*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Cấu hình electron của nguyên tử na

Cấu trúc electron làm sao sau đấy là của phi kim:

(1). 1s22s22p63s23p4

(2). 1s22s22p63s23p63d24s2

(3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3

(4). 3d54s1

(5). 3s23p3

(6). 3s23p64s2


Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

X là 1s2 2s2 2p2

Y là 1s2 2s2 2p6 3s1

Z là 1s2 2s2 2p6 3s2;

T là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Q là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

R là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Các nguyên tố kim loại là


Nguyên tử của yếu tố R có lớp ngoài cùng là lớp M, bên trên lớp M tất cả chứa 2 electron. Cấu hình electron của R và đặc thù của R là


Tổng số phân tử của nguyên tử thành phần X là 52. Thông số kỹ thuật electron sinh sống phân phần bên ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là


Nguyên tử X tất cả electron sau cùng phân bố vào phân lớp 3d và khiến cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng số electron của nguyên tử X là


Số đối chọi vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Vào nguyên tử flo số electron ở lớp có mức năng lượng cao nhất là


Trong nguyên tử một yếu tố X gồm 29 electron và 36 nơtron. Số khối cùng số lớp electron của nguyên tử X lần lượt là


Nguyên tử của yếu tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong phân tử nhân số hạt có điện ngay số hạt không sở hữu điện. Thông số kỹ thuật electron của Y là


Trong ion M3-có tổng số hạt là 49, trong đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 17. Thông số kỹ thuật e của yếu tắc M là


Sắt là nhân tố quan trọng cấu trúc nên Hemoglobin, một dạng protein là yếu tắc chính làm cho hồng cầu. Thiết yếu sắt có trong hemoglobin làm nên màu đỏ của máu, một thành phần quan trọng đặc biệt của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là


Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử của một số nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy cấu hình electron nguyên tử là của yếu tắc kim loại?
Xem thêm: Định Nghĩa Và Cách Tìm Góc Giữa Hai Mặt Phẳng Và Bài Tập Vận Dụng

Ion X2- bao gồm 18 electron. Vào ion X2-, số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện là 17. Số khối của hạt nhân nguyên tử X là


Nguyên tố X là kim loại kiềm nằm tại chu kì 4 (bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học). Cấu hình electron của thành phần X là