toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phát biểu không đúng là:

A.

Bạn đang xem: Chất béo tan nhiều trong dung môi hữu cơ

Chất phệ tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

B.Dầu ăn uống và dầu dung dịch trơn máy gồm cùng yếu tắc nguyên tố.

C.Chất to không tan trong nước, khối lượng nhẹ hơn nước.

D. Chất to là trieste của glixerol cùng axit béoPhát biểu nào tiếp sau đây là không đúng?

A. Chất lớn không tung trong nước.

B. Chất phệ không tung trong nước, nhẹ nhàng hơn nước tuy thế tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ sứt trơn có cùng yếu tắc nguyên tố.

D. Chất to là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.


*

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chất mập không rã trong nước.

B. Chất bự không rã trong nước, nhẹ hơn nước nhung tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ chất trơn tru có cùng yếu tố nguyên tố.

D. Chất lớn là este của glixerol cùng axit cacboxylic mạch cacbon dài, ko phân nhánh.


Phát biểu nào sau đó là không đúng?

A. Chất khủng không chảy trong nước.

B. Chất béo không tan trong nước, khối lượng nhẹ hơn nước tuy vậy tan các trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn uống và mỡ bôi trơn gồm cùng thành phần nguyên tố,

D. Chất phệ là este của glixerol và axit cacboxylic mạch C dài, không phân nhánh.


Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chất to không tung trong nước.

B. Chất mập không tung trong nước, khối lượng nhẹ hơn nước nhưng tan các trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu nạp năng lượng và mỡ trét trơn tất cả cùng nhân tố nguyên tố,

D. Chất bự là este của glixerol với axit cacboxylic mạch C dài, ko phân nhánh.


Cho các phát biểu sau:

(1) Chất khủng là trieste của glixerol cùng với axit béo.

(2) Lipit bao gồm chất béo, sáp, stearoid, photpholipit,…

(3) Chất bự là các chất lỏng.

(4) Ở ánh sáng phòng, khi chất bự chứa cội hidrocacbon không no thì chất béo ở trạng thái lỏng (dầu ăn). Lúc chất khủng chứa cội hidrocacbon no thì chất mập ở tâm lý rắn (mỡ).

(5) bội phản ứng thủy phân chất khủng trong môi trường axit là phản bội ứng thuận nghịch.

(6) Chất lớn là thành phần thiết yếu của mỡ rượu cồn vật, dầu thực vật.

(7) Chất bự không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng lại tan những trong dung môi hữu cơ.

(8) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng yếu tắc nguyên tố.

(9) Hidro hóa trọn vẹn chất bự lỏng ta thu được chất to rắn.

(10) hóa học béo nhẹ hơn nước và tan các trong nước.

Số phát biểu đúng

A. 9.

B. 7.

C. 10.

D. 8.


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn câu trả lời B

Có 3 phân phát biểu sai là:

(3) Chất béo là các chất lỏng.

Sai. Hóa học béo rất có thể ở thể rắn (Chất béo no)

(8) Dầu ăn và mỡ sứt trơn gồm cùng yếu tắc nguyên tố.

Sai. Dầu ăn uống là chất béo, mỡ dung dịch trơn là sản phẩm công nghiệp (Sản phẩm của dầu mỏ)

(10) chất béo nhẹ nhàng hơn nước và tan nhiều trong nước.

Sai. Chất béo không rã trong nước.


Đúng 0

bình luận (0)

Cho những phát biểu sau:

(1) Chất lớn là trieste của glixerol với axit béo.

(2) Lipit gồm chất béo, sáp, stearoid, photpholipit,…

(3) Chất khủng là các chất lỏng.

(4) Ở ánh sáng phòng, lúc chất phệ chứa gốc hidrocacbon ko no thì chất to ở tâm lý lỏng (dầu ăn). Lúc chất bự chứa cội hidrocacbon no thì chất to ở tâm trạng rắn (mỡ).

(5) bội nghịch ứng thủy phân chất khủng trong môi trường xung quanh axit là phản ứng thuận nghịch.

(6) Chất bự là thành phần chủ yếu của mỡ động vật, dầu thực vật.

(7) Chất khủng không rã trong nước, nhẹ nhàng hơn nước tuy nhiên tan những trong dung môi hữu cơ.

(8) Dầu ăn và mỡ thoa trơn có cùng yếu tắc nguyên tố.

(9) Hidro hóa hoàn toàn chất khủng lỏng ta nhận được chất lớn rắn.

(10) chất béo nhẹ hơn nước và tan những trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 9.

B. 7.  

C. 10. .

D. 8


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Chọn giải đáp B

Có 3 phát biểu không nên là:

(3) Chất béo là các chất lỏng.

