Công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương mà các em được học trong lịch trình Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh hình lập phương

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng thích hợp lại các công thức liên quan đến hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương để những em học thuộc vận dụng vào giải toán.


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch hình dáng hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, chiều cao 5,5 cm.

Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối gạch mẫu mã hộp chữ nhật bởi 6 viên gạch xếp thành.

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích xung quanh của mẫu hộp là:

(30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để làm cái vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích giấy màu sắc vàng, tức diện tích s 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy màu đỏ, tức diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích s giấy color đỏ to hơn diện tích giấy màu tiến thưởng là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi chu vi đáy nhân với chiều cao nên chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để triển khai hộp chính là diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Xem thêm: So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ Hóa 12, Tôi Yêu Hóa Học

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích xung quanh của căn hộ là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn nhà là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích nên quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính size của khối gạch dạng hình hộp chữ nhật:

– Chiều lâu năm của khối gạch men là 22 cm

– Chiều rộng của khối gạch men là:

10 x 2 = 20 (cm)

– chiều cao của khối gạch men là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích s xung xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).