Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

Cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử sau đây bằng phương thức thăng bằng electron:

vd: K+1Mn+7O4-2 + HCL-1 -----> Mn+2Cl2-1 + Cl20 + H2O + KCl

Mn+7 --+5e--> Mn+2 x2

2Cl-1--2e--->Cl20 x5

Fe + HNO3 -----> Fe(NO3)2 + NO + H2O

FeO + H2SO4 ------> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe3O4 + H2SO4 ------> Fe2(SO4)3 + SO2 +H2O

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

KMnO4 + KI + H2SO4 -----> KCl + CO2 + SO2

FeS2 + H2SO4-------> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Al + HNO3 ----> AL(NO3)3 + N2 + H2O


Thiết lập phương trình bội nghịch ứng lão hóa - khử theo phương thức thăng bằng electron?

Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa trong những phản ứng.

Bạn đang xem: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử al h2so4

1: NH3 + Cl2 -> N2 +HCl

2: NH3 +O2 -> NO + H2O

3: Al + Fe3O4 -> Al2O3 + Fe

4: MnO2 + HCl -> MnCl2 + Cl2 + H2O

5: HCl + KMnO4 -> MnCl2 + KCl + Cl2 + H20

6: Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

7: Zn + HNO3 -> Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H20

8: Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + N20 + H20

9: Al + H2SO4(đặc) ->Al2(SO4)3 + SO2 + H20

10: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 -> MnO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 +H20

11: Cl2 + KOH -> KClO3 + KCl + H20

12: fe + HNO3 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H20

13: FeS + H2SO4(đặc, nóng) ->Fe2(SO4) + SO2 + H20


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản ứng lão hóa - khử
1
0
+Fe(NO3)2+++NO+++H2O+FeO+++H2SO4+------>+FE2(SO4)3+++SO2+++H2O+Fe3O4+++H2SO4+------>+FE2(SO4)3+++SO2++H2O+KMnO4+++FeSO4+++H2SO4+---...">

Cân bằng các phản ứng thoái hóa - khử sau đây:

Fe + HNO3 -----> Fe(NO3)2 + NO + H2O

FeO + H2SO4 ------> FE2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe3O4 + H2SO4 ------> FE2(SO4)3 + SO2 +H2O

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 ----> FE2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản nghịch ứng lão hóa - khử
1
0
+R2(SO4)m+++SO2+++H2O+)+M+++H2SO4+->+M2(SO4)m+++H2S+++H20 +)+R+HNO3+->+R(NO3)3+++NxOy+++ H2O+)+Fe3O4+HNO3->+Fe(NO3)3+++NxOy+++H2O">

cân bởi tiếp giùm mk nha:

+) R+H2SO4 -> R2(SO4)m + SO2 + H2O

+) M + H2SO4 -> M2(SO4)m + H2S + H20 

+) R+HNO3 -> R(NO3)3 + NxOy + H2O

+) Fe3O4+HNO3-> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản bội ứng oxy hóa - khử
0
0
+AL(NO3)3+++NxOy++H2O+5.+M+++H2SO4-------->+M2(SO4)n+++SO2+++H2O+6.+M+++HNO3+-------->+M(NO3)n+++NxOy+++H2O+7.+Zn+++HNO3+------->+Zn(+NO3)2+++NO+++N2O+++H2O+.+Biết...">

Cân bởi pt

4. AL + HNO3 -------> AL(NO3)3 + NxOy +H2O

5. M + H2SO4--------> M2(SO4)n + SO2 + H2O

6. M + HNO3 --------> M(NO3)n + NxOy + H2O

7. Zn + HNO3 -------> Zn( NO3)2 + NO + N2O + H2O . Biết tỉ lệ thành phần ( NO : N2O= 1:2)

8. AL + HNO3 -------;> AL( NO3)3 + N2 + N2O + H2O . Biết tỉ lệ ( N2 : N2O =2:1)

9. FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 ---> Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Bội nghịch ứng lão hóa - khử
2
0

Bài 1.Cân bởi phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron : 1.H2S + SO2 = S + H2O 2.H2S + HClO = HCl + H2SO4 3.S + H2SO4 = SO2 + H2O 4.Fe3O4 + co = fe + CO2 5.P + H2SO4 = H3PO4 + SO2 + H2O 6. C + H2SO4 = CO2 + SO2 +H2O


Lớp 10 hóa học Chương 4. Bội phản ứng oxy hóa - khử
0
0
Mg(NO3)2+N2O+bay+hơi+H2O 2,+Al+HNO3+loãng------>Al(NO3)...">

Hoàn thành và cân bằng những phương trình chất hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron, cho biết chất oxi hóa, hóa học khử:

1, Mg+NHO3 loãng------>Mg(NO3)2+N2O bay hơi+H2O 

2, Al+HNO3 loãng------>Al(NO3)3+N2+H2O

3, Mg+HNO3 loãng--------> Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O

4,Fe3O4+HNO3 loãng-------->..........+NO bay hơi +H2O

5, FeS+H2SO4 đặc------> ........+SO2 cất cánh hơi + .........

Xem thêm: Toán 11 Giới Hạn Của Dãy Số, Các Dạng Toán Giới Hạn Của Dãy Số

6, FeS2+HNO3 sệt -------> .........+NO2 bay hơi +.......


Lớp 10 hóa học Chương 4. Phản nghịch ứng oxy hóa - khử
2
0

 Cân bằng các phương trình sau theo cách thức thăng bằng electron. Cho thấy chất khử, chất oxi hóa. a. SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 b. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O 

 


Lớp 10 hóa học Chương 4. Phản nghịch ứng lão hóa - khử
1
0

 Câu 1. Cân nặng bằng các phương trình sau theo cách thức thăng bằng electron. Cho biết thêm chất khử, chất oxi hóa. a. SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 b. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O 

 


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Làm phản ứng oxy hóa - khử
0
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)