câu hỏi chia số có hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số toán lớp 3 bé được học tập cách triển khai phép tính chia. Cùng tìm hiểu bài học tập này cùng với randy-rhoads-online.com nhé!Bài học này randy-rhoads-online.com cung cấp cho các con quá trình thực hiện việc chia số tất cả hai chữ số đến số bao gồm một chữ số toán lớp 3, với đó là các dạng bài xích tập vận dụng. Để núm chắc ghi nhớ lâu, những con cần thường xuyên ôn tập chuyên cần làm bài bác tập.

Bạn đang xem: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số lớp 3

1. Phân tách số bao gồm hai chữ số cho số gồm một chữ số

1.1. Phía dẫn tiến hành phép chia

Ví dụ: tiến hành phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

7 phân chia 5 được 1, viết 1;

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 phân tách 5 bằng 5, viết 5

5 nhân 5 bởi 25, 25 trừ 25 bởi 0

Vậy 75 : 5 = 15

*

8 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bởi 2,

Hạ 4, được 24 phân tách 3 bằng 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 84 : 3 = 28

2. Một số chú ý khi triển khai chia

Đặt tính theo đúng cột, đúng số, đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Thực hiện tại phép tính tự trái sáng sủa phải, từ bỏ cột hàng trăm và hàng 1-1 vị.

Mỗi lần tính đều cần trải qua tía bước tính nhẩm: chia, nhân, trừ; những lần chia đều được 1 chữ số làm việc thương

3. Bài tập thực hành - có lời giải

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Giải pháp làm

*

3.1.2. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 92 : 4

b) 65 : 5

c) 66 : 3

d) 70 : 2

3.1.3. Bí quyết giải

Đặt tính rồi tính ta có:

*

9 phân tách 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 được 8, 9 trừ 8 bởi 1

Hạ 2, được 12 chia 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bởi 12, 12 trừ 12 bởi 0

*

6 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5; 6 trừ 5 bằng 1

Hạ 5, được 15 phân chia 5 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 15 trừ 15 bằng 0

*

6 phân chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0

*

7 phân tách 2 bởi 3; viết 3

3 nhân 2 bởi 6; 7 trừ 6 bằng 1

Hạ 0, được 10 phân chia 2 bởi 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

3.2. Dạng 2: vấn đề đố

3.2.1. Phương pháp làm

*

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1: Mẹ có 18 trái cam, bà bầu chia mang đến Lan ⅓ số cam mà bà bầu có. Hỏi Lan gồm bao nhiêu trái cam?

Bài 2: Năm nay người mẹ 34 tuổi, 6 năm nữa thì tuổi của Minh bằng ¼ tuổi của mẹ. Hỏi bây giờ Minh từng nào tuổi?

Bài 3: hàng ngày Hải phải đi dạo tới ngôi trường với thời hạn là ⅕ giờ. Hỏi thời gian mà Hải đi từ bỏ nhà đến lớp là từng nào phút?

3.2.3. Giải pháp giải

Bài 1:

Lan gồm số trái cam là:

18 : 3 = 6 (quả cam)

Vậy Lan được người mẹ cho 6 quả cam

Bài 2:

Tuổi của người mẹ 6 năm nữa là

34 + 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Minh 6 năm nữa là:

40 : 4 = 10 (tuổi)

Tuổi của Minh lúc này là:

10 - 6 = 4 (tuổi)

Vậy bây giờ Minh 4 tuổi

Bài 3:

Đổi 1 giờ đồng hồ = 60 phút

Thời gian nhưng Hải đi đến lớp là:

60 : 5 = 12 (phút)

