SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA
Giải Và Đáp randy-rhoads-online.com Lịch sử Lịch sử lớp 10
Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành như thế nào ?
Giải bài tập 1 trang 36 SGK Lịch sử 10

Hãy tìm hiểu thêm về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến.

Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường biểu hiện như thế nào?

Hãy nêu những thành tựu văn hoá chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến


Đề bài

Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 28 để trả lời.

Bạn đang xem: Chế độ phong kiến trung quốc được hình thành như thế nào


Lời giải chi tiết

* Về chính trị:

- Từ thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc.

- Giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh xâu xé thôn tính lẫn nhau, làm thành cục diện Xuân Thu - Chiến Quốc.

- Đầu thế kỉ IV TCN, Tần trở thành nước có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh hơn cả.

- Năm 221 TCN, Tần thống nhất Trung Quốc.

* Về kinh tế: Công cụ bằng sắt được sử dụng làm cho nông nghiệp và thủ công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh. Xuất hiện của cải dư thừa.

* Về xã hội:

- Dưới thời Tần các giai cấp mới được hình thành:

+ Quan lại là người có nhiều ruộng đất tư trở thành địa chủ.

+ Nông dân cũng bị phân hóa: Một bộ phận giàu có trở thành địa chủ. Nông dân giữ được một số ruộng đất gọi là nông dân tự canh. Số còn lại là nông dân công xã rất nghèo, nhận ruộng đất để cày cấy gọi là nông dân lĩnh canh.

- Nông dân nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy và nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là tô ruộng đất. Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đã thay thế cho quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã.

Xem thêm: Cấu Tạo Ngoài Giun Đất Thích Nghi Với Đời Sống Trong Đất Như Thế Nào

=> Chế độ phong kiến được xác lập.


PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI Chương I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy Bài 2. Xã hội nguyên thủy Chương II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma Chương III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến Chương IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN Bài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ Chương V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông... Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào Chương VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến... Bài 11. Tây Âu thời kì trung đại Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và t... PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X Bài 13. Việt Nam thời kì nguyên thủy Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân... Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân... Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong ... Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế... Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế k... Chương III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế k... Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, b... Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII Chương IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễ... Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấ... SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong ... PHẦN BA. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI Chương I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cu... Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế k... Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế k... Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 Bài 39. Quốc tế thứ hai Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX