PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T06 (i3 12100F/H610/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá chỉ bán: 12.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
*

*

*

PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S09 (i5 12600K/B660/32GB RAM/500GB SSD/RTX 3060/750W)
- giá bán: 38.399.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm

PC GAMING randy-rhoads-online.com LIQUID WATERCOOLING L01 LIMITED EDITION (i9 12900K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/RTX 3080/1000W)


PC GAMING randy-rhoads-online.com LIQUID WATERCOOLING L01 LIMITED EDITION (i9 12900K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/RTX 3080/1000W)
- giá bán: 88.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T03 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán bán: 13.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S08 (i5 12400/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3060 TI/700W)
- giá bán: 27.199.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
CPU : Intel bộ vi xử lý core i7-12700F MAIN : Z690 RAM : 16GB DDR4 SSD : 500GB VGA: RTX 3070 Ti PSU: 850W TẢN NHIỆT NƯỚC AIO
PC GAMING randy-rhoads-online.com FALCON F03 (i7 12700F/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3070TI/850W)
- giá chỉ bán: 40.499.000₫
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com 035 (I3 12100F/H610/8GB RAM/500GB SSD/RX 6500 XT/500W)
- giá bán bán: 13.299.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S04 (i5 12400F/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3060/650W)
- giá bán: 24.699.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S10 (i5 12400F/B660/16GB RAM/250GB SSD/RTX 3060/700W)
- giá bán: 24.299.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S20 (i5 12400F/B660/8GB RAM/250GB SSD/RTX 2060/600W)
- giá bán bán: 17.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S07 (i5 12400F/B660/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán bán: 17.299.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com PRO 041 (i5 12400F/B660/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660 Ti/550W)
- giá bán bán: 17.099.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S02 (i5 12400F/B660/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá chỉ bán: 16.899.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S11 (i5 12400F/B660/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán bán: 16.599.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com VALORANT PLUS (I5 12400F/B660/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/550W)
- giá bán: 16.799.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S06 (i5 11400F/B560/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán bán: 16.499.000₫
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S19 (i5 11400F/B560/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán: 15.399.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK S12 (i5 11400F/B560/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá bán: 14.799.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com 037 (I3 12100F/H610/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1050TI/500W)
- giá bán bán: 11.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com WOLF W01 (G7400/H610/8GB RAM/256GB SSD/GT 1030/450W)
- giá bán: 9.499.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com ESPORTS S1 (R5 4650G/B550/8GB RAM/500GB SSD/RADEON VEGA/550W)
- giá bán: 9.399.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com SHARK V1 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660 SUPER/550W)
- giá chỉ bán: 13.799.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com THOR (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660 SUPER/550W)