Vậy Hải đi từ bỏ nhà tới trường hết 12 phút

3.3. Dạng 3: Tính cực hiếm biểu thức

3.3.1. Giải pháp làm

*

3.3.2. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 44 : 4 + 67

b) 96 : 3 - 27

c) 48 - 19 + 78 : 6

d) 90 : 5 - 6 + 21

Bài 2: Tính quý giá biểu thức sau

a) 55 : 5 x 7

b) 46 : 2 x 8

c) 35 : 5 : 7

d) 66 : 2 : 3

3.3.3. Phương pháp giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính theo vật dụng tự nhân phân tách trước, cùng trừ sau ta có:

a) 44 : 4 + 67 = (44 : 4) + 67 = 11+ 67 = 78

b) 96 : 3 - 27 = (96 : 3) - 27 = 32 - 27 = 5

c) 48 - 19 + 78 : 6 = 48 - 19 + (78 : 6) = 48 - 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 - 6 + 21 = (90 : 5) - 6 + 21 = 18 - 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Bài 2:

Thực hiện phép tính theo thứ tự tự trái sang đề xuất ta có:

a) 55 : 5 x 7 = 11 x 7 = 77

b) 46 : 2 x 8 = 23 x 8 = 184

c) 35 : 5 : 7 = 7 : 7 = 1

d) 66 : 2 : 3 = 33 : 3 = 11

3.4. Dạng 4: tìm kiếm x

3.4.1. Cách làm

*

3.4.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm kiếm x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

c) 57 : x = 3

d) 82 : x = 2

Bài 2: kiếm tìm y biết

a) y x 5 = 95

b) y x 6 = 90

c) y x 7 = 91

d) y x 2 = 72

3.4.3. Phương pháp giải

Bài 1:

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

c) 57 : x = 3

x = 57 : 3

x = 19

d) 82 : x = 2

x = 82 : 2

x = 41

Bài 2:

a) y x 5 = 95

y = 95 : 5

y = 19

b) y x 6 = 90

y = 90 : 6

y = 15

c) y x 7 = 91

y = 91 : 7

y = 13

d) y x 2 = 72

y = 72 : 2

y = 36

4. Bài tập trường đoản cú luyện (Bài tập không tồn tại lời giải)

4.1. Bài xích tập

Bài 1: tiến hành tính sau

a) 81 : 3

b) 98 : 7

c) 96 : 4

d) 88 : 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau

a) 74 : 2 - 15

b) 99 : 3 + 39

c) 45 + 9 : 3

d) 89 - 48 : 4

e) 36 : 3 x 5

g) 56 : 4 : 7

Bài 3: Một shop bán gạo, ngày thứ nhất bán được 76kg gạo, ngày đồ vật hai bán được ¼ ngày lắp thêm nhất. Hỏi ngày sản phẩm 2 bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Hoa gấp được 45ngôi sao, Hà vội được 42 ngôi sao, Mai cũng gấp mọi chỉ được ⅓ số ngôi sao 5 cánh của Hoa cùng Hà. Hỏi Mai cấp được từng nào ngôi sao?

Bài 5: kiếm tìm x biết

a) 48 : x = 6

b) 77 : x = 7

c) 72 : x = 3

d) 34 : x = 2

Bài 6: tìm y biết

a) y x 5 =35

b) 8 x y = 80

c) y x 2 = 94

d) 6 x y = 54

4.2.

Xem thêm: Thực Trạng Liên Minh Công-Nông-Trí Thức Ở Nước Ta Hiện Nay, Thực Trạng Liên Minh Công Nông Trí Thức Hiện Nay

Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 27 b) 14 c) 24 d) 11

Bài 2

a) 22 b) 72 c) 48 d) 77 e)60 g) 2

Bài 3

Đáp án: 19kg gạo

Bài 4

Đáp án: 29 ngôi sao

Bài 5

a) x = 8

b) x = 11

c) x = 24

d) x = 17

Bài 6

a) y = 7

b) y = 10

c) y = 47

d) y = 9

Để học tốt bài toán chia số gồm hai chữ số cho số bao gồm một chữ số toán lớp 3, con bắt buộc nắm chắc hẳn những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, luyện tập các bài tập. Phụ huynh hoàn toàn có thể theo dõi randy-rhoads-online.com để cập nhật những thông tin có lợi nhé!