cực hiếm hợp đồng thì số tiền lãi mon trước khóa huấn luyện Luyện thi trắc nghiệm môn Toán 2017–Thầy Mẫn Ngọc quang đãng 165 không cùng dồn có tác dụng vốn tăng lãi tháng sau. Sau 6 năm tính từ lúc ngày vay vốn ngân hàng lần sản phẩm công nghệ nhất, Linh đã hoàn vốn và lãi lại cho ngân hàng với số tiền là 33,0368 triệu đồng. Vậy hỏi lãi xuất nhưng ngân hàng dành cho gói vay vốn đó là từng nào %/năm?


A. 0,7 %/năm B. 0,74%/năm C. 0,76%/năm D. 0,72%/năm

Câu 10. Thầy Phong vay nhiều năm hạn ngân hàng với số chi phí 600 triệu đồng, với lãi xuất 10% /năm và đk kèm theo với phù hợp đồng giữa Thầy Phong và bank là lãi xuất cộng dồn hàng năm, (tiền lãi thời gian trước cộng đồn có tác dụng vốn sinh lãi mang đến năm sau). Vậy hỏi sau sau hai năm số chi phí Thầy Phong đề nghị trả cho hàng là từng nào để xong hợp đồng vay vốn?

A. 726 triệu đồng B. 716 triệu đ C. 736 triệu đ D. 706 triệu đ

Câu 11: Để đủ tiền chi tiêu dự án mở rau củ sạch của bản thân mình theo công nghệ mới, Ông Minh đã làm hợp đồng xin vay vốn ngân hàng của bank với số tiền là 800 triệu đồng, với lãi xuất là x%/năm đk kèm theo của đúng theo đồng là số chi phí lãi mon trước sẽ tiến hành tính làm vốn để sinh lãi mang đến tháng sau, sau 2 năm thành công cùng với đự án rau sạch của chính mình Ông Minh đã giao dịch hợp đồng với ngân hàng vơi số chi phí là 1058 triệu đồng. Vậy hỏi lãi xuất mà trong hợp đồng giữa ông Minh cùng ngân hàng, là bao nhiêu?

A. 12% /năm B. 13% /năm C. 14% /năm D. 15% /năm


Câu 12: Thầy Phong đã làm hợp đồng vay vốn ngân hàng với ngân hàng với số chi phí m triệu đồng với lãi xuất 12%/năm cùng Thầy Phong chọn vẻ ngoài thanh toán cho bank là sau 24 tháng tính từ lúc ngày ký hợp đồng cả vốn lẫn lãi, (biết rằng chi phí lãi tháng trước được cùng dồn có tác dụng vốn có lãi tháng sau). Khi hoàn thành hợp đồng thầy Phong đã đề nghị chi trả cho ngân hàng với số chi phí là 188,16 triệu đồng. Vậy hỏi số tiền cơ mà thầy Phong đã ký hợp đồng mượn bank là bao nhiêu?

A. 150 triệu đồng B. 140 triệu đồng C. 160 triệu đồng D. 170 triệu đ

Câu 13: Thầy Phong lập quỹ cho chỗ thưởng. Để ngày tổng kết trao học bổng vinh danh các học viên trên QSTUDY.VN đã có thành tích học tập giỏi đó bằng cách gửi tiết kiệm ngân sách vào ngân hàng một số tiền “kha khá“ vào tài khoản tiết kiệm của chính bản thân mình là 500 triệu cùng với lãi xuất 10%/năm. Thầy Phong chọn cách làm rút lãi xuất 1 lần sau 5 năm. Số chi phí lãi nhận được sau 5 năm sẽ là m triệu đồng.

A. M = 300 triệu đồng B. M = 305 triệu đ C. M = 310 triệu đồng C. M = 315 triệu vnd

Câu 14. Công ty lớn thầy Quang vứt vốn đầu tư gửi tiết kiệm bank A, vốn đầu tư ban sơ 145 triệu, thời hạn thu hồi vốn 7 năm, lãi suất 2 năm đầu 10%/năm, lãi suất vay 3 năm sau: 12%/năm, lãi suất 2 năm cuối 11%/năm. Số tiền thu được có cả cội và lãi sau 7 năm đầu tư chi tiêu là m triệu đồng, quý hiếm nào sát đúng với giá trị của m nhất?