Sai. Chất béo rất có thể ở thể rắn (Chất béo no)

(8) Dầu ăn uống và mỡ trét trơn có cùng thành phần nguyên tố.

Sai. Dầu ăn là hóa học béo, mỡ dung dịch trơn là thành phầm công nghiệp (Sản phẩm của dầu mỏ)

(10) hóa học béo nhẹ hơn nước cùng tan nhiều trong nước.

Sai. Chất khủng không tan trong nước


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho những phát biểu sau về chất béo:

(a) Chất khủng rắn thường không tung trong nước và nặng hơn nước.

(b) Dầu thực vật là 1 trong những loại hóa học béo trong số ấy có đựng chủ yếu những gốc axit mập không no.

(c) Dầu thực vật cùng dầu bôi trơn đều không tan vào nước nhưng lại tan trong dung dịch axit.

(d) các chất mập đều rã trong hỗn hợp kiềm đun nóng.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi hủy

2 phạt biểu chính xác là (b) cùng (d).

2 phạt biểu còn lại sai vì : những chất bự đều nhẹ hơn nước; dầu sứt trơn gồm thành phần là hiđrocacbon yêu cầu không tan trong axit.


Đúng 0

bình luận (0)

Cho các phát biểu sau về chất lượng béo:

(a) Chất lớn rắn thường không tung trong nước cùng nặng rộng nước.

(b) Dầu thực vật là một trong loại chất béo trong đó có đựng chủ yếu những gốc axit to không no.

(c) Dầu thực vật với dầu chất bôi trơn đều ko tan vào nước tuy vậy tan trong dung dịch axit.

(d) các chất bự đều rã trong hỗn hợp kiềm đun nóng.

Số phạt biểu và đúng là

A.

B.

C.

D.


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn đáp án B

Chất béo nhẹ nhàng hơn nước và không rã trong nước cơ mà tan trong những dung môi hữu cơ → (a) sai.

Dầu thực đồ dùng là chất khủng lỏng → gồm chứa gốc axit to không no. → (b) đúng.

Dầu thực vật là 1 trong este → chảy được trong dung dịch axit; dầu mỡ bôi trơi là hidrocacbon chỉ chứa các liên kết cùng hóa trị ko phân cực → không tan vào axit → (c) sai.

(d). Chất béo là 1 trong este → rã trong dung dịch axit và kiềm đun nóng.

Các dìm định chính xác là (b) và (d).


Đúng 0

bình luận (0)

Cho các phát biểu sau về chất béo:

(a) Chất khủng rắn thường không chảy trong nước cùng nặng hơn nước.

(b) Dầu thực vật là một loại hóa học béo trong các số đó có cất chủ yếu các gốc axit béo không no.

(c) Dầu thực vật cùng dầu chất bôi trơn đều ko tan trong nước cơ mà tan trong hỗn hợp axit.

(d) các chất lớn đều chảy trong dung dịch kiềm đun nóng.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án B.

2.

(b) Dầu thực vật là 1 loại hóa học béo trong số ấy có cất chủ yếu những gốc axit lớn không no.

(d) các chất to đều rã trong hỗn hợp kiềm đun nóng.


Đúng 0

comment (0)

Cho các phát biểu sau về chất lượng béo:

(a) Chất bự rắn thường không rã trong nước và nặng rộng nước.

(b) Dầu thực vật là một loại hóa học béo trong những số đó có đựng chủ yếu những gốc axit to không no.

(c) Dầu thực vật với dầu chất trơn tru đều không tan vào nước cơ mà tan trong dung dịch axit.

(d) những chất béo đều chảy trong hỗn hợp kiềm đun nóng.

 Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B

Định hướng bốn duy giải

Chất béo khối lượng nhẹ hơn nước

Dầu thực vật với dầu chất trơn tru đều chỉ chảy trong dung môi cơ học không phân cực


Đúng 0

bình luận (0)

Cho những phát biểu sau về chất lượng béo:

(a) Chất phệ rắn thường xuyên không tung trong nước cùng nặng hơn nước.

(b) Dầu thực vật là 1 trong loại hóa học béo trong những số đó có cất chủ yếu các gốc axit to không no.

(c) Dầu thực vật với dầu chất trơn tru đều ko tan vào nước tuy thế tan trong hỗn hợp axit.

(d) các chất phệ đều rã trong hỗn hợp kiềm đun nóng.

Số tuyên bố đúng là

A. 1

B. 2

C.

Xem thêm: Bài 23 Thực Hành Phân Tích Sự Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Trồng Trọt

4

D. 3


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Chất béo khối lượng nhẹ hơn nước

Dầu thực vật và dầu chất trơn tru đều chỉ rã trong dung môi hữu cơ không phân cực


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
randy-rhoads-online.com