*

*

Bài 1: Chuyển động cơ học

Bài C11 (trang 6 SGK Vật lý 8)

Có người nói: "Khi khoảng phương pháp từ vật tới mốc không ráng đổi thì vật đứng im so với vật mốc". Theo em, nói như thế có phải thời gian nào cũng đúng không? Hãy tra cứu ví dụ minh họa đến lập luận của mình.

Lời giải

Nếu nói "Khoảng phương pháp từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật đứng yên" thì không hoàn toàn chính xác.

Ví dụ: chuyển động của đu con quay ở công viên. Lấy mốc là trung ương trục xoay thì khoảng cách từ người ngồi trên đu tới trục con quay là không cầm cố đổi, nhưng người ngồi bên trên đu xoay vẫn chuyển động bao bọc trục quay.