A. 300 triệu vnd B. 305 triệu vnd C. 310 triệu đồng D. 295 triệu đồng

Câu 15. Vào ngày 1/1, cô Linh thiết lập một nơi ở làm văn phòng và công sở giá cài 200 triệu vnd với sự thoả thuận giao dịch thanh toán như sau: Trả ngay lập tức 10% số tiền. Số còn lại trả dần hàng năm đều nhau trong 5 năm song phải chịu lãi vay 6%/năm của số nợ 166 còn sót lại (theo cách làm lãi kép). Thời điểm tính trả lãi hàng năm là cuối năm (31/12). Số tiền buộc phải trả hàng năm là m triệu đồng để lần sau cuối là vừa hết nợ? Vậy giá trị của m ngay gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây:

A. 42,730 triệu đ B. 42,630 triệu đồng C. 42,720 triệu đồng C. 42,620 triệu đồng

Câu 16. Vào ngày 1/1, cô Linh thiết lập một nơi ở làm văn phòng mang lại riêng mình giá sở hữu m triệu đ với sự thoả thuận giao dịch thanh toán như sau: Trả ngay 10% số tiền. Số còn lại trả dần hàng năm cân nhau trong 5 năm tuy vậy phải chịu lãi vay 6%/năm của số nợ còn lại (theo phương thức lãi kép). Thời gian tính trả lãi thường niên là cuối năm (31/12). Số tiền đề xuất trả thường niên là 42,731 triệu vnd để lần sau cùng là vừa không còn nợ? Vậy cực hiếm của m ngay gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây:


A. 190 triệu vnd B. 180 triệu đ C. 200 triệu đ C. 210 triệu đ

Câu 17. Cô Linh vay chi phí của bank với số chi phí là 500 triệu đ và thời hạn sống của hợp đồng là 6 năm. Để xong xuôi hợp đồng Cô Linh và ngân hàng thỏa thuận chi trả như sau. Nếu trong tầm 3 năm đầu cô Linh trả vốn ngừng cho bank thì lãi xuất được tính theo lãi đơn 12%/năm, nếu qua thời hạn đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định nút tính theo lãi kép (lãi của mon trước được định làm cho vốn thường xuyên sinh lãi cho tháng sau) cùng với lãi xuất lúc này là 10%/năm, sau đúng 6 năm phù hợp đồng Cô Linh đã trả cho bank với số tiền là m triệu đồng, vậy quý giá gần đúng độc nhất của m là?

A. 900 triệu đ B. 910 triệu vnd C. 905 triệu vnd D. 915 triệu đ

Câu 18. Bà Linh vay tiền của ngân hàng với số chi phí là 400 triệu đ và thời gian sống của đúng theo đồng là 5 năm. Để xong xuôi hợp đồng Bà Linh và ngân hàng thỏa thuận chi trả như sau. Nếu trong khoảng 3 năm đầu Bà Linh hoàn vốn dứt cho ngân hàng thì lãi xuất được tính theo lãi đơn 12%/năm. Ví như qua thời hạn đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định nấc tính theo lãi kép (lãi của tháng trước được định làm cho vốn liên tiếp sinh lãi mang đến tháng sau) với lãi xuất hôm nay là r%, sau đúng 5 năm thích hợp đồng Bà Linh đã trả cho bank với số chi phí là 634,52 triệu đồng, vậy cực hiếm gần đúng độc nhất vô nhị của r% là?


A. 12%/năm B. 10%/năm C. 8%/năm D. 6%/năm

Câu 19. Bà Linh vay tiền của bank với số chi phí là m triệu đ và thời gian sống của vừa lòng đồng là 5 năm. Để kết thúc hợp đồng Bà Linh và ngân hàng thỏa thuận bỏ ra trả như sau. Nếu trong vòng 3 năm đầu Bà Linh trả vốn dứt cho bank thì lãi xuất được xem theo lãi đơn 12%/năm. Giả dụ qua thời hạn đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định nút tính theo lãi kép (lãi của tháng trước được định có tác dụng vốn thường xuyên sinh lãi mang lại tháng sau) với lãi xuất hôm nay là 8%, sau đúng 5 năm đúng theo đồng Bà Linh sẽ trả cho ngân hàng với số chi phí là 317,26 triệu đồng. Vậy quý hiếm gần đúng tuyệt nhất của m là?

