*

*

Soạn văn lớp 7:Cách có tác dụng văn lập luận triệu chứng minh

*

I. Các bước làm bài xích văn lập luận triệu chứng minh

II. Luyện tập

- Cả ba đề văn phần đa hướng tới một nội dung, ý kiến chính: có chí thì nên

- mặc dù ở đề văn mẫu trực tiếp giới thiệu vấn đề cần nghị luận, còn nhị đề văn này người làm phải đọc và hiểu được ý nghĩa chuyên sâu của câu tục ngữ và bài thơ, từ đó mới rút ra được vấn đề cần nghị luận.

- Các bước làm:

* Đề 1: 

- Giải thích: đưa ra tiết câu tục ngữ “có công mài sắt có này phải kim”: “mài sắt, nên kim” tượng trưng mang đến gì?

- Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề trải qua các lí lẽ:

+ trong cuộc sống không phải cái gì cũng dễ dàng đạt được, bởi đó phải có chí và kiên trì thì mới đạt được thành công

+ Có chí nhất định sẽ được đến đáp

+ Người có chí là người được mọi người yêu quý kính trọng

- Chứng minh: chỉ dẫn các dẫn chứng để thuyết phục người đọc. Ví dụ: Edison đã phải thất bại nhiều lần mới làm nên dây tóc bóng đèn,...

- Bài học mang lại bản thân

* Đề 2:

- Giải thích ngắn gọn nội dung của bài thơ, rút ra lời khuyên nhủ từ bài thơ