- giá bán: 13.499.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T10 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán bán: 13.399.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T09 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá bán bán: 12.499.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T02 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá bán: 12.299.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T07 (i3 10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1030/500W)
- giá bán bán: 8.599.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T05 (i3 10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1050 TI/450W)
- giá bán bán: 9.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T11 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1050TI/450W)
- giá bán bán: 11.699.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T12 (i3 10105F/H510/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1050 TI/450W)
- giá bán bán: 10.299.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
GIẢM 500.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ KHUYẾN MÃI+ bàn phím Fuhlen L411 trị giá bán 189.000đ (KBFU004)+ loài chuột Fuhlen L102 trị giá chỉ 129.000đ (MEFU008)+ Tai Nghe Gaming trị giá bán 299.000đ (TNRX001)+ Bàn di chuột Gaming trị giá 89.000đ (PADM693)
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T13 (i3 10105F/H510/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá bán bán: 11.499.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
GIẢM 500.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ KHUYẾN MÃI+ bàn phím Fuhlen L411 trị giá bán 189.000đ (KBFU004)+ chuột Fuhlen L102 trị giá bán 129.000đ (MEFU008)+ Tai Nghe Gaming trị giá chỉ 299.000đ (TNRX001)+ Bàn di con chuột Gaming trị giá bán 89.000đ (PADM693)
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T08 (i3 10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GT 1030/500W)
- giá bán: 8.499.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng: tương tác
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com TIGER T04 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660TI/550W)
- giá bán: 14.399.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING randy-rhoads-online.com LIQUID WATERCOOLING L03 (i7 12700K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/RTX 3070TI/850W)
- giá bán bán: 61.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng: liên hệ
Thông số thành phầm
CPU: Intel core i3-12100F Main: H610 2 khe ram Ram: 1 x 8GB Ổ cứng: 256GB SSD VGA: AMD Radeon RX 560 PSU: 550W
PC GAMING randy-rhoads-online.com LION A2 (I3 12100F/H610/8GB RAM/256GB SSD/RX 560/550W)
- giá bán: 11.799.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- CPU: Intel bộ vi xử lý core i3-12100F - Main: H610 2 khe ram - Ram: 1 x 8GB - Ổ cứng: 256GB SSD - VGA: AMD Radeon RX 560
CPU: Intel vi xử lý core i9 12900K Mainboard: z690 RAM: 32GB SSD: 2TB VGA: RTX 3080 PSU: 850w 80 Plus Gold Wifi: bao gồm Hệ điều hành: Dos Bluetooth: bao gồm
PC Gigabyte Aorus model X (i9-12900K/Z690/32GB RAM/2TB SSD/RTX3080/WL+BT/No OS) (GB-AMXI9N8A-2171)
- giá chỉ bán: 85.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
CPU: bộ vi xử lý core i5-10400 RAM: 8GB GPU: GTX1660 Super 6GB Ổ cứng: 256GB SSD Tính năng: WLAN + bluetooth OS: chưa tồn tại Phụ kiện: Cab Nguồn, HDSD
PC Lenovo IdeaCentre G5 14IMB05 (i5-10400/8GB RAM/256GB SSD/GTX1660 Super/WL+BT/No OS) (90N900H8VM)
- giá bán bán: 17.499.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- CPU: bộ vi xử lý core i5-10400 - RAM: 8GB - GPU: GTX1660 Super 6GB - Ổ cứng: 256GB SSD - Tính năng: WLAN + công nghệ bluetooth
TẶNG KÈM+ Chuột chơi game Lenovo M500 RGB (MELE022) trị giá bán 1.200.000đ áp dụng đến khi hết quà.ƯU ĐÃI+ giảm ngay 200.000đ khi mua kèm Windows phiên bản quyền.
CPU: AMD Ryzen 7 5800X RAM: 16GB Ổ cứng: 1 TB SSD VGA: RTX 3070 Wifi: gồm Bluetooth: gồm Hệ điều hành: Windows 11
PC asus ROG Strix G35DX (R7-5800X/16GB RAM/1TB SSD/RTX3070 8GB/WL+BT/Win 11) (G35DX-VN003W)
- giá bán: 48.199.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:24 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm

Là một bạn hay dễ dàng và đơn giản chỉ là một người thích game play PC thì ai ai cũng mong mong sở hữu cho khách hàng một cỗ máy tính chơi game xịn sò. Nhưng với sự phát triển của technology hiện nay, để thiết lập một bộ máy PC gaming khủng có khả năng cân hết mọi tựa game đồng nghĩa với việc bạn phải chi ra một túi tiền không hề nhỏ. Vậy làm rứa nào để lựa lựa chọn một chiếc máy chơi game thông số kỹ thuật tốt mà lại giá lại rẻ? Hãy nhằm randy-rhoads-online.com giúp bạn nhé !

Lựa chọn máy vi tính chơi game theo tiêu chuẩn nào ?

Trong một bộ máy tính nói tầm thường hay PC gaming nói riêng, tất cả các linh kiện máy vi tính đều vào vai trò quan trọng và tất yêu thiếu bất cứ linh kiện nào. Tuy nhiên,có một vài yếu tố quyết định đến sức khỏe của một cỗ máy tính chơi game bạn cũng cần lưu ý khi kiến tạo cấu hình cân xứng với mình.

Bạn đang xem: Cấu hình máy tính chơi game dưới 10 triệu

Xây dựng bộ máy chơi game như thế nào ?

Card vật dụng họa

Tương từ bỏ như PC kiến tạo đồ họa, với một máy bộ chơi game, card thiết bị họa ( VGA) nhập vai trò quyết định của vấn đề xử lý hình hình ảnh đồ họa của tựa game chúng ta chơi kế tiếp xuất ra màn hình. Đây là yếu tố tác động nhiều tốt nhất tới trải nghiệm game play của bạn. Để rất có thể chơicác tựa trò chơi online khủng bây giờ như PUBG, GTA V hay COD thì các bạn cũng phải tất cả một mẫu card đồ họa tương xứng buộc phải không !

Bộ vi giải pháp xử lý CPU

Thông thường xuyên khi mua laptop chơi game, mọi người chỉ chú ý tới GPU của card đồ họa mà quên đi câu hỏi phải nâng cấp CPU lên làm sao cho tương xứng. Giả dụ chỉ chú ý tới vấn đề lắp vga quá khủng trong khi CPU lại vượt cùi, không đáp ứng đủ sẽ gây nên hiện tượng nghẽn cổ chai. Điều chính là lời lý giải cho việc có những cỗ máy chơi trò chơi khủng, vô cùng thông minh nhưng lại lừ đừ như rùa. Trong vượt trình bọn họ chơi game, CPU và đồ họa sẽ cùng chuyển động nhưng mỗi thành phần sẽ đóng vai trò khác nhau. Nếu CPU vào vai trò xử lý tất cả các lệnh mà bọn họ thao tác thì đồ họa sẽ mặt khác vẽ lên tất cả các làm việc đó. Bởi vì vậy nếu hai thành phần này cọc cạch so với nhau sẽ gây ra hiện tượng lag lag lúc tập luyện game.

Core I5 11400 là tuyển lựa khá ổn cho cấu hình pc gaming năm 2021

Vậy nên lựa chọn CPU làm sao để chơi game? những con chip phổ biến dành riêng cho các cỗ máy chơi game phổ thông bây chừ đáp ứng được hầu như các tựa game có thể kế cho tới nhứIntel chip core I3 9100 xuất xắc I5 9400F. Bên cạnh đó các chúng ta cũng có thể lựa chọn những sản phẩm thời thượng để xây dựng phần lớn con quái vật phần cứng như I7 8700 xuất xắc I9 9900.

RAM

Để có thể chơi những tựa game thịnh hành hiện nay, bộ máy tính nghịch game của chúng ta bắt buộc phải bao gồm dung lượngRAMtừ 8gb trở lên. Với những tựa game offline bự thì số lượng này đã là 16gb. Mặc dù một số tựa game cũ chỉ yêu cầu 4gb, nhưng chắc hẳn chắn bạn sẽ không ước ao xây dựng cấu bên cạnh đó vậy nếu còn muốn sử dụng lâu dài.

Thiết bị lưu lại trữ

Chưa lúc nào giá SSD xuống phải chăng như hiện nay nay. Hãy tranh thủ tăng cấp cho máy bộ PC gaming của bản thân mình một cái ở SSD để lưu trữ game. Tin tôi đi, SSD đã giúp nâng cấp tốc độ truyền tải cao hơn rất nhiều, tài năng load trò chơi cũng sẽ nâng cấp rõ rệt đấy

Máy tính game play tại randy-rhoads-online.com

randy-rhoads-online.comlà showroom cung cấp cho máy tính chơi game khủng giá bán rẻuy tín chất lượng nhất hiện nay nay. Đến với chúng tôi, các chúng ta cũng có thể sở hữu một bộ máy tính đùa game giỏi , hàng bao gồm hãng, new 100% cùng với giá chỉ từ 9 triệu đồng. Không tính ra, cửa hàng chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng các cỗ máy tính với những linh kiện thời thượng nhất trên thị phần trong nước và quốc tế. Hãy để công ty chúng tôi giúp các bạn sở hữu một thiết bị đùa game đáp ứng đầy đủ các nhu yếu chơi game của bạn.