A. 200 triệu đồng B. 240 triệu đ C. 180 triệu đ D. 220 triệu đồng

 Câu 20. Thầy Mẫn Ngọc quang vay tiền của bank với số chi phí là 280 triệu đồng và thời gian sống của đúng theo đồng là 5 năm. Để ngừng hợp đồng thầy quang quẻ và ngân hàng thỏa thuận đưa ra trả như sau. Nếu trong khoảng 3 năm đầu thầy Quang hoàn vốn xong xuôi cho ngân hàng thì lãi xuất được xem theo lãi đối kháng r%/năm. Nếu như qua thời gian đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định mức tính theo lãi kép (lãi của mon trước được định làm cho vốn liên tục sinh lãi cho tháng sau) với lãi xuất hôm nay là 8%. Sau đúng 5 năm phù hợp đồng, thầy Quang sẽ trả cho ngân hàng với số tiền là 385,35 triệu đồng, vậy quý giá gần đúng độc nhất của r%/năm là?


A. 6%/năm B. 8%/năm C. 10%/năm D. 12%/năm

 Câu 21: các bạn Hùng trúng tuyển vào ngôi trường Đại học tập Ngoại Thương nhưng lại vì bởi không đủ tiền nộp học phí nên Hùng đưa ra quyết định vay ngân hàng trong 4 năm tưng năm 4 000 000 đồng nhằm nộp học phí với lãi suất vay 3% / năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học các bạn Hùng phải trả dần hàng tháng cho bank số chi phí t ( không đổi ) cũng với lãi vay 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Tính số chi phí (t) các tháng mà bạn Hùng nên trả cho bank ( có tác dụng tròn đến kết quả hàng đơn vị ).

A. 309718,166 đồng B. 312518,166 đồng C. 398402,12đồng D. 309604,14 đồng

Câu 22:Một số ngân hàng lớn trên cả nước vừa qua đã biến hóa liên tục lãi suất tiền nhờ cất hộ tiết kiệm. Chưng Minh gửi số tiền ngày tiết kiệm ban sơ là 10 triệu đ với lãi suất vay 0,8% / tháng. Gần đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,2% / mon , vào nửa năm tiếp theo và chưng Minh đã liên tiếp gửi; sau nửa năm kia lãi suất giảm đi còn 0,9% / tháng, chưng Minh liên tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bác bỏ Minh được cả vốn lẫn lãi là 11279163,75 đồng ( chưa làm tròn ). Hỏi chưng Minh đã gửi tiết kiệm trong bao nhiêu tháng. A.10 mon B.9 tháng C. 11 tháng D. 12 mon


Câu 23 : ước thủ Ronaldo của Real Marid nhờ cất hộ vào bank số tiền là 200 000 000 USD lãi vay 0,5% / mon

a/Sau 6 năm số tiền cầu thủ Ronaldo cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu?

b/Giả sư từng tháng cầu thủ Ronaldo rút ra một vài tiền đồng nhất vào ngày ngân hàng tính tiền lãi,thì mỗi tháng người đó rút ra từng nào tiền(làm tròn mang đến 100 đồng )để đúng 5 năm số tiền vừa hết?

A) 3866560 B) 1866560 C) 2866560 D) 866560

Câu 24 : : Anh A mua căn hộ trị giá bố trăm triệu đồng theo phương thức trả góp.

 a/ ví như cuối mỗi tháng ban đầu từ tháng đầu tiên anh A trả 5500000 và chịu lãi số tiền chưa trả là 0,5%/tháng thì sau bao lâu anh trả không còn số chi phí trên?

A)64 B)54 C)74 D)44

b/ nếu như anh A muốn trả hết nợ trong 5 năm và đề xuất trả lãi với mức 6%/năm thì hàng tháng anh đề nghị trả bao nhiêu tiền? (làm tròn mang lại nghìn đồng)

A) 4935000 B) 5935000 C) 3935000 D) 6935000 Câu 25. (HSG tp. Lạng sơn năm 2012-2013) Theo dự báo với khoảng tiêu thụ dầu không đổi như bây giờ thì trữ lượng dầu của nước A đang hết sau 100 năm nữa. Dẫu vậy do nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ tạo thêm 4% từng năm. Hỏi sau từng nào năm số dầu dự trữ của nước A sẽ hết.


