Hướng dẫn giải bài 3. Chuyển động thẳng biến hóa đều sgk vật dụng Lí 10. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ gia dụng Lí 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, đi kèm theo công thức, định lí, chăm đề gồm trong SGK để giúp các em học sinh học xuất sắc môn vật lý 10, ôn thi giỏi nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Câu hỏi và bài tập vật lí 10 trang 22

LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Vận tốc tức thời – vận động thẳng biến đổi đều

1. Vận tốc tức thời:

Vận tốc ngay lập tức của một đồ dùng tại một điểm cho ta biết tại điểm đó vật vận động nhanh tốt chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ gia tốc của một đồ gia dụng tại một điểm là một trong đại lượng véc tơ có:

– nơi bắt đầu tại vật đưa động

– Phương và chiều là phương với chiều của chuyển động

– Độ dài biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ lệ xích làm sao đó.

Véctơ gia tốc được dùng làm đặc trưng cho vận động về sự nhanh, lờ lững và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi những vật chuyển động trên một con đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải lựa chọn một chiều dương trên phố thẳng đó với quy cầu như sau:

+ Vật hoạt động theo chiều dương bao gồm v > 0.

+ Vật chuyển động ngược chiều dương gồm v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của hoạt động là đại lượng xác minh bằng yêu quý số thân độ trở nên thiên gia tốc ∆v cùng khoảng thời gian vận tốc trở nên thiên ∆t.

Gia tốc của gửi động cho biết thêm vận tốc biến đổi thiên cấp tốc hay lừ đừ theo thời gian.

Ta có: (a= dfracDelta vDelta t)

Đơn vị của tốc độ là mét trên giây bình phương (m/s2).

b) Véc tơ gia tốc:

Trong chuyển động thẳng nhanh dần phần đông của một vật, véc tơ gia tốc có nơi bắt đầu ở vật gửi động, gồm phương và chiều trùng với phương và chiều của véc tơ tốc độ và gồm độ nhiều năm tỉ lệ với độ khủng của vận tốc theo một tỉ xích như thế nào đó.

Ta có: (overrightarrow a = dfracoverrightarrow v – overrightarrow v_0 t – t_0 = dfracDelta overrightarrow v Delta t)

Và (overrightarrow a) thuộc chiều với những véc tơ vận tốc.

2. Gia tốc của vận động thẳng cấp tốc dần đều

a) phương pháp tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong kia (a) cùng dấu cùng với (v) và (v_0)

b) Đồ thị tốc độ – thời gian

Đồ thị vận tốc – thời gian là hình vẽ trình diễn sự biến đổi thiên của gia tốc tức thời theo thời hạn và có dạng là một trong đoạn thẳng.

3. Bí quyết tính lối đi của vận động thẳng cấp tốc dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy đường đi trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều là 1 trong những hàm số bậc nhì của thời gian.

4. Công thức tương tác giữa gia tốc, tốc độ và đường đi của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình chuyển động của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): tốc độ ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời điểm t

III. Hoạt động chậm dần đều

1. Vận tốc của chuyển động thẳng chững dần đều

Ta có ( a=dfracv-v_0t)

Nếu chọn chiều dương là đưa động, ta bao gồm a âm (nghĩa là a và v trái dấu)

Véc tơ vận tốc của hoạt động thẳng chậm chạp dần gần như ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

2. Gia tốc của hoạt động thẳng chậm dần đều

a) bí quyết vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược vết với v0 với v).

b) Đồ thị vận tốc thời gian

Tương từ bỏ như vận động thẳng cấp tốc dần hồ hết nhưng vật thị đã dốc xuống khi chọn chiều dương là chiều gửi động.

