Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một trong những phương trình lượng giác hay gặpÔn tập chương 1Bài 1: nguyên tắc đếmBài 2: hoạn - Chỉnh thích hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép demo và biến đổi cốBài 5: tỷ lệ của biến hóa cốÔn tập chương 2 bài xích 1-2: phương pháp quy hấp thụ toán học tập - dãy sốBài 3: cung cấp số cộngBài 4: cấp cho số nhânÔn tập chương 3Bài 1: giới hạn của hàng sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
100 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm con số giác
Trang trước
Trang sau

100 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác

Để học xuất sắc Đại Số và Giải tích lớp 11, dưới đó là mục lục những bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11 Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác. Chúng ta vào tên bài xích để theo dõi và quan sát phần bài xích tập và thắc mắc trắc nghiệm gồm đáp án tương ứng.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 11 chương 1


Trắc nghiệm Hàm con số giác bao gồm đáp án

Câu 1. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) gồm tập khẳng định là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp


Câu 2.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) gồm tập xác minh là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Câu 3.Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án D


Câu 4.Hàm số :

*

tất cả tập khẳng định là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Câu 5.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) cùng k ∈ Z.

Khoảng nào tiếp sau đây không phía bên trong tập xác định của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Câu 6.Hàm số :

*

có tập khẳng định là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

Câu 7.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không có tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 8.Hàm số

*
thỏa mãn tính hóa học nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Xác định bên trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 9.Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

Câu 10.Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bạn dạng có đáp án

Câu 1: Phương trình sinx = cosx gồm số nghiệm thuộc đoạn <0;π> là:

A.1

B.4

C.5

D.2

Hiển thị đáp án

Ta tất cả sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> bắt buộc k = 0. Vậy chỉ có một nghiệm của phương trình nằm trong <0;π>.Chọn đáp án A


Câu 2: Phương trình sin2x = 1 tất cả nghiệm là:

A.π/2+k4π, k ∈ Z.

B.π/2+kπ, k ∈ Z.

C.π/4+k2π, k ∈ Z.

D.π/4+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 3: Phương trình sin2 x/3 = 1 có nghiệm là:

A.π/2+k2π, k ∈ Z.

B.3π/2+k2π, k ∈ Z.

C.3π/2+k3π, k ∈ Z.

D.kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án
*

Chọn giải đáp C


Câu 4: Phương trình 2cosx - √3 = 0 gồm tập nghiệm trong tầm (0;2π) là:

*
Hiển thị đáp án
*

Chọn câu trả lời A


Câu 5: Phương trình sin(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z.

B.π+k2π, k ∈ Z.

C.π/2+kπ, k ∈ Z.

D.±π/6+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 6: Phương trình cosx/2 = - 1 bao gồm nghiệm là:

A.x = 2π + k4π, k ∈ Z. B.x = k2π, k ∈ Z.

C.x = π + k2π, k ∈ Z. D.x = 2π + kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 7: Phương trình cos23x = 1 gồm nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Phương trình tan( x - π/4) = 0 tất cả nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Phương trình cot( x + π/4) = 0 bao gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Ví Dụ Về Thế Giới Quan Duy Vật Và Duy Tâm ? Ví Dụ Về Thế Giới Quan Duy Vật Đầy Đủ Nhất

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B


Câu 10: trong <0;π>,phương trình sinx = 1 – cos2x bao gồm tập nghiệm là:

*
Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp D


Giới thiệu kênh Youtube randy-rhoads-online.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, randy-rhoads-online.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học giỏi 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.randy-rhoads-online.com