A.41 B.42 C.43 D.44

Câu 26 : lãi suất vay của chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của một số trong những ngân hàng thời hạn vừa qua liên tục thay đổi. Chúng ta Châu gởi số tiền ban sơ là 5 triệu đồng với lãi suất vay 0,7% tháng gần đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15% mon trong nửa năm tiếp theo và chúng ta Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm đó lãi suất giảm đi còn 0,9% tháng, các bạn Châu tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bạn Châu được cả vốn lẫn lãi là 5 747 478,359 đồng (chưa làm cho tròn). Hỏi các bạn Châu đã gửi tiền tiết kiệm chi phí trong từng nào tháng ? Nêu sơ lược quy trình bấm phím trên laptop để giải.

A. 13 B.14 C.15 D.16

Câu 27 : (HSG Năm 2004-2005- Hải Dương) Một fan gửi 10 triệu vnd vào bank trong thời hạn 10 năm với lãi suất vay 5% một năm. Hỏi rằng bạn đó nhận thấy số tiền nhiều hơn nữa hay ít hơn bao nhiêu nếu ngân hàng trả lãi suất vay 12 5 % một tháng.

Xem thêm: Trường Đại Học Bách Khoa Tp Hcm Cơ Sở 2, Trường Đại Học Bách Khoa Hồ Chí Minh

A. Nhiều hơn thế nữa 1811486,1 đồng B. Ít rộng 1811486,1 đồng C. đều nhau D. Ít rộng 1911486,1 đồng

Câu 28 : Anh Phong vay vốn ngân hàng ở một ngân hàng với số vốn là 50 triệu đồng, thời hạn 48 tháng, lãi suất vay 1,15% bên trên tháng, tính theo dư nợ, trả đúng ngày qui định. Hỏi sản phẩm tháng, Anh Phong đề xuất đều đặn trả vào bank một khoản chi phí cả gốc lẫn lãi là từng nào để cho tháng đồ vật 48 thì Anh Phong trả không còn cả cội lẫn lãi cho ngân hàng?


A.1.161.312,807 B.1.261.312,807 C.1.361.312,807 D.1.461.312,807

Câu 29 :Anh Phong nhờ cất hộ 20 triệu đ vào bank với lãi vay 0,5%/tháng . Hỏi sau 3 năm thì được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu ? A.21,93 triệu B. 22,93 triệu C.23,93 triệu D.24,93 triệu 

Câu 30 :Chị Linh giữ hộ vào ngân hàng số chi phí 1 000 000đ theo cách thức tính lãi kép (hàng tháng tiền lãi được cùng vào vốn để đưa lãi mang lại tháng sau). Biết lãi suất bank là 0, 55%. Tính số chi phí lãi Chị Linh có được sau 12 tháng. (đồng)

A. 68011 B. 68022 C. 68033 D. 68044

Câu 31 :Chị Linh gửi tiền vào ngân hàng số tiền gốc ban sơ là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) theo kì hạn 3 mon với mức lãi suất vay là 0,6% một tháng. Hỏi sau 2 năm gửi tiền thì Chị Linh đã có được số chi phí là bao nhiêu bao hàm cả gốc lẫn lãi (làm tròn đến đơn vị chức năng đồng).

Câu 32 :Thầy Quang gởi vào ngân hàng một số tiền là a Đô la với lãi suất kép là m%. Biết rằng tín đồ đó ko rút tiền lãi ra. Hỏi sau n tháng Thầy Quang nhấn được bao nhiêu tiền cả gốc và lãi. Áp dụng bởi số: a = 10.000 usd , m = 0,8%, n = 24


A. 12 105 B. 12 106 C. 12 107 D. 12 108.

Câu 33 : Cô Ngọc Anh gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng (tiền Việt Nam) vào một trong những ngân hàng theo mức kỳ hạn 6 mon với lãi suất vay 0,65% một tháng.

a)Hỏi sau 10 năm, Cô Ngọc Anh nhấn được bao nhiêu tiền (cả vốn cùng lãi) sinh sống ngân hàng. Biết rằng Cô Ngọc Anh không rút lãi ở tất cả các chu trình trước đó.

