*

Sau đây, thpt Đông Đô sẽ giới thiệu thêm về những công thức giúp giải các bài tập hoá trung học tập cơ sở, mời độc giả tham khảo.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích trong hóa học


1. Công thức hoá học tập là gì?

– bí quyết hoá học được dùng để thể hiện thông tin về những nguyên tố có của hợp chất hoá học hoặc solo chất hoá học. Ko kể ra, nó còn được dùng để diễn đạt phản ứng hoá học tập xảy ra như vậy nào.

– với phân tử, nó là công thức phân từ, tất cả ký hiệu hoá học các nguyên tố với số các nguyên tử các nguyên kia trong phân tử.

– những kí hiệu của cách làm hoá học

+ n: số mol (mol)

+ m: cân nặng (gam), bao hàm có: cân nặng chất tan, khối lượng dung môi, trọng lượng hỗn hợp…

+ M: cân nặng mol (gam/mol)

+ V: thể tích (lit) bao gồm thể tích khí với thể tích dung dịch

+ C%: mật độ phần trăm

+ CM: độ đậm đặc mol (mol/l)

+ H%: hiệu suất phản ứng

2. Các công thức hoá học yêu cầu nhớ


 

Công thức

Kí hiệu

Chú thích

Đơn vị tính

Tính số mol n= m : M

n

m

M

Số mol chất

Khối lượng chất

Khối lượng mol chất

mol

gam

gam

n = V : 22,4

n

V

Số mol hóa học khí ở đkc

Thể tích chất khí làm việc đkc

mol

lit

n = CM . V

n

CM

V

Số mol chất

Nồng độ mol

Thể tích dung dịch

mol

mol / lit

lit

n=A/N

n

A

N

Số mol (nguyên tử hoặc phân tử)

Số nguyên tử hoặc phân tử

Số Avogađro

mol

ntử hoặc ptử

 6.10-23

 

 

n= P.V/R.T

n

P

 

V

R

T

Số mol chất khí

Aùp suất

 

Thể tích hóa học khí

Hằng số

Nhiệt độ

mol

atm ( hoặcmmHg)

1 atm = 760mmHg

lit ( hoặc ml )

0,082 ( hoặc 62400 )

273 +toC

Khối lượng chất tan m =n. M

m

n

M

Khối lượng chất

Số mol chất

Khối lượng mol chất

gam

mol

gam

mct = mdd – mdm mct mddmdm

Khối lượng hóa học tan

Khối lượng dung dịch

Khối lượng dung môi

gam

gam

gam

 

mct=mdd.100/C%

mct

C%

mdd

Khối lượng chất tan

Nồng độ phần trăm

Khối lượng dung dịch

gam

%

gam

 

mct=mdm.S/100

mct

mdm

S

Khối lượng hóa học tan

Khối lượng dung môi

Độ tan

gam

gam

gam

Khối lượng dung dịch

 

mdd=mct.100/C%

mdd

mct

C%

 

Khối lượng dung dịch

 Khối lượng hóa học tan

Nồng độ phần trăm

 

gam

gam

%

 

mdd= mct+ mdm

mdd

mct

mdm

 

Khối lượng dung dịch

Khối lượng chất tan

Khối lượng dung môi

 

gam

gam

gam

 

mdd = V.D

mdd

V

D

Khối lượng dung dịch

Thể tích dung dịch

Khối lượng riêng của dung dịch

gam

ml

gam/ml

Nồng độ dung dịch

 

 

C%=mct.100%/mdd

mdd

mct

C%

 

Khối lượng dung dịch

 Khối lượng hóa học tan

Nồng độ phần trăm

 

gam

gam

%

C%=CM.M/10D

C%

CM

M

D

Nồng độ phần trăm

Nồng độ mol/lit

Khối lượng mol chất

Khối lượng riêng biệt của dung dịch

%

Mol /lit ( hoặc M )

gam

gam/ml

CM= n : V

CM

n

V

Nồng độ mol/lit

Số mol chất tan

Thể tích dung dịch

Mol /lit ( hoặc M )

mol

lit

 

 

CM=C%. 10.D/M

CM

C%

D

M

Nồng độ mol/lit

Nồng độ phần trăm

Khối lượng riêng của dung dịch

Khối lượng mol

Mol /lit ( hoặc M )

%

Gam/ml

gam

khối lượng riêng D = m : V

D

m

V

Khối lượng riêng hóa học hoặc dung dịch

Khối lượng hóa học hoặc dung dịch

Thể tích chất hoặc dung dịch

g/cm3 hoặc gam/ml

gam

cm3hoặc ml

Thể tích V= n.22,4

V

n

Thể tích chất khíđkc

Số mol chất khí đkc

lit

mol

V = m:D

V

m

D

Thể tích chất hoặc dung dịch

Khối lượng chất hoặc dung dịch

Khối lượng riêng chất hoặc dung dịch

cm3hoặc ml

gam

g/cm3 hoặc gam/ml

 

V= n: cm

V

n

CM

Thể tích dung dịch

Số mol hóa học tan

Nồng độ mol của dung dịch

lit

mol

mol/lit hoặc M

Vkk = 5.

Xem thêm: Menelaus In The Odyssey: King Of Sparta Helping Telemachus, King Menelaus In Greek Mythology

VO2

Vkk

VO2

Thể tích ko khí

Thể tích oxi

lit

lit

Tỷ khối hóa học khí

 

dA/B=MA/MB

dA/B

MA

MB

Tỷ khối khí A đối với khí B

Khối lượng mol khí A

Khối lượng mol khí B

 

gam

gam

 

dA/kk=MA/Mkk

dA/kk

MA

Mkk

Tỷ khối khí A đối với khí B

Khối lượng mol khí A

Khối lượng molkhông khí

 

gam

29 gam

Hiệu suất bội nghịch ứng

 

H% =msptt/msplt.100

H% msptt

msplt

Hiệu suất phản ứng

Khối lượng sản phãm thực tế

Khối lượng sản phãm lý thuyết

%

Gam,kg,…

Gam,kg,…

 

 

 

H%= nsptt.100%/nsplt

H% 

 nsptt

nsplt

Hiệu suất làm phản ứng

Thể tích sản phãm thực tế

Thể tích sản phãm lý thuyết

%

mol

mol

 

 

 

H% =Vsptt.100%/Vsplt

H% Vsptt

Vsplt

Hiệu suất phản bội ứng

Số mol sản phãm thực tế

Số mol sản phãm lý thuyết

%

Lit,…

lit,…

 

Phần trăm cân nặng của yếu tắc trong cách làm AxBy

%A=MA.x. 100/ MAxBy

Nhacai789 - Nhà cái uy tín nhất VN 2022