Chất không có tác dụng tham gia làm phản ứng trùng phù hợp là toluen (do không tồn tại liên kết song và không có vòng nhát bền)
Bạn đang xem: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những polime : PS, cao su thiên nhiên isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su lưu hóa. Tất cả bao nhiêu polime có cấu trúc mạng không gian ?


Sự kết hợp các phân tử bé dại (monome) thành các phân tử lớn (polime) có khối lượng bằng tổng khối lượng của các monme đúng theo thành được gọi là :


Sự phối hợp các phân tử bé dại (monome) thành những phân tử phệ (polime), đồng thời tất cả loại ra các phân tử nhỏ tuổi (như nước, amoniac, CO2…) được call là :


Một polime Y có cấu trúc như sau:

…–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–…

Công thức một mắt xích của polime Y là :


Cho những chất sau :

1) CH3CH(NH2)COOH 2) HOOC–CH2–CH2–COOH 3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH 5) HO–CH2–CH2–OH cùng p-C6H4(COOH)2

6) H2N6NH2 với HOOC(CH2)4COOH

Các ngôi trường hợp có thể tham gia bội nghịch ứng trùng ngưng là :


Cho một polime sau : (–NH–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–CO–)n.

Số nhiều loại phân tử monome sinh sản thành polime trên là


Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco, tơ lapsan. Số polime tổng hợp tất cả trong hàng là:


Cho các polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có cấu tạo mạch không phân nhánh là


Trong dãy hóa học sau, chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng sinh sản polime?

CH2=CH2,CH2=CHCl, CH3-CH3,H2N(CH2)5COOH.


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đóng Vai Bé Đản Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương, Please Wait

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.