Các máy bộ tính game play trọn bộ theo thông số kỹ thuật dựng sẵn của randy-rhoads-online.com được các kĩ thuật viên tay nghề cao của shop chúng tôi lựa chọn, giám sát sao cho phù hợp nhất. Đây là lựa chọn thích hợp nhất cho phần nhiều bạn chưa có kinh nghiệm lựa chọn phần cứng nhưng ước muốn có được bộ máy cấu hình mạnh, chi tiêu hợp lý để trải nghiệm chơi game giỏi nhất. Các chúng ta cũng có thể lựa lựa chọn theo mức giá từ thấp mang lại cao nhằm lựa chọn cỗ máy phù hợp tuyệt nhất với mình.

PC gaming giá thấp dưới 10 triệu đồng

Trong mức giá thành từ 8 triệu cho 10 triệu đồng, bạn có thể lựa chọn những cấu hình máy tính dưới đây để rất có thể kết hợp chơi game online vơi hàng hay làm cho các các bước văn phòng cơ bản

Máy tính chơi game giá thấp tại randy-rhoads-online.com

PC gaming 15 triệu

Đây là mức giá thành mà bạn cũng có thể xây dựng cho bạn một cấu hình máy tính chơi game tầm trung bình với hiệu năng khá tốt khi chơi các tựa game online tương tự như offline. Tham khảo một số thông số kỹ thuật pc gaming 15 triệu được dựng sẵn tại randy-rhoads-online.com

PC gaming cao cấp

Ngoài những thông số kỹ thuật phổ thông tốt tầm trung, randy-rhoads-online.com còn triển khai không ít các cấu hình pc gaming cao cấp với đều linh kiện mạnh khỏe nhất đi cùng khối hệ thống tản sức nóng nước custom mang đến hiệu năng khủng giành riêng cho đối tượng người sử dụng chuyên nghiệp, mong muốn xử lý các bước cao.

Xem thêm: Nhỏ Từ Từ Cho Đến Dư Dung Dịch Naoh Vào Dung Dịch Alcl3 Hiện Tượng Xảy Ra Là

Một gạn lọc khác dành cho chính mình đó đó là máy đùa game đồng điệu theo hãng. Đây là các cỗ máy được thêm ráp theo các cụ thể đồng bộ nhất của các thương hiệu ASUS, GIGABITE, MSI..

Còn nếu như là 1 trong tay sành sỏi, một lão làng mạc về phần cứng, các chúng ta có thể xây dựng cỗ máy tính gameplay tùy trở thành theo các linh kiện bạn muốn. Đây hẳn sẽ là 1 trong trải nghiệm thú vị đúng không !

Tại sao đề xuất mua máy vi tính chơi game tại randy-rhoads-online.com?

randy-rhoads-online.com là yêu đương hiệu cung cấp máy tính nghịch game, máy tính xách tay gaming giá rẻ tại thủ đô với các tiêu chuẩn : cam kết hàng bao gồm hãng, Đảm bảo hóa học lượng, cam kết đúng thông số kỹ thuật và chủng loại mã

Cùng với sẽ là các chính sách vô cùng hấp dấn giành cho khách hàng

Hoàn chi phí 100% nếu sản phẩm không đúng với đối kháng đặt hàngGiao sản phẩm miễn phí lên tới 35kmChế độ bh nhanh gọn, đúng chuẩn với dịch vụ bảo hành tại nhàĐội ngũ kinh nghiệm viên, tư vấn viên chăm nghiệp, đáp ứng đúng đắn nhu ước của khách hàng hàngHỗ trợ trả dần 0% qua thẻ tín dụng thanh toán Visa, Master Card