Liên kết websiteĐại học Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn bọn Duy TânĐoàn giới trẻ - Đại học tập Duy Tân


*

Tư vấn viên 2 KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đào tạo đại cương trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.Bạn sẽ xem: phương pháp tính hạng ma trận bằng máy tính xách tay fx 570es plus

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở những chương trình huấn luyện của Trường.Bạn đã xem: phương pháp tính hạng ma trận bằng máy tính fx 570es plus

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

tạo ra chương trình, kế hoạch đào tạo và huấn luyện và nhà trì tổ chức quá trình đào chế tạo ra các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.

Bạn đang xem: Cách tính hạng ma trận bằng máy tính fx 570es plus

Bài viết tóm tắt những cách triển khai các phép toán cơ phiên bản của ma trận bằng laptop bỏ túi như Casio Fx-570VN Plus,...

Bài viết này viết phương pháp sử dụng laptop Casio Fx-570VN Plus, những dòng sản phẩm công nghệ khác có cách sử dụng trọn vẹn tương tự.

Để thực hiện đo lường trên ma trận, ta chọn:

Sau đó máy tính sẽ hỏi thương hiệu ma trận mà bạn có nhu cầu nhập, bấm1,2,3tùy thích (ở đây tôi chọn1).

Sau đó máy tính sẽ hỏi kích thước ma trận mà bạn muốn nhập, bấm từ1tới6tùy nằm trong vào kích thước ma trận mà bạn muốn tính (ở đây tôi chọn ma trận 3×31). Và bước đầu nhập ma trận

Phím bấm:1=2=2=2=1=2=2=2=1=

Ta thu được ma trận A

1 2 2

1 1 2

2 2 1

Tiếp đó ta bấm để nhập thêm ma trận B với ma trận C với Dim hoặc xem xét lại với Data (ở trên đây tôi nhập thêm ma trận B)

2 1 1

1 2 2

1 1 2

Khi đã nhập dứt các ma trận, ta bấm , với trên màn hình lộ diện bảng lựa chọn

Với bảng này:

Dim là nhập lại ma trận.Data là xem xét lại ma trận.MatA là điện thoại tư vấn ra ma trận A.MatB là điện thoại tư vấn ra ma trận B.MatC là gọi ra ma trận C.MatAns là call ra ma trận đã đo lường và thống kê trước đó.Det là tính định thức của ma trận.Trn là tính ma trận đưa vị.

Xem thêm: Trò Chơi Phổ Biến Về Hình Tượng Trưng Của Google Ông, Trò Chơi Phổ Biến Về Hình Tượng Trưng Của Google

Tới đây, ta rất có thể tính toán những phép tính trên ma trận:

Tính tổng của 2 ma trận A cùng B

Phím bấm:+

Tính tích của 2 ma trận A với B

Phím bấm:

Tính bình phương của ma trận A

Phím bấm:

Tính ma trận nghịch hòn đảo của ma trận A

Phím bấm:

Tính định thức của ma trận A

Phím bấm:

Trên đấy là những hướng dẫn cho việc đo lường và tính toán các phép toán của ma trận bằng máy tính CASIO fx-570VN plus, các máy tính xách tay bỏ túi đời new hơn rất có thể thực hiện các phép toán cho ma trận cấp cho 4x4, với vận tốc nhanh hơn.