3. Bí quyết tính đường đi và phương trình hoạt động của chuyển động thẳng chậm lại đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– chuyển động chuyển đổi đều là chuyển động có tốc độ không đổi

– công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ vận động thẳng nhanh dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

+ chuyển động chậm dần đều: (a) ngược lốt với (v_0)

– phương pháp tính quãng lối đi được của hoạt động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình vận động của vận động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức tương tác giữa gia tốc, vận tốc và quãng lối đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời thắc mắc C1 trang 16 đồ dùng Lý 10

Tại một điểm M trên đường đi, đồng hồ đeo tay tốc độ của một cái xe máy chỉ 36 km/h. Tính xem vào khoảng thời hạn 0,01 s xe pháo đi được quãng con đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ vận tốc của xe sản phẩm công nghệ chỉ độ bự của gia tốc tức thời tại thời gian M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 17 vật Lý 10

Hãy so sánh độ lớn gia tốc tức thời của xe tải và xe con ở Hình 3.1. Mỗi đoạn trên vector gia tốc tương ứng với 10 km/h. Trường hợp xe con đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe sở hữu đang đi theo hướng nào?

Trả lời:

Độ lớn vận tốc tức thời của mỗi xe là:

– xe tải: 30 km/h

– Xe nhỏ là 40 km/h

⇒ Độ lớn tốc độ tức thời của xe pháo con lớn hơn xe tải.

Nếu xe nhỏ đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe mua đang đi theo phía Tây – Đông.

3. Trả lời thắc mắc C3 trang 19 thứ Lý 10

Hãy viết bí quyết tính gia tốc ứng với thiết bị thị nghỉ ngơi Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ thứ thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình vận tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời thắc mắc C4 trang 19 vật Lý 10

Hình 3.6 là đồ thị vận tốc – thời gian của một thang sản phẩm trong 4s đầu kể từ khi xuất phát. Hãy xác minh gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ đồ dùng thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời khắc (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời điểm (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, vận tốc của thang trang bị trong giây trước tiên là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời thắc mắc C5 trang 19 đồ gia dụng Lý 10

Hãy tính quãng đường mà lại thang vật dụng đi được vào giây vật dụng nhất, kể từ lúc xuất phát ở câu C4.

Trả lời:

Ta có, tốc độ của thang đồ vật trong giây thứ nhất là (0,6m/s^2) (đã tính ở câu C4)

⇒ Quãng đường nhưng thang đồ vật đi được vào giây sản phẩm nhất, kể từ thời điểm xuất phạt là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời câu hỏi C6 trang 20 Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp điện lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, đặt dốc vừa nên (xem hình 3.1 sinh sống đầu bài học này). Hãy chế tạo một phương án nghiên cứu và phân tích xem vận động của hòn bi có phải là chuyển động thẳng nhanh dần đa số hay không? chú ý rằng chỉ có thước nhằm đo độ lâu năm và đồng hồ thời trang để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình chuyển động của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu chọn gốc tọa độ tại điểm thả bi cùng thả bi nhẹ, không gia tốc đầu thì: xo = 0 với vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ trọng thuận với (t^2) (vì a ko đổi)

Vậy, ta tất cả cách triển khai thí nghiệm như sau:

– chọn gốc tọa độ trên điểm thả lăn bi và thả bi không tồn tại vận tốc đầu .

– sử dụng thước đo và ấn định các quãng đường nhưng bi sẽ lăn hết (t).

– Dùng đồng hồ đo thời hạn bi lăn hết quãng đường đo. (S = x).

– Xét coi S có tỉ lệ thuận với t2 xuất xắc không, nếu gồm thì bi đã hoạt động thẳng cấp tốc dần đều.

7. Trả lời thắc mắc C7 trang 21 thiết bị Lý 10

Trở lại ví dụ sống mục III.2a. Tính quãng đường mà xe đạp điện đi được tự lúc bước đầu hãm phanh đến lúc giới hạn hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp đang đi thẳng liền mạch với vận tốc 3 m/s đột nhiên hãm phanh với đi chậm dần đều. Từng giây vận tốc giảm 0,1 m/s. Tính quãng con đường mà xe đạp đi được từ lúc ban đầu hãm phanh mang lại lúc dừng hẳn

Trả lời:

Ta có, thời gian từ thời điểm vật bắt đầu hãm phanh đến khi dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng đường đi được trong thời hạn trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời câu hỏi C8 trang 21 đồ vật Lý 10

Dùng công thức (3.4) để kiểm tra công dụng thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đấy là phần hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk thiết bị Lí 10 không thiếu thốn và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài bác tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 22 đồ Lý 10

Viết bí quyết tính gia tốc tức thời của một vật hoạt động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho thấy yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong cách làm đó.

