2 bí quyết tính diện tích hình chữ nhật2.4 một trong những Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài bác tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài những đường bao quanh hình, cũng đó là đường bao bọc toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình chữ nhật lớp 4


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này vận dụng mối tương quan giữa hai cách làm tính diện tích s hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc dãy số và một số loại trừ, ta có những cặp số chiều dài với chiều rộng lớn sau có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Cách làm tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất cùng với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật bởi 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài với chiều rộng mảnh đất đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta tất cả tổng của chiều rộng và chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN thành tựu của số đo chiều rộng và chiều nhiều năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương thức đối chiếu, từ (1) ta thấy tổng cộng đo của chiều rộng cùng chiều nhiều năm là 29 m, đem đối chiếu với hiệu quả cặp số đo chiều rộng với chiều nhiều năm ở (2) ta thấy cặp số 9 với 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng là 9 m; chiều nhiều năm là 20 m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều dài là b (a > 0; b > 0; a 0) và phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi đang là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy search chu vi mảnh vườn đó hiểu được mỗi cạnh của miếng vườn những là đa số số từ nhiện.

Bài giải:

Chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng nên rất có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng.

Ta có diện tích mỗi mảnh hình vuông là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng lớn của miếng vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều dài của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của miếng vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài rèn luyện tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và không thay đổi chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm 14 m. Trường hợp chiều rộng tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất nền đó biến hóa hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu sút một cạnh hình vuông đi 4 cm thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bởi cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật cấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau và bởi 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông vắn hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật gồm chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật gồm hai lần chiều rộng yếu chiều nhiều năm 6cm, mà lại chiều nhiều năm lại kém năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 4cm, chiều rộng hèn chiều lâu năm 8 m.

a. Tính diện tích s hình chữ nhật.

Xem thêm: Địa Lí 8 Bài 1 Vị Trí Địa Lí Địa Hình Và Khoáng Sản, Please Wait

b. Hãy phân chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật ban sơ và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật mới đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật gồm chu vi 70 cm, được chia thành hai phần bởi một đoạn thẳng tuy nhiên song cùng với chiều rộng làm sao để cho phần trước tiên là một hình vuông, phần trang bị hai là hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?