A.214936885,3 B.214936895,3 C.214936805,3 D.214936815,3

b)Nếu với số tiền trên, Cô Ngọc Anh gửi tiết kiệm chi phí theo mức kỳ hạn 3 mon với lãi vay 0,63% một mon thì sau 10 năm sẽ nhận được từng nào tiền (cả vốn với lãi) nghỉ ngơi ngân hàng. Biết rằng Cô Ngọc Anh ko rút lãi ở toàn bộ các thời hạn trước đó.(Kết quả mang theo các chữ số trên sản phẩm khi tính toán)

A.211476582,9 B.211476682,9 C.211476782,9 D.211476882,9

Câu 34 :Sau 3 năm, Cô Ngọc Anh ra ngân hàng nhận lại số tiền cả vốn lẫn lãi là 37337889,31 đồng. Hiểu được Cô Ngọc Anh gởi mức kỳ hạn 3 mon theo lãi kép, với lãi suất vay 1,78% một tháng. Hỏi số tiền Cô Ngọc Anh đang gửi vào ngân hàng lúc đầu là bao nhiêu?

A.18 000 000 B. 19 000 000 C. đôi mươi 000 000 D.21 000 000


Câu 35 : Thầy quang gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 1000 usd trong 10 năm với lãi suất vay 5% một năm. Hỏi Thầy Quang nhận ra số tiền nhiều hơn thế nữa hay ít hơn nếu ngân hàng trả lãi 5 12 % một mon

 A)Theo thánh nhiều hơn nữa 18,12 B)Theo năm nhiều hơn thế 18.12

C)Theo thánh nhiều hơn 19.12 D)Theo năm nhiều hơn thế nữa 19.12

Câu 36 :Thầy Quang dự trù cho bài toán học tập của con trong tương lai bằng cách gửi tiền bảo hiểm cho con từ lúc bé tròn 6 tuổi, mỗi tháng Thầy Quang đa số đặn gửi vào cho nhỏ 300 000 đồng với lãi vay 0,52% một tháng. Trong quy trình đó Thầy Quang không rút chi phí ra. Đến khi bé tròn 18 tuổi số tiền đó sẽ dùng cho việc học nghề và có tác dụng vốn đến con. Hỏi lúc ấy số chi phí Thầy Quang rút ra là bao nhiêu

A. 64 392 497 B. 65 392 497 C. 66 392 497 D. 67 392 497

Với lãi vay và biện pháp gửi như vậy, mang lại khi nhỏ tròn 18 tuổi, ước ao số tiền rút ra không bên dưới 100 000 000 đồng thì mỗi tháng Thầy Quang đề xuất gửi vào cùng một trong những tiền là bao nhiêu?(làm tròn mang lại hàng đối chọi vị).

A. 465891 B.46 5892 C.465893 D.465894

Câu 37 :Cô Ngọc Anh áp dụng Máy vi tính có giá trị ban sơ là 12.000.000 đồng. Sau mỗi năm giá bán trị của dòng sản phẩm vi tính sút 20% so với thời gian trước đó.Tính giá chỉ trị của dòng sản phẩm vi tính sau 5 năm.


A. 3 932 160 B. 3 942 160 C. 3 952 160 D. 3 962 160

Câu 38 :Thầy Quang hàng tháng gửi vào ngân hàng một số trong những tiền là a đồng với lãi suất vay là r% một tháng. Biết rằng người đó không rút tiền lãi ra. Hỏi thời điểm cuối tháng thứ n thì thầy Quang thừa nhận được bao nhiêu tiền cả cội và lãi. Áp dụng bởi số: a = 1 000 Đô la, r = 0,5%, n = 10.

A. 1051,140 B,1052,140 C.1053,140 D.1054,140

Câu 39 :Cô Ngọc Anh mỗi tháng gửi vào ngân hàng một số trong những tiền là 5.000 đô la với lãi vay là 0,3% tháng. Hỏi sau 1 năm Cô Ngọc Anh dìm được từng nào tiền cả gốc lẫn lãi ?

A. 5180 B. 5181 C. 5182 D. 5183

Câu 40 : Cô Ngọc Anh ước ao rằng sau 8 tháng tất cả 50000 đô nhằm xây nhà. Hỏi rằng Cô Ngọc Anh buộc phải gửi vào ngân hàng mỗi tháng một số tiền (như nhau) bao nhiêu? biết lãi xuất là 0,25% 1 tháng?

A. 6180,067 B.6280,067 C.6380,067 D.6480,067

ĐÁP ÁN

Câu 1: lựa chọn A Áp dụng bí quyết tính lãi xuất trả trong các tháng theo định kỳ. Vay A đồng lãi r/tháng, hỏi đề nghị trả bao nhiêu các tháng để sau n tháng thì trả hết nợ (trả chi phí định kỳ vào thời điểm cuối tháng)


 

*

*

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - xem ngay