Trả lời:

Công thức tính gia tốc tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong cách làm ta đề xuất xem vào khoảng thời hạn rất ngắn Δt xe dời được một đoạn đường Δs rất ngắn bởi bao nhiêu.

2. Giải bài xích 2 trang 22 thiết bị Lý 10

Véctơ vận tốc tức thời trên một điểm của một hoạt động thẳng được xác định như cố nào?

Trả lời:

Véc tơ vận tốc tức thời trên một điểm của một chuyển động thẳng tất cả độ lớn nhất định, tất cả phương và chiều xác định, có:

– Gốc đặt tại vật đưa động.

– Phương cùng chiều là phương và chiều của chuyển động.

– Độ dài trình diễn độ khủng của tốc độ theo một tỉ xích như thế nào đó.

Khi những vật vận động trên một mặt đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên phố thẳng trên với quy mong như sau:

– Vật vận động theo chiều dương bao gồm v > 0.

– Vật vận động ngược chiều dương có v

3. Giải bài bác 3 trang 22 vật Lý 10

Chuyển cồn thẳng cấp tốc dần đều, chậm dần gần như là gì?

Trả lời:

– vận động thẳng cấp tốc dần số đông là chuyển động thẳng bao gồm độ lớn của tốc độ tức thời tăng dần đều theo thời gian.

– chuyển động thẳng chậm trễ dần số đông là vận động thẳng có độ lớn của tốc độ tức thời giảm dần theo thời gian.

4. Giải bài xích 4 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết bí quyết tính tốc độ của vận động thẳng nhanh, chậm lại đều. Phân tích dấu của những đại lượng gia nhập vào phương pháp đó.

Trả lời:

Công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng nhanh, chững dần đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– vận động thẳng nhanh dần đều: (a) thuộc dấu với (v_0)

– chuyển động thẳng chậm lại đều: (a) ngược dấu với (v_0)

5. Giải bài xích 5 trang 22 đồ dùng Lý 10

Gia tốc của hoạt động thẳng nhanh, lờ lững dần đều phải có dặc điểm gì? gia tốc được đo bằng đơn vị chức năng nào? Chiều của véctơ tốc độ của các chuyển động này có điểm sáng gì?

Trả lời:

– gia tốc của chuyển động cho thấy thêm vận tốc trở nên thiên cấp tốc hay chậm chạp theo thời gian

– Đơn vị của gia tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ vận tốc của vận động thẳng cấp tốc dần đều phải sở hữu phương và chiều trùng với phương và chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ tốc độ của vận động thẳng lờ đờ dần những ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài xích 6 trang 22 thứ Lý 10

Viết cách làm tính quãng đường đi được của vận động nhanh, chậm lại đều. Nói rõ dấu của những đại lượng gia nhập vào bí quyết đó. Quãng đường đi được vào các chuyển động này nhờ vào vào thời hạn theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng lối đi được của chuyển động thẳng nhanh, chững lại đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– hoạt động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu với (v_0)

– vận động thẳng chững dần đều: (a) ngược vệt với (v_0)

– Quãng lối đi được vào các chuyển động này nhờ vào vào thời hạn theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài xích 7 trang 22 trang bị Lý 10

Viết phương trình vận động của chuyển động thẳng nhanh, chững lại đều?

Trả lời:

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– hoạt động thẳng cấp tốc dần đều: a thuộc dấu cùng với (v_0)

– hoạt động thẳng chững lại đều: a ngược lốt với (v_0)

8. Giải bài 8 trang 22 trang bị Lý 10

Thiết lập phương pháp tính gia tốc của hoạt động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng đường đi được?

