Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây trở ngại nhất cho các em trong vấn đề hiểu và ghi nhớ loài kiến thức. Chính vì như vậy Kiến Guru sẽ biên soạn bài Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ một cách đầy đủ, dễ dàng nhớ tuyệt nhất về hiđrocacbon để cung cấp các em.

Bạn đang xem: Cấu tạo hóa học là gì

Bạn vẫn xem: cấu tạo hóa học là gì

I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ các hợp chất đơn giản như CO, CO2, những muối cacbonat, những hợp hóa học xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải tất cả cacbon, thông thường có hiđro, hay gặp mặt oxi với nitơ, tiếp nối đến những halogen, giữ huỳnh, photpho...

+ link hoá học nhà yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, yếu bền nhiệt, dễ cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ những phản ứng thường diễn ra chậm và không hoàn toàn, không theo một hướng tuyệt nhất định.

+ số lượng các hợp hóa học hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với những chất vô sinh chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon không no (có cả link đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử tất cả vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần thành phần và cách làm phân tử:

+ Công thức tổng quát (CTTQ): cho biết thêm thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy chất cơ học đó đến chứa tía nguyên tố C, H với O.

+ Công thức dễ dàng nhất (CTĐGN): cho biết thêm tỷ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ thành phần C : H : O = 1: 2 :1.

+ bí quyết phân tử (CTPT): cho biết thêm số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta có C2H4O2.

Để xác định được công thức phân tử cần biết thành phần những nguyên tố và trọng lượng mol phân tử của nó.

- so sánh định tính cùng định lượng những nguyên tố:


*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ


*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Xác định cân nặng mol phân tử:

+ nhờ vào tỉ khối so với không gian hoặc so với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không phai hơi: khẳng định bằng cách thức nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

- phương pháp cấu tạo:


*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Thuyết kết cấu hoá học:

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, các nguyên tử link với nhau theo đúng hoá trị và theo một vật dụng tự duy nhất định. Sản phẩm tự liên kết đó được hotline là kết cấu hoá học.

Sự đổi khác thứ trường đoản cú tự links đó sẽ tạo nên ra chất mới.

+ trong phân tử chất hữu cơ, cacbon tất cả hoá trị 4. Số đông nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và kết hợp trực tiếp với nhau chế tạo ra thành mọi mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất nhờ vào vào thành phần phân tử (bản chất và số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hoá học tập (thứ tự liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng cùng đồng phân

- Đồng đẳng: những chất có đặc thù hoá học tương tự nhau tuy thế hơn hèn nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất tất cả cùng cách làm phân tử nhưng lại khác về kết cấu hoá học.

Ví dụ: Cùng phương pháp là C2H6O, bao gồm 2 công thức cấu tạo là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Liên kết hoá học tập trong hợp chất hữu cơ

- những chất hữu cơ rất có thể có những liên kết đơn, liên kết đôi hay link ba.

- liên kết hiđro là loại links yếu, khiến cho giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử có độ âm năng lượng điện cao. Loại link này tác động lớn đến độ chảy trong nước, đến ánh sáng sôi, ánh sáng nóng chảy của đa số chất.

5. Bội phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là hầu hết hợp hóa học hữu cơ có hai yếu tố là cacbon và hiđro.

1. Ankan:

- hàng đồng đẳng ankan (parafin): cách làm tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ gồm đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Lúc số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

- phương pháp tính nhanh: 3

- gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, những nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía C ngay gần nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính + an.


*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- tính chất vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, hầu hết không rã trong nước, tan những trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

- tính chất hoá học:

+ làm phản ứng đặc thù của ankan là phản nghịch ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị sửa chữa bởi nhân tố halogen khi thắp sáng hoặc đun nóng cùng ưu tiên vắt vào H ngơi nghỉ C bậc cao.

+ làm phản ứng đốt cháy:

+ trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta nhận được ankan.

- Ứng dụng:


*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

2. Anken:

- hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức bao quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken tất cả đồng phân cấu trúc (mạch C với vị trí nối đôi) với đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt liên kết đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối đôi, chất vấn hoá trị C. Lúc số C có tác dụng nhánh bằng số C mạch chính thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm vắt của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác biệt thì sẽ xuất hiện đồng phân hình học. Nếu các nhóm vậy ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một bên với nối đôi vẫn là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, cất nối đôi, các nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay gần nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu – số chỉ vị trí nối đôi – en.


Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử bao gồm một links đôi, trong số đó có một liên kết π cùng một liên kết σ.

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, ko tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ khi M tăng, ánh sáng nóng chảy, nhiệt độ sôi và cân nặng riêng tăng dần.

- đặc thù hoá học tập của anken:

+ phản bội ứng sệt là làm phản ứng cộng (vì có liên kết π nhát bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cộng H2 sinh ra ankan tương ứng; cộng với halogen xuất xắc hợp chất halogen xuất hiện dẫn xuất halogen; cùng với nước hình thành ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên đã tích hợp C bậc cao.

+ bội phản ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:


Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử tất cả 2 nối đôi.

- cách làm tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien gồm 2 nối đôi liên tục nhau, ankađien bao gồm 2 nối đôi bí quyết một nối đối kháng (ankađien liên hợp, ứng dụng nhiều nhất), ankađien tất cả 2 nối đôi cách nhau nhiều nối đôi....

- đặc điểm hoá học: Ankađien có đặc thù hoá học tựa như anken.

4. Ankin:

Ankin là phần nhiều hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử chứa một nối ba.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin bao gồm đồng phân mạch C với đồng phân địa chỉ nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt link ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với nối ba, chất vấn hoá trị C. Lúc số C có tác dụng nhánh ngay số C mạch chính thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối ba, các nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay sát nối tía nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu – số chỉ địa chỉ nối cha – in.


Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- tên thông thường:

- đặc điểm hoá học: Ankin gia nhập phản ứng cộng, trùng vừa lòng và những ank-1-in tham gia phản ứng thế.

- Ứng dụng:


Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là đông đảo hiđrocacbon thơm, trong phân tử cất một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- phương pháp tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen gồm đồng phân về địa chỉ nhóm ankyl bên trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C trên vòng đó là 6 vị trí nhằm gắn nhánh.

+ nếu số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ sở hữu đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

- thương hiệu gọi: Tên team ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao để cho chỉ số nhánh bé dại nhất.

+ nếu 2 team thế ở đoạn 1,2 với nhau, ta hotline là ortho- (o-).

+ nếu như 2 đội thế tại vị trí 1,3 với nhau, ta call là meta- (m-).

+ nếu như 2 nhóm thế ở phần 1,4 cùng với nhau, ta call là para- (p-).

Xem thêm: Phẩm Chất Và Số Phận Của Người Phụ Nữ Thời Phong Kiến Qua Nhân Vật Vũ Nương


Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- đặc điểm hoá học:

- Ứng dụng:


Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp lý thuyết hoá cơ học về hiđrocacbon bên trên đây sẽ giúp các em nắm vững kiến thức hoá cơ học và sẵn sàng tốt nhằm học phần nhiều chương tiếp theo.