Trả lời:

Ta có:

– bí quyết tính gia tốc của chuyển động đổi khác đều: (v=v_0+at) (1)

– phương pháp tính quãng mặt đường trong chuyển động biến đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) cầm vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính vận tốc của hoạt động thẳng biến đổi đều theo tốc độ quãng đường đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài bác 9 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Câu như thế nào đúng?

A. Tốc độ của chuyển động thẳng nhanh dần đều lúc nào cũng to hơn gia tốc của hoạt động thẳng chậm dần đều.

B. Hoạt động thẳng cấp tốc dần đều phải có gia tốc bự thì có vận tốc lớn.

C. Hoạt động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng, sút theo thời gian.

D. Vận tốc trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều phải sở hữu phương, chiều cùng độ lớn không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: khi vật chuyển động nhanh dần đều, véctơ gia tốc có gốc ở vật gửi động, gồm phương với chiều trùng với phương với chiều của véctơ vận tốc. Và gia tốc của vận động thẳng cấp tốc dần những là đại lượng ko đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài bác 10 trang 22 thứ Lý 10

Trong bí quyết tính gia tốc của vận động thẳng nhanh dần gần như v = v0 + at thì

A. V luôn luôn luôn dương.

B. A luôn luôn luôn dương.

C. A luôn luôn cùng dấu với v.

D. A luôn luôn ngược vệt với v.

Chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

Trong bí quyết tính gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần gần như v = v0 + at thì a luôn luôn luôn cùng dấu cùng với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài bác 11 trang 22 đồ vật Lý 10

Công thức như thế nào dưới đấy là công thức tương tác giữa vận tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài xích 12 trang 22 vật dụng Lý 10

Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt vận tốc 40 km/h.

a) Tính tốc độ của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường nhưng tàu đi được trong một phút đó.

c) Nếu liên tục tăng tốc do đó thì sau bao lâu nữa tàu đạt vận tốc 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời hạn là lúc tàu bước đầu rời ga, chiều dương là chiều đưa động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong 1 phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài xích 13 trang 22 đồ dùng Lý 10

Một ô tô đang làm việc thẳng các với tốc độ 40 km/h bỗng nhiên tăng ga vận động nhanh dần dần đều. Tính tốc độ của xe pháo biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1km thì ô tô đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ với gốc thời gian lúc ô tô ban đầu tăng ga, chiều dương là chiều chuyển động.

Đổi solo vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng bí quyết liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài 14 trang 22 đồ Lý 10

Một đoàn tàu đang hoạt động với vận tốc 40 km/h thì hãm phanh, hoạt động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau nhì phút thì tàu tạm dừng ở sảnh ga.

a) Tính tốc độ của đoàn tàu

b) Tính quãng đường nhưng mà tàu đi được trong thời gian hãm.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ, gốc thời gian lúc tàu bước đầu hãm phanh, chiều dương là chiều vận động của đoàn tàu.

Đổi 1-1 vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc lúc sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu tạm dừng nên vận tốc lúc sau của tàu bởi 0)

Thời gian từ cơ hội hãm phanh đến khi dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng con đường tàu đi được vào thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài 15 trang 22 thứ Lý 10

Một xe cộ máy đang đi với vận tốc 36 km/h bỗng người điều khiển xe thấy có một cái hố trước mặt, cách chiếc xe 20 m. Người ấy phanh gấp cùng xe đến tiếp giáp miệng hố thì ngừng lại.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính thời hạn hãm phanh.

Xem thêm: Thế Nào Là Kinh Tế Thị Trường Là Gì? Ưu, Nhược Điểm Ra Sao? Kinh Tế Thị Trường Là Gì

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc thuở đầu của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– tốc độ lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường mà xe đi được từ lúc phanh đến lúc dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở đây ta không áp dụng trực tiếp cách làm tính vận tốc vì chưa chắc chắn thời gian từ lúc hãm mang đến lúc xe dừng lại hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần lí giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk vật dụng Lí 10 đầy đủ, gọn gàng và dễ hiểu nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn thứ lý 10 giỏi nhất!